10.12.2017. Javna rasprava povodom donošenja Odluke o III izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2017. godinu i Odluke o budžetu za 2018. godinu održana je sinoć u sali Skupštine opštine Batočina. Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije Opštinske uprave opštine Batočina izradilo je nacrte ovih odluka i one su prezentovane zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, a sutra će se naći na razmatranju na sednici Opštinskog veća opštine Batočina, pa nakon toga i na sednici lokalnog parlamenta u petak, 15. decembra.
Ovaj vid prezentovanja finansijskih planova predstavlja novinu u našoj opštinu, a sa nacrtima budžeta za narednu godinu i trećeg rebalansa budžeta za ovu godinu prisutne su upoznali Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina, Nebojša Milosavljević, pomoćnik predsednika opštine Batočina i Nikola Nestorovič, načelnik Opštinske uprave opštine Batočina.

           

Govoreći o trećem rebalansu za 2017. godinu, predsednik opštine je naveo da nema velikih promena i da je izvršena preraspodela po pozicijama i to pre svega zbog rešavanja tekući stvari i potreba. On je izrazio lično zadovoljstvo stanjem u opštinskoj kasi i naglasio da su u toku ove godine stvari postavljene na zdrave noge i to mnogo ranije nego što je bilo ko očekivao.
Obrazlazući novi budžet građanima Mladenović je detaljno prikazao planirane prihode i rashode i posebno stavio akcenat na kapitalne projekte planirane za naredne tri godine. On je kao dva prioriteta opštine naveo rešenje problema vodosnabdevanja u celokupnoj opštini i pokušaj privlačenja novih investitora, a od kapitalnih projekata planiranih za sledeću godinu naveo novi most na Lepenici, novu zelenu pijacu i izgradnju pristupnih saobraćajnica u industrijskoj zoni „Brzan“.
Nakon toga građani su uzeli aktivno učešće u raspravi i imali prilike da daju svoje primedbe i sugestije.

 

10.12.2017. Opština Batočina je ponovo, nakon dužeg niza godina, uvela praksu stipendiranja naših mladih meštana. Naime, nakon sprovedenog javnog konkursa pravo na opštinsku stipendiju ostvarilo je po šestoro učenika i studenata i troje sportista sa teritorije opštine Batočina. Tim povodom, sinoć je u svečanoj sali Skupštine opštine Batočina održano simbolično uručenje rešenja učenicima i studentima i potpisivanje ugovora sa sportistima.

Dobitnike stipendija je pozdravio i prisutnima se obratio Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina. „Lokalna samouprava je prepoznala potrebu ulaganja u mlade i uspešne, želeli smo da Vam na neki način olakšamo školovanje i nadam se da će svima Vama to puno značiti, a da će se, dugoročno gledano, opštini Batočina to vratiti kroz povećan broj kadrova i stručnjaka“, rekao je Mladenović i naveo da će se lokalna samouprava truditi da sledeće godine taj broj stipendija bude veći.

 

01.12.2017. Plan generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave naseljeno mesto Batočina usvojen je danas, većinom glasova, na 15. sednici Skupštine opštine Batočina. Skupština je ovaj strateški dokument usvojila nakon sprovedenog postupka javnog uvida i otklonjenih primedbi, kao i dobijenog pozitivnog mišljenja Saveta za urbanizam SO Batočina. Plan je izradio Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje ,,Juginus“ doo Beograd, a njime se određuje dugoročna projekcija razvoja i  prostornog uređenja područja u obuhvatu plana generalne regulacije, kao i pravila regulacije, uređenja i građenja, a takođe se i stvaraju planski uslovi za nastavak izgradnje autoputa kroz Batočinu.

           

Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Batočina za 2016.godinu, prezentovan je odbornicima, na osnovu zakona. Govoreći o izveštaju predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je rekao da je mišljenje o poslovanju opštine i direktnih budžetskih korisnika pozitivno i posebno istakao da je u toku postupka revizije sprovedeno 65 mera ispravljenja.
Skupština je jednoglasno usvojila Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta ponuđaču "WEX group" doo Novi Sad, na osnovu koje će beloruski gigant u proizvodnji poljoprivrednih mašina Gomseljmaš u industrijskoj zoni „Brzan“ izgraditi poslovni pogon.Na predlog Opštinskog veća opštine Batočina, takođe jednoglasno, usvojena je Odluka o prihvatanju predloga za promenu Statuta opštine Batočina u odredbama koje se odnose na nadležnost i organizaciju organa Opštine, u odredbama koje se odnose na uslove za postavljenje lica u organima Opštine, u odeljku koji se odnosi na mesnu samoupravu, radi usklađivanja sa novodonetim i izmenjenim zakonima. Nakon toga usvojena je i Odluka o pristupanju promeni Statuta opštine Batočina i formirana tročlana komisija za izradu nacrta Odluke o promeni Statuta opštine Batočina.

 

30.11.2017. Opštinsko veće opštine Batočina je na sednici održanoj u ponedeljak usvojilo Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu na teritoriji opštine Batočina. Tom odlukom je umanjena cena poreza za poljoprivredno i šumsko zemljište i to za poljoprivredno zemljište sa 36,09 na 35,14, a za šumsko sa 34,83 na 22,85 dinara po kvadratnom metru.
Pored toga, jednoglasno je usvojena i prosleđena skupštini na razmatranje Odluka o usvajanju Plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave za naseljeno mesto Batočina. Ovim dokumentom stvaraju se planski uslovi za nastavak radova za izgradnju autoputa kroz Batočinu.

Državna revizorska institucija je dostavila Izveštaj o reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Batočina za 2016.godinu i on je prezentovan članovima Veća, što će takođe biti urađeno i na sutrašnjoj sednici SO Batočina.

 

03.11.2017. Obaveštavaju se stanovnici Batočine da će se u nedelju vršiti raskopavanje trotoara u ulici Kralja Petra I, a sve u cilju vraćanje u prvobitno stanje puteva, trotoara i ostalih javnih površina koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na distributivnoj gasovodnoj mreži.
Završetak pomenutih radova, odnosno asfaltiranje trotoara u ulici Kralja Petra I, očekuje se u ponedeljak, a građani se mole za strpljenje i razumevanje.

