OPŠTINA BATOČINA REPUBLIKA SRBIJA

ADRESA : 34227 BATOČINA

UL. KRALJA PETRA I BR.32

TEL. 034/ 6842-118 FAX 034/ 6842-314

e-mail: opstinabatocina@gmail.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Predsednik opštine Batočina
Zdravko Mladenović
Tel: 034/6842-118
email: predsednik@sobatocina.org.rs

Zamenik predsednika opštine Batočina
Nikola Polić
Tel: 034/6842-118
email: zamenikpredsednika@sobatocina.org.rs

Pomoćnik predsednika opštine
Nebojša Milosavljević
Tel: 034/6841-208
email: poljoprivreda@sobatocina.org.rs

Pomoćnik predsednika opštine
Nebojša Trajković
email: opstinabatocina@gmail.com

Predsednik Skupštine opštine Batočina
Branislav Pavlović
Tel: 034/6841-208
email: predsednikskupstine@sobatocina.org.rs

Sekretar Skupštine opštine Batočina
Tanja Vukojević
Tel: 034/6841-118
email: milicamitrovic@sobatocina.org.rs

Načelnik opštinske uprave
Nikola Nestorović
Tel. 034/6841-208 lok.16
email: nacelnik@sobatocina.org.rs

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove, urbanizam
građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove


Šef odeljenja
Miroljub Vučković
Tel: 034/6842-118
email: m.vuckovic@sobatocina.org.rs

Ivana Bogdanović
Tel: 034/6842-118
e-mail: urbanizam@sobatocina.org.rs

Tanja Vukojević
Tel: 034/6842-118
e-mail: tanja.vukojevic21@sobatocina.org.rs

Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije
odeljenje za opštu upravu

Šef odeljenja
Radmila Milutinović
email: radmila.milutinovic@sobatocina.org.rs

Računovodstvo
Marko Milosavljević
Milovanka Dobrosavljević
Marija Vujičić
Lazar Živadinović
Tel: 034/ 6842-419
e-mail: racunovodstvo@sobatocina.org.rs

Kancelarija za poljoprivredu i ruralni razvoj
Darko Ignjatović
Svetlana Petrović
Borka Simić
Tel: 034/6841-208
e-mail: darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs

Boračko-invalidska zaštita
Vladanka Mitrović
Tel: 034/6842-213
e-mail: borci@sobatocina.org.rs

Dečija zaštita
Daliborka Stojanović
Tel: 034/6842-118
email: opstinabatocina@gmail.com

Lokalna poreska administracija
Marija Miličić
Jelena Đorđević
034/6842-398
email: opstinabatocina@gmail.com

Odeljenje za opštu upravu

Načelnik Odeljenja

Dragiša Điričković
Tel: 034/6841-416
e-mail: dragisadjurickovic@gmial.com

Matičari
Olivera Janković
Snežana Dimitrijević
Tel: 034/6842-118
e-mail: maticar@sobatocina.org.rs

Pisarnica
Svetlana Pavlović
Tel: 034/6842-118
e-mail: vvms@sobatocina.org.rs

Jedinstveni birački spisak
Verica Stevanović
Tel: 034/6842-118
e-mail: vvms@sobatocina.org.rs

Programski i operaterski poslovi
Nebojša Trakić
Tel: 034/6842-118
e-mail: nebojsa.trakic@sobatocina.org.rs

Poverenik za izbegla i raseljena lica
Jugoslav Minić
Tel: 034/6842-213
email: opstinabatocina@gmail.com