USTANOVE KULTURE NA TERITORIJI OPŠTINE BATOČINA

 

 • Kulturni centar "Dositej Obradović" Batočina,

  Ulica Kralja Petra I br. 69, Batočina
  Telefoni: 034/ 841-539, 034/ 842-145,   Fax: 034/ 841-539

 • Narodna biblioteka "Vuk Karadžić" Batočina (sa dva ogranka u Badnjevcu i Brzanu)

  Ulica Njegoševa br. 7
  Telefon: 034/ 841-009

 

KULTURNI CENTAR "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BATOČINA

 

Osnivač: Skupština opštine Batočina
Sedište: Ulica Kralja Petra I br. 69, Batočina
Telefoni
: 034/ 841- 539, 034/ 842-145 Fax : 034/ 841-539
Direktor:
Jasmina Mladenović, prof.
E-mail
: kcbatocina@nadlanu.com

 

Delatnosti:

 • Delatnost zaštite kulturnih dobara                               
 • Kulturno-obrazovna delatnost                               
 • Kulturno-umetnička delatnost
 • Turistička delatnost
 • Reklame i propaganda                              

Dom kulture u Batočini je osnovan 22.12.1976. godine u okviru Mesne zajednice Batočina, pod nazivom "Dušan Petrović Šane".
Osnovne delatnosti Doma kulture bile su: delatnost zaštite kulturnih dobara; iznajmljivanje, distribucija i prikazivanje filmova; kulturno-obrazovna delatnost; izvođačka delatnost preko KUD-a i njegovih sekcija, posredovanje u organizaciji i postavljanju profesionalnih i amaterskih grupa i pojedinaca iz zemlje i inostranstranstva i ugostiteljske usluge.
Dom kulture "Dušan Petrović - Šane" se 1990. godine izdvaja iz Mesne zajednice Batočina i postaje samostalna ustanova, a dve godine kasnije menja naziv u Kulturni centar "Dositej Obradović". Te 1992. godine se i biblioteka "Vuk Karadžić" osamostaljuje. Nakon pet godina Kulturni centar proširuje delatnost i na radiodifuznu, kada sa radom počinje lokalni radio "Lepenica". U međuvremenu, 2001. godine radio "Lepenica" menja naziv u radio "Batočina", a godinu dana ranije eksperimentalni program počinje da emituje lokalna televizija "Straževica", koja potom postaje televizija "Batočina".
Konačno, RTV "Batočina" se u proleće 2007. godine obrazuje kao samostalno privredno društvo, kulturni centar gasi radiodifuznu, a osniva dve nove delatnosti, turističku i reklamno-propagandnu delatnost.
Kulturni centar "Dositej Obradović" svake jeseni organizuje Smotru folklornih ansambala, periodične izložbe slika i ručnih radova, promociju knjiga, pozorišne predstave, priredbe i koncerte. Od osnivanja Centra, postojalo je i kulturno umetničko društvo Batočina koje je osvajalo brojna priznanja u zemlji i inostranstvu, a koje danas posluje samostalno.

Izložbeni prostor sa stalnom izložbenom postavkom udruženja "Zlatne ruke Batočina", od aprila 2008. godine nalazi se na ulazu u Kulturni centar "Dositej Obradović" u Batočini. Prelepi ručni radovi i dela vrednih ruku članica ovog udruženja svojom lepotom, veštom tehnikom izrade i maštovitošću svakodnevno mame poglede prolaznika. Umetnost i majstorija ovoih žena utkana je u svaki izloženi eksponat.
Udruženju "Zlatne ruke Batočine" je prostoriju na korišćenje ustupio Kulturni centar, a sredstva za njenu adaptaciju obezbedila je opština Batočina.