 

02.11.2017. Većina nas se nerado seća davne 1999. godine, kada je Nato avijacija bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju. Svakako da je jezivi zvuk sirene koji je građane obaveštavao o početku i kraju vazdušne opasnosti bio sastavni deo tih dana. Međutim, iako se sirene isključivo vezuju za najavu vazdušne opasnosti, njihova upotreba ima višestruku fukciju, pre svega kod pucanja i popuštanja brana i nasipa, poplava, požara, hemijskog i svakog drugog zagađenja, vojnih napada...
Iako postoji jasna zakonska obaveza da svaka jedinica lokalne samouprave mora da izgradi i održava sistem za uzbunjivanje, iz nepoznatih razloga to se ipak nije ispoštovalo, te je od ukupno dve sirene, pre par godina jedna bez remonta i atesta postavljena na neadekvatno mesto, dok se za drugu nije ništa znalo.

Opština Batočina je ove godine izdvojila sredstva iz budžeta za sanaciju i remont sistema za uzbunjivanje, i u saradnji sa MUP-om, Upravom za vanredne situacije iz Kragujevca, uspela da pronađe drugu i osposobi obe sirene, kao i da ih juče postavi na najadekvatnije moguće mesto, uz prethodnu saglasnost Sektora za vanredne situacije iz Beograda.
Građani opštine Batočina će od danas biti redovno i blagovremeno obaveštavani o periodičnim probama sirena, uz nadu da će se njihov zvuk isključivo tada čuti.

 

01.11.2017. Obaveštavaju se meštani opštine Batočine da se od danas vrši asfaltiranje i vraćanje u prvobitno stanje puteva, trotoara i ostalih javnih površina koji su oštećeni prilikom izvođenja radova na distributivnoj gasovodnoj mreži. Za eventualne primedbe građani se mogu obratiti Opštinskoj upravi opštine Batočina.

 

20.10.2017. Skupština opštine Batočina je na današnjem, četrnaestom po redu, zasedanju usvojila većinom glasova Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Batočina za period od 01.01.2017. do 30.09.2017. Obrazlažući izveštaj predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović je istakao da su prihodi izvršeni u iznosu od 66%, a rashodi u iznosu od 52%, što za rezultat ima budžetski suficit, odnosno višak u opštinskoj kasi, u iznosu od 50.405.000 dinara. Takođe, većinom glasova usvojena je i odluka o drugom rebalansu budžeta, kojim su prihodi ostali nepromenjeni, a što se tiče rashoda izvršena je preraspodela po pozicijama što je bilo neophodno za rešavanje ključnih infrastrukturnih projekata.

Skupština je većinom glasova dala saglasnost na program korišćenja subvencija JP „Lepenica Batočina“ za 2017.godina. „U 2017.godini naše preduzeće teži tome da što manje opterećuje budžet osnivača, sa ciljem da se stvori jaka organizacija sa sopstvenim prihodima“, izjavila je Gorica Tanasijević, zaposlena u JP „Lepenica Batočina“, obrazlažući program, i naglasila da su u tekućoj godini subvencije opštine komunalnom preduzeću prepolovljene.
Lokalni antikorupcijski plan opštine Batočina za period 2017-2022.godina usvojen je jednoglasno, a cilj je jačanje otpornosti na nastanak  korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jačanju kapaciteta za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. LAP obuhvata 17 obalsti koje su najviše podložne korupciji i predviđa da se u narednom periodu donese paket odluka i pravilnika kako bi se mere predviđene u njemu realizovale.

 

06.10.2017. Opština Batočina je raspisala Javni poziv za dodelu podsticaja poljoprivrednicima sa teritorije opštine Batočina. Sredstva za podsticaje u poljoprivredi su obezbeđena iz budžeta opštine Batočina, u ukupnom iznosu od 6.800.000 dinara, što čini povećanje za 2 miliona u odnosu na prošlu godinu.

Javni poziv se odnosi na sledeće vrste podsticaja:
- Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje goveda). Iznos regresa za  reproduktivni materijal je 2.000,00 dinara po priplodnom grlu, a maksimalno 50.000,00 dinara po korisniku.
- Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite. Intenzitet pomoći je 50% vrednosti kamate na poljoprivredni kredit. Iznos podsticaja po jedinici mere, tj. kamati je do 40.000,00 dinara u zavisnosti od vrednosti kamate, a maksimalni iznos podrške bez obzira na vrednost kredita i visinu kamate je 40.000,00 dinara po korisniku kredita. Obaveze korisnika kredita su naknade i troškovi u toku odobravanja i realizacije kredita, a iz budžeta opštine Batočina se sufinansira kamata na poljoprivredni kredit.
- Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze. Iznos podsticaja za nabavku novih ili obnavljanje postojećih proizvodnih i matičnih zasada voćaka i vinove loze iznosi 100% vrednosti sadnice, odnosno maksimum 60.000,00 dinara (bez PDV-a) po korisniku.
- Nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničarsku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija). Iznos podsticaja za nabavku visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija iznosi 50% vrednosti kupljene folije, odnosno maksimum 40.000,00 dinara (bez PDV-a) po korisniku.
- Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Iznos regresa za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, rasadnicima i životinjama iznosi 100% vrednosti polise osiguranja, odnosno maksimum 30.000,00 dinara (bez poreza) po korisniku.
-Podsticaji za sprovođenje odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu. Iznos podsticaja za mere sprovođenja odgajivačkih programa, radi ostvarivanja odgajivačkih ciljeva u stočarstvu iznosi 100 % realizovanih mera. Pravo na podnošenje zahteva imaju sve Osnovne odgajivačke organizacije sa teritorije opštine Batočina.
-Podsticaji za informativne aktivnosti: sajmovi, izložbe, manifestacije, studijska putovanja. Iznos podsticaja za  informativne aktivnosti su 100% vrednosti mere (bez PDV-a), a
Pravo na učešće po javnom pozivu imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Batočina, registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu u 2017. godini. Sredstva se odobravaju korisnicima koji ispunjavaju uslove, redom na osnovu podnetih kompletnih zahteva, do utroška raspoloživih sredstava ili do kraja 2017. godine, a rok za podnošenje zahteva je od 01.10.2017. do 31.10.2017. godine, osim za sadnice, gde je rok za podnošenje zahteva do 30.11.2017. godine.
Zahteve i izjavu kojom se priznaje da investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, korisnici mogu da preuzmu u zgradi Opštinske uprave Batočina u Kancelariji za poljoprivredu ili na sledecem linku...dokumentacija za preuzimanje
Sve dodatne infomacije i objašnjenja mogu se dobiti u Kancelariji za poljoprivredu ili na telefon 034/6841-208 lokal 15.

