Ovaj deo Šumadijskog okruga kome pripada opština Batočina pretežno je poljoprivredni kraj, tako da se poljoprivredno zemljište prostire na 10487 ha. Sem poljoprivrede na našoj teritoriji posluje 53 preduzeća od kojih su 48 mala, 3 srednja i 2 velika u kojima radi 2049 radnika. Društveni proizvod u 2003. godini je iznosio 1136,1 miliona dinara (podaci Republičkog zavoda za statistiku Srbije, 2006. god.).

 

 

 

 

 

 

 

 

"ALPINE PZPB" d.o.o. Beograd

(AD "Straževica"),

 Bogića Mladenovića 28

preduzeće za proizvodnju građevinskog materijala,

Centrala : 034/842-233 Faks : 034/842-109 Direktor : 034/842-193 Komercijala : 034/842-191

 

"Straževica" A.D., Batočina, preduzeće za proizvodnju građevinskog materijala, osnovano 1951. godine spajanjem Državnog mlina za kamen i Sreskog građevinskog preduzeća “Izgradnja” sa sedištem u Kragujevcu. Od 1951.godine do 2001.godine vršene su različite statusne promene u skladu sa važećim propisima, a preduzeće je u tom periodu poslovalo isključljivo društvenim kapitalom.

Procena društvenog kapitala je izvršena 1998. godine, a svojinska transformacija 2001.godine, kada je preduzeće organizovano kao akcionarsko društvo. Svojinska transformacija je izvršena prema odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji (“Službeni list SRJ” 29/97) prenosom 8.775 akcija PIO fondu i podelom 52.645 besplatnih akcija bivšim radnicima i tadašnjim radnicima i penzionerima. Nakon podele besplatnih akcija, društvo je saglasno Zakonu o privatizaciji (“Sl.glasnik RS” br. 38/2001, 18/2003, 45/2005) preneo preostalih 26.328 akcija Akcijskom fondu RS. Ukupan broj emitovanih i raspodeljenih akcija verifikovan je Rešenjem Ministarstva privrede RS i iznosi 87.748 akcija. Nakon toga, ukupno 670 akcionara se do danas opredelilo da svoje akcije koje poseduju u a.d. ulože kao nenovčani ulog u osnivanje novog privrednog društva Straževica Konzorcijum d.o.o. čiji je većinski vlasnik “Alpine” d.o.o. iz Beograda, ul. 27.Marta br.17. Pored toga, javnom ponudom za preuzimanje akcija, krajem 2005. godine izvršena je prodaja paketa akcija iz portfelja Akcijskog i PIO fonda, tako da je ukupno 35.103 akcija sa pravom glasa, prešlo u vlasništvo akcionara “Preduzeće za puteve”, Beograd. 

Poslovanje a.d. se odvija u okvirima poslovne politike a.d. Deklarisani ciljevi a.d. koji treba da se ostvare kroz sprovođenje usvojene poslovne politike su:

 • obezbeđenje i stabilnost poslovanja i razvoja,
 • efikasnije, ekonomičnije i profitabilnije poslovanje,
 • razvoj bazne delatnosti,
 • racionalizacija zaposlenosti i iskorišćenosti kapaciteta,
 • racionalizacija troškova poslovanja.

“Straževica” A.D. proizvodi više vrsta proizvoda od kamena.  Najznačajniji proizvodi su frakcije 0-4, 4-8, 8-16, 16-30, 0-30T,    0-30 I klasa, 0-60, tucanik 3-6, lomljen kamen, filer, i drugi proizvodi. Svi ovi proizvodi imaju ateste Instituta za puteve A.D. Beograd o tehničkim svojstvima kamena sa ocenom mogućnosti upotrebe i ugradnje prema JUS-standardima. Najznačajniji kupci naših proizvoda su: “Preduzeće za puteve” Beograd, “Preduzeće za puteve” Kragujevac, “Srem put” Ruma,  “Železnica Srbije” Beograd, “Tent” Obrenovac, “Vojvodina Put” Pančevo, i drugi kupci.

 

 

 

 "BRZAN PLAST" O.D.