 

MANIFESTACIJE U OPŠTINI BATOČINA

 

 • Takmičenje u govorništvu

  Održava se jednom godišnje, sredinom aprila, počev od 2005. godine. Takmičarskog je karaktera. Takmičari su učenici nižih i viših razreda osnovne škole iz Batočine. Selekciju učesnika najpre naprave učitelji i predmetni nastavnici. Takmičari besede na jednu od zadatih tema. Žiri sačinjavaju poznati dramski umetnici i profesori srpskog jezika i književnosti. Najuspešniji besednici dobijaju prigodne poklone
  Cilj takmičenja: Negovanje kulture usmenog izražavanja učenika
  Trajanje: Pripreme i selekcija u školi dve nedelje, održavanje takmičenja dva dana; prvog dana niži, drugog dana viši razredi osnovne škole
  Mesto održavanja: Sala Kulturnog centra u Batočini
  Broj učesnika: 30 do 40 učenika

 • Klincijada

  Održava se u maju mesecu, počev od 2005. godine. Manifestacija okuplja decu uzrasta od 4 do 10godina. Pored izbora najlepših klinaca i klinceza, na takmičenju se nagrađuju i najtalentovaniji klinci u različitim oblastima
  Cilj manifestacije: Rad sa decom na javnom nastupu
  Trajanje: Jedan takmičarski dan i dve nedelje priprema za javni natup
  Mesto održavanja: Sala Kulturnog centra u Batočini
  Broj učesnika: 90 do 120

 • Sabor narodnog stvaralaštva "Sveti prorok Ilija"

  Održava se od 1. do 3. avgusta svake godine, počev od 1990. godine. Manifestacija okuplja kulturno-umetnička društva i folklorne ansamble iz čitave Srbije, koji neguju izvorno narodno stvaralaštvo.
  Prateći sadržaji: Likovne kolonije, pesnički susreti, izložbe ručnih radova
  Cilj manifestacije: Negovanje izvornog narodnog stvaralaštva
  Trajanje: Tri dana
  Mesto održavanja: Porta crkve "Sveti Prorok Ilija" u Brzanu, opština Batočina
  Broj učesnika: 300 do 400

 • Petrovdanski sabor

  Tradicija sabora obnovljena je 2005. godine. Neguje izvorno narodno stvaralaštvo, folklorne igre, pesme i običaje Šumadije. Okuplja sva kulturno-umetnička društva iz opštine Batočina, kao i goste iz svih krajeva Srbije.
  Cilj manifestacije: Negovanje izvornog narodnog stvaralaštva
  Trajanje: Jedan dan
  Mesto održavanja
  : Porta crkve "Svetih Apostola Petra i Pavla" u Badnjevcu, opština Batočina
  Broj učesnika: 250 do 350

 • Obredni hlebovi

  Održava se sredinom oktobra, svake godine, počev od 2006. godine, u organizaciji Kulturnog centra "Dositej Obradović" i Uruženja "Zlatne ruke Batočine". Manifestacija okuplja udruženja ručne radinosti iz različitih krajeva Srbije. Pored hlebova koji kroz istoriju prate običaje Srba (povojnica, sabornik, mladina pogača, slavski, božićni, uskršnji kolač...), izlažu se ručni radovi i stara srpska jela.
  Cilj manifestacije: Očuvanje tradicije u izradi obrednih hlebova, starih jela i ručnih radova
  Trajanje: Jedan dan
  Mesto održavanja: Porta crkve "Rođenja presvete Bogorodice" u Batočini
  Broj učesnika: 80 do 100

 

NARODNA BIBLIOTEKA '' VUK KARADŽIĆ ''

Adresa: Ul. Njegoševa br.7, 34227 Batočina,
Telefon / Fax : 034/ 841-009
e-mail: nbbatocina@nadlanu.com

 

 

Biblioteka osnovana: 1955. godine

Fondovi: 

Knjige:  30931 Knjige za decu: 3731 Periodika:  10 naslova Zavičajna zbirka: 122 Legati: Dr. Milana Cvetanovića