 

22.09.2017. „Svaka kuća, da bi bila stabilna i otporna na različite potrese i spoljašnje uticaje mora da bude sa dobrim i zdravim temeljima. E, upravo to je ono što smo činili u prethodnih godinu dana, i mogu slobodno reći, dobrim delom i uspešno uradili. Postavili zdrave temelje za budućnost“, rekao je juče, povodom Dana opštine predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, i dodao, „danas opština i bez trošenja desetina miliona dinara ima zdrav sport, a da ne trpe ni poljoprivreda, zdravstvo, prosveta ili kultura. Danas razmišljamo i radimo na tome kako da izgradimo sopstveni sistem vodosnabdevanja, da dovedemo nekog ozbiljnog investitora i drastično smanjimo nezaposlenost i da time ostavimo nešto veliko u amanet generacijama iza nas. To je jedino što nas zanima.“

Inače, svečana sednica Skupštine opštine Batočina održana je u prepunoj sali Kulturno-turističkom centru „Dositej Obradović“, u prisustvu velikog broja zvanica iz batočinske opštine, Šumadijskog i okolnih okruga, kao i gostiju iz prijateljske opštine Debrca u Makedoniji. Sednici su prisustvovali i državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak i Žikica Nestorović, kao i narodni poslanici Đorđe Kosanić i Goran Kovačević.
Sumirajući ostvarene rezultate u prethodnoj godini, Mladenović je akcenat stavio na stabilizaciji budžeta i ulaganjima u mlade i uspešne, i poželeo da se do sledećeg viđenja istim povodom podeli još više stipendija uspešnim učenicima i sportistima, dodeli još više subvencija mladim poljoprivrednicima, isplati još više dodataka porodiljama, i najvažnije, dobije zdrava pijaća voda iz sopstvenih izvorišta.

Ovo je sedamnaesti put da se, otkako su 2001. godine ustanovljene septembarske nagrade, zaslužnim pojedincima i kolektivima, koji su postigli zapažene rezultate, dodeljuju povelje i diplome „21. septembar“. U znak priznanja povelje „21. septembar“ su dobili  Policijska stanica Batočina, kao nagradu za uspešne rezultate u suzbijanju kriminala i ostvarenih najboljih rezultata na teritoriji Šumadijskog okruga; Srednja škola „Nikola Tesla“, povodom četrdeset godina rada; Udruženje za negovanje tradicionalne kulture „Šumadija“ iz Batočine, povodom sedamdeset godina postojanja i Odbojkaško sportsko udruženje „Sloga 2016“, zbog zavidnih rezultata ostvarenih u poslednjih godinu dana, dok su diplome „21. septembar“ dobili Nikola Milosavljević iz Batočine, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu sa prosecnom ocenom 10,0 i Marko Milovanović iz Prnjavora, učenik osnovne škole i Jovana Trifunović iz Batočine, učenica srednje škole, đaci generacije u prethodnoj školskoj godini.
U muzičkom delu programa nastupili su članovi vokalno instrumentalne grupe Arhangeli iz Kragujevca.

 

20.09.2017. Nikola Nestorović, diplomirani pravnik iz Kragujevca, postavljen je danas za novog načelnika Opštinske uprave opštine Batočina, na 30. sednici Opštinskog veća opštine Batočina. Nestorović je postavljen na period od 5 godina, i to nakon ostavke prethodne načelnice Vesne Gajić.
Pored toga, članovi veća su jednoglasno usvojili Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Batočina za 2017. godinu, koji je usvojen nakon dobijene prethodne saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a kojim su predviđene subvencije poljoprivrednim proizvođačima u iznosu od 5,5 miliona dinara.

 

15.09.2017. Dr Ana Aničić, specijalista opšte medicine iz Batočine, imenovana je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Batočina, do imenovanja direktora a najduže do šest meseci. Tako su većinom glasova, na današnjem zasedanju, odlučili odbornici Skupštine opštine Batočina. Aničićevoj je prethodno konstantovan prestanak dužnosti direktora, zbog isteka mandata.
Na početku, trinaestog po redu, zasedanja odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Batočina za period od 01.01.2017. do 30.06.2017. Obrazlažući izveštaj, predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović je naveo da je u prvih šest meseci ove godine ostvaren budžetski suficit u iznosu od 33.695.000 dinara, da je bužet konsolidovan u potpunosti, ne postoje značajnija dugovanja, i generalno gledano nema većih odstupanja od onoga što je planirano. Mladenović je posebno istakao poređenje sa istim periodom prošle godine, i naglasio da su ove godine rashodi za 14 miliona dinara manji, a prihodi za 12 miliona dinara veći.

Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Batočina usvojena je jednoglasno, a njome se uređuju opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Batočina. Odlukom se naročito određuje dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u stambenoj zgradi, odnosno stambeno-poslovnoj zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova.
Povodom nastupajućeg dana opštine Batočina, skupština je usvojila i Odluku o dodeli „Septembarskih nagrada“ u 2017. godini, u znak priznanja za izuzetne rezultate i zasluge koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina. Na svečanosti povodom 21. septembra, Dana opštine Batočina, povelju „21. septembar“ će dobiti  Policijska stanica Batočina, kao nagradu za uspešne rezultate u suzbijanju kriminala i ostvarenih najboljih rezultata na teritoriji Šumadijskog okruga; Srednja škola „Nikola Tesla“, povodom četrdeset godina rada; Udruženje za negovanje tradicionalne kulture „Šumadija“ iz Batočina, povodom sedamdeset godina postojanja i Odbojkaško sportsko udruženje „Sloga 2016“, zbog zavidnih rezultata ostvarenih u poslednjih godinu dana, dok će diplome „21. septembar“ dobiti Nikola Milosavljević iz Batočine, student Pravnog fakulteta u Kragujevcu sa prosecnom ocenom 10,0 i Marko Milovanović iz Prnjavora, učenik osnovne škole i Jovana Trifunović iz Batočine, učenica srednje škole, đaci generacije u prethodnoj školskoj godini.
Većinom glasova usvojena je Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave opštine Batočina za 2017.godinu kao i Zaključak o usvajanju Izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Batočina za period od 01.01.2017. do 30.06.2017.

