OPŠTINA BATOČINA REPUBLIKA SRBIJA

ADRESA : 34227 BATOČINA

UL. KRALJA PETRA I BR.37

TEL. 034/ 6842-118 FAX 034/ 6842-314

e-mail: opstinabatocina@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zamenik predsednika opštine Batočina

Srđan Biorac
Tel: 034/6842-118
email: srdjanbiorac@sobatocina.org.rs

Predsednik skupštine Batočina

Branko Đokić
Tel: 034/6841-208 lok.12
e-mail: predsednikskupštine@sobatocina.org.rs

Načelnik opštinske uprave

Dragiša Đuričković
Tel. 034/6842-361

Fondovi opštine Batočina

Srđan Lepojević
Tel: 034/6841-416

      

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam
građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove


Ivana Bogdanović
e-mail: urbanizam@sobatocina.org.rs

Služba imovinsko-pravnih poslova

Goran Maksović
e-mail
: ipo@sobatocina.org.rs
Tel: 034/6842-118 lok. 26

Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije
odeljenje za opštu upravu

Verica Stevanović
Vladanka Mitrović
Tel: 034/6842-118 lok. 22
e-mail: vvms@sobatocina.org.rs

Računovodstvo

Tel: 034/ 6842-118, 034/6841-118 lok. 19
e-mail: racunovodstvo@sobatocina.org.rs

Kancelarija za poljoprivredu i ruralni razvoj

Darko Ignjatović
Svetlana Petrović
Borka Simić

Tel
: 034/6841-208 lok.15
e-mail: darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs


Odeljenje boračko-invalidske zaštite

Daliborka Stojanović
Tel: 034/6841-118
e-mail: borci@sobatocina.org.rs

Odeljenje za opštu upravu
matičar

Zoran Vladisavljević
Olivera Janković
Tel
: 034/6842-118 lok.17

Odeljenje za lokalne komunalne takse

Marija Vujičić
Tel: 034/6841-118
e-mail: marijavujicic@sobatocina.org.rs

Odeljenje za društvenu brigu o porodici

Slađana Rajković
Tel
: 034/6842-118 lok.18
e-mail: opstinabatocina@gmail.com