Mreža javnih biblioteka u opštini:  ogranci u Brzanu i Badnjevcu

Koreni bibliotekarstva u Batočini nalaze se još u XIX veku. Naime, 1890. godine u Batočini se formira čitaonica. Formirana čitaonica je preteča buduće Narodne knjižnice i Narodne biblioteke, što je ostala do danas.  Knjiga inventara Narodne knjižnice i čitaonice, a kasnije Narodne biblioteke formirana je i u nju su upisivane knjige od 13. februara 1955. godine i u istu je na taj dan upisano 80 knjiga. Prve knjige su dobijene na poklon od Saveta prosvete i kulture Narodne Republike Srbije. U to vreme se u biblioteci obavljao dobrovoljni rad te se Zora Milanović ( popadija ) smatra prvim radnikom ove ustanove. Dugo je obavljala rad dobrovoljno. Nema podataka koliko je bilo korisnika.  Počev od1952/53. godine Savet za prosvetu i kulturu Narodne Republike Srbije odredio je stalne republičke nagrade za najuspešniji rad na narodnom prosvećivanju sa dodeljivanjem svake godine. Za postignut uspeh u radu na narodnom prosvećivanju  u 1953/54 godini Savet za prosvetu i kulturu Narodne Republike Srbije nagrađuje narodnu knjižnicu i čitaonicu u Batočini. 1965 godine Biblioteka se formira kao samostalna ustanova sa matičnim funkcijama za opštinu i dobija današnji naziv: NARODNA BIBLIOTEKA ''VUK KARADŽIĆ'' BATOČINA. U isto vreme se otvaraju ogranci u : Lapovu, Badnjevcu i Brzanu.Tačnije 1. maja 1965. godine Biblioteka je ozvaničena kao ustanova. Danas Biblioteka ima posebne prostorije površine 120m2 sa posebne tri celine:  odeljenje za izdavanje knjiga sa katalozima - autorskim, stručnim i predmetnim, čitaonički prostor za 10 čitalačkih mesta i prostorom za Zavičajnu zbirku.

Narodna biblioteka '' Vuk Karadžić '' Batočina ima još dva ogranka biblioteke u Badnjevcu i Brzanu. Biblioteka u Badnjevcu je smeštena u jednoj prostoriji koja ima površinu 40m2 , ima jednog radnika i fond knjiga   5404. Biblioteka u Brzanu nalazi se u prostoriji od 15m2, ima jednog radnika i fond knjiga 5018. Narodna biblioteka '' Vuk Karadžić '' Batočina poseduje Legat Dr. Milana Cvetanovića i u tom fondu ima 169 knjiga iz medicinskih nauka, a najstarija knjiga među njima je štampana 1814 godine na nemačkom jeziku u Salzburgu; pored ove tu su i knjige štampane 1832,1834,1838. godine, štampane su uglavnom u Beču. Biblioteka organizuje susrete sa književnim stvaraocima, promocije knjiga, predavanja. U toku 2005. godine Biblioteka je prinovila 1022 knjige, kupovinom i poklonom.

 

ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BATOČINA

 • Gradac - Jerinino Brdo (paleolit, neolit, antika, srednji vek)
 • Gradac - Gornja Batočina (Turčin), Donića brdo (srednji vek)
 • Badnjevac - Smrdan (neolit)
                    - Šupljaja (srednji vek)
                    - Vinogradi (bronzano i gvozdeno doba)
 • Crni Kao - Sastavci (neolit, Rimsko doba)
 • Gornja Batočina (Turčin) - manastir Surčinak (srednji vek)
 • Kijevo - Drvnik (gvozdeno doba i srednjovekovna nekropola)
 • Milatovac - Crkvina (antičko doba)
 • Prnjavor - manastir Grnčarica, Grnčareva kuća (gvozdeno doba)

 

SPOMENICI KULTURE NA TERITORIJI OPŠTINE BATOČINA

 • Crkva brvnara u Brzanu

  Podignuta je 1813. godine, a obnovljena 1828. godine. Bogata je ikonama i freskama kvalitetne izrade, a služila je i kao škola i kao sudnica. Nalazi se u porti hrama Svetog Ilije u Brzanu.

 • Manastir Grnčarica u Prnjavoru

  Manastirska crkva posvećena je Svetom Nikoli, a kapela Svetom Georgiju u kojima se nalazi deo moštiju Svetog Haralampija. Manastir je zadužbina Kralja Dragutina i podignut je krajem XIII veka. Na ulazu u hram piše da je zidan u vreme Sultuna II Zakonodavca. Nedaleko od manastira je izvor Svete Petke.

 

SPOMEN-OBELEŽJA NA TERITORIJI OPŠTINE BATOČINA

 • Spomenik žrtvama I svetskog rata u Badnjevcu
 • Spomen-česma posvećena borcima iz I svetskog rata u Dobrovodici
 • Crkva brvnara iz XIX veka i spomenik žrtvama iz I svetskog rata i NOB-a u Brzanu
 • Spomenik žrtvama NOB-a u Crnom Kalu