06.09.2017. Zakonom u ulaganjima, jedice lokalne samouprave su prepoznate kao jedan od subjekata podrške ulaganjima i privlačenju investicija. Takođe, značaj unapređenja investicionih lokacija, industrijskih i radnih zona, kao i braunfild lokaliteta prepoznat je kako u Regionalnoj strategiji održivog razvoja Šumadije i Pomoravlja tako i u Lokalnim strategijama održivog razvoja lokalnih samouprava našeg regiona duž koridora X. U cilju efikasnijeg privlačenja investicija,  a nakon višemesečnih pripremnih aktivnosti, u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja koja je kordinirala čitav proces, juče je obavljeno svečano potpisivanje Sporazuma o partnerstvu jedinica lokalne samouprave na "Unapređenju investicionih lokacija duž koridora 10".

Projekat objedinjuje teritorije opština Sviljanac, Lapovo, Batočina, Ćuprija i Paraćin a njegova realizacija doprineće budućem efikasnom funkcionisanju radnih / industrijskih zona, privlačenju investicija, ravnomernom održivom teritorijalnom razvoju, ekonomskoj valorizaciji čitave teritorije, povećanju zaposlenosti i standarda građana.
Sporazum koji će teritoriju Koridora X povezati  i promovisati kao jedinstvenu investicionu celinu, prvi je ovog tipa u Srbiji a potpisnicima će omogućiti  zajednički nastup pred nadležnim institucijama na nacionalnom nivou, investicionim regijama i privrednim komorama zemalja članica EU, regionalnim razvojnim organizacijama zemalja članica EU.
Potpisivanje je obavljeno uz prisustvo načelnika Upravnih Okruga Šumadije i Pomoravlja, g-đe Biljane Stošić i g-dina Gorana Milosavljevića, koji su u obraćanjima skupu i medijima istakli značaj međuopštinskih inicijativa i saradnje i dali punu podršku kako ovoj tako i svim budućim partnerskim inicijativama uz stavljanje na raspolaganje raspoloživih resursa Upravnih Okruga za realizaciju planiranih aktivnosti.

 

01.09.2017. Danas je zvanično započela školska godina u svim ustanovama obrazovanja na teritoriji opštine Batočina. Tim povodom je predsednik opštine Zdravko Mladenović obišao PU "Poletarac", gde je organizovan prigodan program povodom prijema predškolaca, Srednju školu "Nikola Tesla", gde je obišao potpuno renovirane toalete koji su stavljeni u funkciju, i na kraju Osnovnu školu "Sveti Sava", gde je budućim prvacima uručio prigodne poklone od strane lokalne samouprave, u vidu paketa školskog pribora.

 

29.08.2017. Obaveštavaju se žitelji opštine Batočina da će se tretman odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Batočina obaviti u četvrtak, 31.08.2017.godine, u ranim večernjim časovima, u skladu sa povoljnim meteorološkim prilikama i stabilizacijom istih u smislu ispunjenja optimalnih vremenskih uslova, a u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju predmetne usluge između Opštinske uprava opštine Batočina i grupe preduzeća „Aerosistem“ d.o.o. iz Smedereva i Zavoda za DDD „Eko-San“ iz Zemuna-Beograd.
Tretman će se izvršiti biocidnim proizvodom Aqua K-Othrine EW 20, prskanjem sa zemlje iz ULV uređaja.
Obaveštavaju se pčelari da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele od dejstva preparata.

 

25.08.2017. Opštinsko veće opštine Batočina održalo je danas dvadeset osmu sednicu, kojom je predsedavao predsednik opštine Zdravko Mladenović.
Na sednici su usvojeni Pravilnik o stipendiranju sportista i Pravilnik o učeničkim i studentskim stipendijama koje se isplaćuju iz budžeta opštine Batočina.
Na osnovu pravilnika za stipendiranje sportista opština Batočina će iz budžeta stipendirati uspešne sportiste, odnosno osvajače odličja na sportskim takmičenjima kao i kadetske, juniorske i seniorske reprezentativce sa teritorije opštine Batočina.

Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata sa teritorije opštine Batočina predviđeno je stipendiranje učenika sa prosečnom ocenom većom od 4,5, i studenata sa prosečnom ocenom većom od 8,5. Rangiranje učenika i studenata koji zadovoljavaju uslove vršiće se na osnovu uspeha, osvojenih nagrada kao i socio-ekonomskog statusa.
Pored toga Veće je usvojilo ostavku načelnice Opštinske uprave opštine Batočina, Vesne Gajić i donelo Odluku o oglašavanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika.

 

15.08.2017. Opštinska uprava opštine Batočina u okviru periodičnog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa javnih česmi sprovela je ispitivanje vode sa česmi u Dobrovodici, Sinorskom potoku i Cigančica u Batočini. Institut za javno zdravlje Kragujevac izvršio je mikrobiološko i hemijsko ispitivanje uzoraka vode i na osnovu dobijenih vrednosti utvrđeno je da je voda sa javne česme u Dobrovodici ispravna za piće, dok je voda sa javne česme u Sinorskom potoku neispravna u fizičko-hemijskom pogledu, zbog povećane koncentracije nitrata, a voda sa česme Cigančica neispravna u mikrobiološkom i fizičko-hemijskom pogledu zbog povećane elektroprovodljivosti.
Na osnovu toga preporučuje se građanima da izvorsku vodu sa pomenutih česmi u Batočini ne upotrebljavaju za piće i pripremanje hrane.