Adresa: 34228 Brzan

 

Tel : 034/861-082, Fax : 034/861-391              

mob : 063/600-587; 064/120-47-47

e-mail : office@brzanplast.com

Web : www.brzanplast.com

Predstavništvo u Beogradu:

predstavnik : Igor Ilić, ul. Vojvode Stepe 140,

Tel : 011/ 473-942 Fax: 011/ 3974-389, mob : 064/ 20-47-299,

e-mail : beograd@brzanplast.com

 

Preduzeće OD"BRZAN-PLAST" Brzan je porodično preduzeće, jedino u Srbiji čija je osnovna delatnost reciklaža otpadne plastike. Preduzeće organizuje sakupljanje, otkup, preradu (sečenje, pranje, sušenje, proizvodnju regranulata) i proizvodnju novih proizvoda za potrebe pre svega privrede, naročito poljoprivrede, a takodje i stanovništva. Za prvi stepen prerade plastičnog otpada od momenta sakupljanja je presovanje, za tu potrebu konstruisali smo mobilnu presu za baliranje na električni i dizel pogon. Potrebama tržišta, konstruisali su i proizveli mlin za mlevenje PET ambalaže koji je na međunarodnom sajmu komunalne opreme u Leskovcu osvojio prvu nagradu za inovaciju. Mlin je po konstruktivnom rešenju izuzetnih karakeristika, a po ceni znatno jeftiniji od mlinova za ove namene koji postoje u zemljama Evropske unije. Takodje, serijska proizvodnja mlina za mlevenje PET ambalaže je jako interesantna, obzirom da ona prestavlja prvu fazu razrešavanja problema PET ambalaže na gradskim deponijama, a omogućava dobijanje izvoznog artikla za kojim postoji značajno interesovanje u zemljama EU i zemljama dalekog Istoka. I u ovom poslu postoji spremnost preduzeća na sve oblike saradnje sa ino partnerima, pogotovu što preduzeće poklanja izuzetnu pažnju razvoju sopstvene proizvodnje mašina i opreme za reciklažu.

 

 

 

SR "TIGAR BRZAN-PLAST"

Adresa: 34228 Brzan

Tel. 034/861-263, 861-296, 861-336 Mob. 064/121-900

e-mail: tigarbrzanplast@hotmail.com

Web: www.tigar-brzanplast.co.yu

 

Preduzeće "Brzan-plast" je osnovano 1990. godine u Brzanu. Osnivači su bili Pavlović Živoslav i Simić Rade, a delatnost je bila proizvodnja i primena plastičnih masa, kao i izrada elektro-izolacionih cevi i vodovodnih creva. Od male fabrike postaje današnji TIGAR BRZAN-PLAST sa 20-tak ekstruderskih linija za preradu polivinilhlorida (PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) niskih i visokih gustina. Osnovni program je proizvodnja vodovodnih creva, kanalizacionih cevi I fazonskih komada, kao i otkup i reciklaža polipropilena i PVC-a.

Proizvodni program:

 • vodovodna creva
 • kanalizacione cevi
 • fazonski komadi
 • baštenska creva za polivanje
 • PVC transparentna creva (vagres creva)
 • elektro-izolacione rebraste cevi(grkljan creva)
 • fluidterm cevi i spoljni elementi
 • plastenici (lukovi i kompletne konstrukcije)

U sastavu firme je i ugostitejski objekat " KAPIJA ŠUMADIJE " koji se nalazi na raskrsnici autputeva Beograd - Niš i magistralnog puta za Kragujevac, a udaljen je 6 kilometara od sedišta firme i proizvodnih pogona. Ova ugostiteljska poslovna jedinica svakodnevno pruža usluge kvalitetne hrane, pića i prenoćišta.

 

 

 

"MINELA"

Adresa : 34227 Batočina, ul. Kralja Petra I br. 62

Tel/Fax : 034/841-280, 842-808

e-mail : minela99@eunet.yu

web : www.minelagroup.co.yu

 

MINELA je osnovana 1999.godine. Na tržištu je prepoznatljiva proizvodnji osvežavajućih bezalkoholnih pića i nektaru dojpak pakovanju.

Ostali proizvodi se mogu videti u rubrici ''KATALOG" na sajtu preduzeća.

Svi proizvodi od ulazne sirovine do finalne obrade prolaze kroz internu kontrolu, kao i kontrolu ovlašćenih institucija.  Preduzeće je u procesu projektovanja sistema upravljanja kvalitetom i HACCP sistema JUS ISO 9001:2001.

 

 

MPR "METAL"

Adresa: 34228 Brzan

MPR "METAL"

 

Firma MPR "Metal" iz Brzana proizvodi predmete za potrebe u domaćinstvu. Osnovana je 1992. godine.

Proizvodni program je sledeći:

 • brisač podova - zoger,
 • brisač podova - super brisko,
 • teleskopski brisač stakla,
 • plastična galanterija - šoljice za kafu, espreso kašičice i kofice sa poklopcem i ručicom.

Osim ovoga firma se bavi i obradom metala i zaštitom metala plastificiranjem.