 

03.08.2017. Opština Rača juče je bila domaćin sastanka predstavnika opština Batočina, Lapovo i Rača, kao i Preduzeća za puteve „Kragujevac“ iz Kragujevca. Sastanak predstavlja nastavak dobre saradnje opština na rešavanju zajedničkih problema, pre svega u putnoj infrastrukturi, a prisustvovali su mu: Mr Nikola Polić, zamenik predsednika opštine Batočina, Nenad Stojković predsednik opštine Rača, Miladin Milić zamenik predsednika opštine Rača, Saša Ivković, predsednik opštine Lapovo, Svetlana Velisavljević načelnica Opštinske uprave opštine Lapovo, Ljubiša Živković, direktor PZP Kragujevac, Vladimir Labudović, šef tehničke pripreme PZP Kragujevac, Marko Milošević, v.d. direktora javnog preduzeća za razvoj infrastrukturnih objekata Rača i Zoran Milisavljević, nadzorni organ Puteva Srbije.

Na sastanku je dogovoreno da se krene u realizaciju prethodno dogovorenog, odnosno da se izvrši asfaltiranje puteva koji povezuju tri opštine i to: Lapovo – Rača preko Gvozdenjaka, Badnjevac – Sipić i Lapovo – Batočina preko Crvenog Brega. Izrada projekta puta je u toku i uskoro se očekuje početak radova, a što se tiče dinamile radova, očekuje se da se put Lapovo – Rača preko Gvozdenjaka završi do kraja tekuće godine, dok bi se radovi na preostala dva puta završili sledeće godine.

 

27.07.2017. U prostorijama Opštinske uprave opštine Batočina danas je održan sastanak predstavnika opština Batočina, Lapovo i Rača u vezi održavanja puta koji povezuje i koji je u nadležnosti sve tri opštine. Sastanku su prisustvovali Nikola Polić, zamenik predsednika opštine Batočina, Nebojša Milosavljević, pomoćnik predsednika opštine Batočina, Dragan Bojić, direktor JP „Lepenica Batočina“, Mirela Radenković, zamenik predsednika opštine Lapovo, Andreja Zlatković, predstavnik JKSP „Morava Lapovo“, Miladin Milić, zamenik predsednika opštine Rača, Marko Milošević, v.d. direktora javnog preduzeća za razvoj infrastrukturnih objekata Rača i Ivica Marković direktor JKP Rača.

Ovo je, inače, drugi sastanak po redu, nakon sastanka održanog u Rači, a kako postoji zajednički interes i neophodnost da se sanira navedeni put predstavnici opština su se saglasili da je neophodno zajedničko delovanje. To zajedničko delovanje će se ogledati u mestimičnom popravljanju kolovozne konstrukcije odnosno sanacija udarnih rupa, kao i čišćenje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama zemljišnog pojasa, odnosno čišćenje rastinja u putnom pojasu.
Bliža prava i obaveze opština u vezi sanacije puta biće precizirane sporazumom koji će zaključiti predsednici opština Batočina, Lapovo i Rača, a na osnovu predmera i predračuna radova koje će izvršiti ovlašćena agencija za navedenu vrstu poslova.

 

21.07.2017. Udruženje pčelara „Rogot“ iz Batočine, rukovodstvo Opštine Batočina, predstavnici Saveza pčelarskih organizacija Srbije i Veterinarske stanice Lapovo, održali su juče zajednički sastanak povodom potvrde Republičke veterinarske inspekcije o pozitivnom nalazu na Američku kugu u jednoj pčelinjoj košnici koja je stigla na teritoriju opštine Batočina od Pčelarske zadruge „Roj“ iz Trstenika u okviru javne nabavke za realizaciju projekta „Edukacija i osposobljavanje mladih za samozapošljavanje u oblasti pčelarstva“, koju zajednički sprovode i finansiraju Ministarstvo omladine i sporta i Opština Batočina.
Kako bi se od strane neodgovornih pojedinaca sprečila dalja politizacija, obmanjivanje i širenje panike među pčelarima i stanovništvom opštine Batočina iznošenjem neistina i paušalnih izjava, na sastanku su iznete činjenice, dokazi i argumenti koji su potvrdili da je Opština Batočina u cilju razvoja pčelarstva i pomoći mladima u zamozapošljavanju ceo postupak sprovela po zakonu i propisima, a da je neshvatljivim i nedopustivim propustima dobavljača pčela i košnica obmanuta i prevarena, a potencijalno direktno ugroženi svi pčelari sa teritorije opštine Batočina pa i šire.
Pčelari su upoznati i saglasili su se da je Opština Batočina, u saradnji sa predstavnicima Udruženja pčelara „Rogot“ Batočina i Veterinarske stanice Lapovo, sprovela sve zakonom propisane mere na sprečavanju daljeg širenja bolesti, i da će se odlučno, svim pravnim sredstvima boriti pred nadležnim organima Republike Srbije u cilju zaštite prava i interesa svih potencijalno ugroženih strana.
Postignut je visok stepen razumevanja, zajedništva i međusobne podrške u daljem delovanju, što je bio slučaj i u prethodnom periodu.

 

21.07.2017. Skupština opštine Batočina održala je danas svoje dvanaesto zasedanje.
Većinom glasova odbornici su usvojili Odluku o II izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije državnog puta I reda M1.11. Kragujevac – Koridor X (deonica Batočina stacionaža 5+000 do 14+773). Izmena pomenutog planskog dokumenta je uslovljena situacijom na terenu, odnosno promenama nastalim tokom izvođenja radova, a ogleda se kroz 9 izmena tj. sadrži 9 zadataka plana.
Takođe, većinom glasova odbornici su usvojili i Odluku o II izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine sa Zakonom o javnim preduzećima.

 

13.07.2017. Obaveštavaju se žitelji opštine Batočina da će se tretman odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Batočina (naseljena mesta Batočina, Brzan, Kijevo, Dobrovodica, Crni Kao, Gradac, Žirovnica, Badnjevac, Milatovac, Nikšić i Prnjavor) obaviti u ponedeljak 17.07.2017. godine, u ranim večernjim časovima u skladu sa povoljnim meteorološkim prilikama i stabilizacijom istih u smislu ispunjenja optimalnih vremenskih uslova, a u skladu sa zaključenim Ugovorom o pružanju predmetne usluge između Opštinske uprave opštine Batočina i grupe preduzeća „Aerosistem“ d.o.o. iz Smedereva i Zavoda za DDD „EKO-SAN“ iz Zemuna-Beograd.
Tretman će se izvršiti preparatima MOSLINK 0.8 ULV, AQUA K-Othrine EW 20 i FENDONA 6 SC na teritoriji od 1000 ha iz vazduha.
Obaveštavaju se pčelari da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili svoje pčele od dejstva preparata.

 

08.06.2017. U prostorijama Doma zdravlja Batočina, danas je otvorena škola roditeljstva, pod pokroviteljstvom Rosa vode i Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Svečanosti su pristustvovali Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina, Dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra zdravlja, Dr Ana Aničić direktorka Doma zdravlja Batočina i Nada Filipović, predstavnica Rosa vode.
Rosa voda je u saradnji sa ministarstvom pokrenula dugoročan program za podršku uspostavljanju i razvoju škola roditeljstva u zdravstvenim ustanovama u kojima ovakav vid podrške ne postoji, a opština Batočina je jedna od pet opština u kojima će ovakve škole biti otvorene ove godine.

Roditelji će na radionicama i predavanjima dobijati dragocene savete o trudnoći, adekvatnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i pripremama za porođaj. Školu će voditi stručan medicinski tim koji je prošao sveobuhvatan program obuke Ministarstva zdravlja, a očekuje se da kroz nju prolazi oko 100 beba i roditelja godišnje.
Dr Vesna Knjeginjić je obraćajući se prisutnima istakla da je ovo drugi ciklus projekta, i da su planirana još dva kruga, u naredne dve godine. Ona je navela da je analizu potreba uradio Zavod za javno zdravlje Beograd, a da će nove škole doprineti boljoj pripremljenosti majki i očeva u manjim sredinama u kojima ovakav vid podrške nije postojao.
U ime lokalne samouprave kompaniji Rosa i Ministarstvu zdravlja se zahvalio Zdravko Mladenović, predsednik opštine Batočina, izrazivši očekivanje da će odziv biti veliki i da će škola roditeljstva pomoći da se bar malo ublaži negativan prirodni priraštaj u opštini Batočina. „Ovo je nešto što je nedostajalo kako bi se u potpunosti sklopila priča o brizi za mlade u opštini Batočina, nakon mera lokalne samouprave kojima se pruža podrška deci predškolskog i školskog uzrasta i studentima“, rekao je Mladenović.

 

02.06.2017.  Dragan Bojić, diplomirani inženjer menadžmenta iz Batočine izabran je danas, na sednici Skupštine opštine Batočina, za direktora Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine. Bojić je, inače, do sada obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora, a skupština ga je imenovala po sprovedenom javnom konkursu.
Odbornici su na početku današnjeg, jedanaestog po redu, zasedanja usvojili Odluku o završnom računu budžeta opštine Batočina za 2016. godinu, a na osnovu njega opština je prethodnu godinu završila sa fiskalnim suficitom od 9,2 miliona dinara. Većinom glasova, usvojena je i Odluka o I izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2017.godinu. Obrazlažući rebalans predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović je naveo povećanje davanja u oblastima stipendiranje učenika, studenata i sportista, posebno stavivši akcenat na to da je budžet stabilizovan u potpunosti, da је vraćen veliki deo nasledjenih dugovanja i izrazio očekivanje da će sve što je predviđeno rebalansom biti i ostvareno. Zajedno sa rebalansom usvojen je i novi Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Batočina.

Većinom glasova lokalni parlament je usvojio Izveštaj Anketnog odbora, formiranog od strane SO Batočina, kao privremenog radnog tela skupštine, koji je imao zadatak da utvrdi sva dugovanja i potraživanja direktnog korisnika i indirektnih korisnika budžeta opštine Batočina i svih javnih preduzeća čiji je osnivač opština Batočina i sagleda stanje u oblasti trošenja sredstava budžeta opštine Batočina u periodu do jula prošle godine.
Strategija održivog razvoja opštine Batočina 2017-2022, usvojena je jednoglasno, a izradom ovog planskog dokumentra, usklađenog sa pravilima Evropske unije, definisane su projektne ideje čijom će se realizacijom stvoriti uslovi za kvalitetniji život u opštini Batočina.
Nastavak unapređenja sistema javne rasvete, ostvariće se ove godine u Dobrovodici i Gradcu, što predstavlja drugu fazu ovog programa. Procenjena vrednost radova za realizaciju sistema javne rasvete u ovim mestima je 5 miliona dinara, a tokom naredne dve godine, novom javnom rasvetom biće pokrivena i ostala mesta u našoj opštini.
Odbornici su, takođe jednoglasno, usvojili i Odluku o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku, kojom se utvrđuje način ostvarivanja prava na osnovnu i dodatnu podršku deci i učenicima sa prebivalištem na teritoriji naše opštine u oblastim predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, za koje se sredstva obezbeđuju u budžetu opštine Batočina.
Kao zakonska obaveza naše opštine usvojen je Operativni plan za odbranu od poplava za vodotokove drugog reda na teritoriji opštine Batočina za 2017.godinu, a usvaja se nakon donošenja republičkog operativnog plana zaštite od poplava i dobijenog pozitivnog mišljenja JVP „Srbijavode“.
Lokalna skupštine je većinom glasova dala saglasnosti na statute Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“ i Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“, kao i na srednjoročni i dugoročni plan poslovne strategije JP „Lepenica Batočina“.

 

31.05.2017. Ljubiša Miletić, naš meštanin, stariji vodnik Vojske Republike Srbije, rano jutros ispraćen je u misiju Ujedinjenih nacija UNIFIL u Republiku Liban. Skupština opštine Batočina mu želi srećan put i puno uspeha u obavljanju zadataka u misiji Ujedinjenih nacija.

 

30.05.2017. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su juče, na svom dvadeset drugom zasedanju, usvojili nacrt Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Batočina za 2017. godinu. Veće je rebalans uvojilo jednoglasno, a najveća novina u odnosu na budžet su sredstva predviđena za stipendiranje učenika, studenata i sportista. Takođe jednoglasno, Veće je usvojilo i predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Batočina za 2016.godinu.

Pored toga, usvojena je Naredba za nabavku protivgradnih raketa, kojom je Veće naložilo opštini Batočina nabavku deset protivgradnih raketa namenjenjih za potrebe protivgradnih stanica na teritoriji opštine Batočina. Sredstva za ove namene obezbeđena su angažovanjem tekuće budžetske rezerve, a nakon nabavke opštine Batočina će bez naknade rakete ustupiti Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije.
Nakon što su opštini Batočina opredeljena sredstva u iznosu od 1,7 miliona dinara, po projektu Ministarstva omladine i sporta „Edukacija i osposobljavanje mladih za samozapošljavanje u oblasti pčelarstva", veće je usvojilo Pravilnik o dodeli pčelinjih društava i opreme za pčelarastvo na teritoriji opštine Batočina.
Pored pomenutog pravilnika Veće je usvojilo i Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u opštini Batočina, Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija, Pravilnik o sufinansiranju projekta za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i pravilnike kojima se predvidjaju načini i postupci dodele sredstava projektima od javnog interesa, projektima u oblasti kulture, kao i tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama.

 

10.04.2017. Obaveštavaju se meštani Batočine da će sutra doći do prekida isporuke električne energije u periodu od 9 do 13 časova.

 

10.04.2017. Sportsko udruženje ''Sokolići'' iz Batočine učestvovalo je na Prvom Uskršnjem turniru u odbojci, održanom juče u Kragujevcu. Učestvovale su devojčice rođene 2006. godine i mlađe. U veoma napetim utakmicama, ''Sokolice'' su zabeležile  sve pobede i osvojile prvo mesto. Zlatne medalje osvojile su Calić Milica, Đorđević Anja, Đorđević Emilija, Mitić Ivana, Simić Anđela, Petrović Ana, Milošević Olivera, Savić Marija, Vučićević Nađa, Vasić Milica, Petković Mina na čelu sa trenerom Biljanom Milanović.

 

10.04.2017. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su na sednici održanoj dana 06.04.2017 doneli odluku da odobre povećanje cene rada u Predškolskoj ustanovi Poletarac za 10% u skladu sa Uredbom Vlade Srbije, i time izjednačili zarade u predškolskom obrazovanju sa zaradama u osnovnom i srednjem obrazovanju. Takođe, na istoj sednici nije data saglasnost preduzeću FCC Vrbak na zahtev za povećanje cene iznošenja smeća, kako za fizička, tako i za pravna lica.

 

31.03.2017. Odbornici Skupštine opštine Batočina su danas na svom desetom po redu zasedanju usvojili Odluku o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Batočina. Ovom odlukom se građevinsko zemljište u industrijskoj zoni „Brzan“ otuđuje iz javne svojine, preduzeću „Green Tyre power“ doo iz Obrovca, radi izgradnje poslovnog pogona, po ceni od 3.610.000,00 dinara.
Pored toga, na početku zasedanja odbornici su usvojili izveštaje o radu i finansijske izveštaje budžetskih korisnika, na koje su prethodno saglasnost dali članovi Opštinsko veće opštine Batočina. Usvojeni su izveštaji o radu za 2016. godinu Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“, Osnovne škole „Sveti Sava“, Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“, Predškolske ustanove „Poletarac“, Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“, Centra za socijalni rad „Šumadija“, Srednje škole „Nikola Tesla“ i Doma zdravlja Batočina.
Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Batočina za 2017. godinu, usvojen je jednoglasno, i to na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Takođe jednoglasno, skupština je usvojila i program unapređenja sistema javne rasvete na teritoriji opštine Batočina, koji ustvari predstavlja nastavak poboljšanja energetske efikasnosti u sistemu javne rasvete, odnosno uvodjenje štedljivih sijalica na teritoriji cele opštine. Vrednost ovog programa iznosi 24 miliona dinara, a isplata će se vršiti po fazama do kraja 2019. godine.
Dužnosti direktora Centra za socijalni rad  za opštine Batočina, Rača i Lapovo „Šumadija“ razrešen je Branislav Pavlović, nakon podnete ostavke, a na njegovo mesto za vršioca dužnosti direktora imenovana je Milica Brkić.
Skupština je na današnjem zasedanju usvojila i Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „Lepenica Batočina“, Odluku o javnim parkiralištima, kao i Odluku o organizaciji Opštinske uprave opštine Batočina.

 

30.03.2017. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, danas 30. marta u periodu od 11 – 15 bez vode će ostati svi potrošači koji se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda. Prilikom dolaska vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri.
Takođe, zbog redovnog održavanja i remonta mreže sutra u periodu od 9 do 12 časova bez struje će ostati veći deo naseljenog mesta Batočina.

 

23.02.2017. Opštinsko veće opštine Batočina je na svojoj 16. sednici održanoj juče jednoglasno postavilo načelnicu Opštinske uprave opštine Batočina, na period od 5 godina. 
Nova načelnica Opštinske uprave opštine Batočina je Vesna Gajić iz Kragujevca, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, nekadašnji sudija Osnovnog suda u Kragujevcu, pomoćnik direktora i sekretar u JP "Direkcija za urbanizam", kao i načelnica Odeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove u pomenutom preduzeću.

 

08.02.2017. Odbornici Skupštine opštine Batočina održali su danas svoje prvo ovogodišnje, a ukupno deveto zasedanje. Na početku sednice većinom glasova odbornici su dužnosti zamenika predsednika Skupštine opštine Batočina razrešili Dejana Aranđelovića, i nakon toga, takođe većinom glasova, za novom zamenika predsednika SO Batočina izabrali Nenada Milića, privatnog preduzetnika iz Batočine.
Pored toga, većinom glasova data je saglasnost na Statut Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“ iz Batočine, koji je prethodno usvojio Nadzorni odbor ovog preduzeća, a Opštinsko veće opštine Batočina dalo saglasnost.

Odbornici su danas, kao i članovi opštinskog Veća pre dva dana, jednoglasno usvojili i Lokalni akcioni plan zapošljavanja Opštine Batočina za 2017.godinu. Obrazlažući donošenje ovog strateškog dokumenta predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je istakao da se njime utvrđuju ciljevi i aktivnosti vezani za rešavanje problema nezaposlenih lica, kako bi se dostigli postavljeni ciljevi i omogućilo povećanje zaposlenosti na teritoriji Opštine Batočina.
Lokalni parlament je doneo i Rešenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Batočina za 2017. godinu, kao i Rešenje o obrazovanju komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Batočina za 2017., 2018., 2019. i 2020. godinu.

 

26.01.2017.Predsednik opštine Batočina sa saradnicima je nastavio sa praksom redovnog prijema građana u cilju sagledavanja i rešavanja problema koje imaju. Danas je kroz kabinet prošlo tridesetak građana, a najveći broj problema je bio socijalne prirode.

 

25.01.2017. U sali SO Batočina, u prisustvu velikom broja poljoprivrednika, juče je održana prezentacija proizvoda firme Bayer Crop Science na temu zaštite bilja. Prezentaciju je organizovala Opština Batočina, ispred koje je prisutne pozdravio i skupu prisustvovao Nebojša Milosavljević, Pomoćnik predsednika Opštine Batočina za ruralni razvoj i poljoprivredu. Predavanje na temu zaštite pšenice, kukuruza i suncokreta, održao je eminentni stručnjak iz ove oblasti Saša Milosavljević. Prezentacija i interaktivna diskusija nakon nje, svakako su bili prilika da batočinski poljoprivrednici nadograde svoje znanje i nauče nešto novo iz oblasti zaštite bilja. Velika posećenost ovom skupu je pokazatelj da ovakvi vidovi usavršavanja imaju višestruku korist i da ih treba organizovati češće.

 

 

Opštinska uprava opštine Batočina
svim svojim stanovnicima čestita novu 2017. godinu,
sa iskrenim željama za zdravlje, sreću i uspeh.

 

30.12.2016. Svečani novogodišnji prijem, danas je organizovan u sali Skupštine opštine Batočina. U prisustvu velikog broja zvanica iz batočinskog javnog života, svečanost je otvorio i dobrodošlicu gostima poželeo, predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović.
Pozdravljajući prisutne on je naglasio da je ova godina bila teška, ali kada se sve sumira ipak uspešna i poželeo prisutnima puno sreće, zdravlja i uspeha na ličnom i profesionalnom planu.
- Uložili smo onoliko koliko se moglo, budite sigurni da ćemo se truditi da sledeće godine ulaganja u infrastrukturi podignemo da još veći nivo, ali vas molim i za malo strpljenja, jer nas čeka još jedna teška godina gde treba udariti temelje onom što nas čeka od 2018. godine pa nadalje, istakao je Mladenović.

 

30.12.2016. Odbornici Skupštine opštine Batočina usvojili su danas jednoglasno Odluku o davanju ovlašćenja predsedniku opštine Batočina za zaključenje Predugovora o investicionom ulaganju sa investitorom „Green ture power“ iz Obrovca. Pomenuti investitor se bavi reciklažom gume metodom pirolize, a planirano je da firma svoje proizvodne pogone u prvoj polovini naredne godine preseli iz Bačke Palanke. Na površini od 1,17 hektara u industrijskoj zoni „Brzan“, investitor će u prvoj fazi uposliti 20 radnika.

Na predlog Opštinskog veća opštine Batočina odbornici su usvojil Odluku o izradi II izmene i dopune Plana detaljne regulacije Državnog puta I reda M1.11 Kragujevac – Koridor X. Inicijativu za donošenje ovog predloga odluke pokrenulo je JP „Putevi Srbije“, a saglasnost da je inicijativa opravdana dala je Komisija za planove SO Batočina, a kojim se meštanima Milatovca i Žirovnice omogućava lakši izlazak na magistralni put I reda M1.11.
Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju, lokalni parlament je većinom glasova dao saglasnost na Program poslovanja JP „Lepenica Batočina“, i usvojio Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu i Godišnji plan rada za 2017.godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Batočina.

 

30.12.2016. Udruženje poljoprivrednika “Batočina“ je u utorak 27.12.2016. godine na skupštini udruženja izabralo novo rukovodstvo. Nakon isteka mandata dosadašnjeg predsednika, tehničkog sekretara i upravnog odbora, za novog predsednika udruženja je jednoglasno izabran mladi poljoprivredni proizvođač iz Dobrovodice Marko Sretenović. Takođe, poverenje članova skupštine da i dalje obavlja funkciju tehničkog sekretara, dobila je Borka Simić, radnik na poslovima matične službe u stočarstvu. Na predlog novog predsednika udruženja, većinom glasova izabran je i novi sedmočlani upravni odbor.

Marko Sretenović se zahvalio prisutnima na skupštini na ukazanom poverenju ali i obavezi, istakao da će se zalagati da sve što je bilo dobro do sada zadrži i unapredi, a ono što je nedostajalo pokrene.
Skupštini udruženja su se obratili i zamenik predsednika opštine Nikola Polić i pomoćnik predsednika za poljoprivredu Nebojša Milosavljević, poželevši novom rukovodstvu puno uspeha u radu. Oni su obećali punu podršku radu udruženja u skladu sa mogućnostima Opštine Batočina, uz konstataciju da je jedan od glavnih prioriteta nove opštinske vlasti upravo poljoprivreda.

 

26.12.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je danas usvojilo predlog Odluke o izradi II izmene i dopune Plana detaljne regulacije Državnog puta I reda M1.11 Kragujevac – Koridor X. Inicijativu za donošenje ovog predloga odluke pokrenulo je JPP „Putevi Srbije“, a saglasnost da je inicijativa opravdana dala je Komisija za planove SO Batočina.
Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, usvojen je jednoglasno, a njime se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak dodele sredstava iz budžeta opštine Batočina, odnosno odobrenje programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Batočina.

Saglasnost na Program poslovanja JP „Lepenica Batočina“ doneta je, takođe jednoglasno, i program prosleđen skupštini na razmatranje, isto kao i Godišnji izveštaj o radu za 2016. godinu i Godišnji plan rada za 2017.godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Batočina.

 

16.12.2016. Odbornici Skupštine opštine Batočina održali su danas svoje sedmo zasedanje.
Na početku sednice za nove članove Opštinskog veća opštine Batočina izabrani su Anđelija Kočanović, vaspitač iz Batočine i Saša Petrović, ekonomista iz Batočine, koji će u opštinskom Veću biti zaduženi za kulturu i turizam, odnosno saobraćaj i infrastrukturu.
Odluka o budžetu opštine Batočina za 2017.godinu, usvojena je većinom glasova. Po ukupnim primanjima i prihodima, rashodima i izdacima za narednu godinu, projektovan je ukupni budžet u visini od 397.137.000,00 dinara, od čega je 373.100.000,00 iz opštih prihoda budžeta. Obrazlažući predlog budžeta, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je naglasio da je budžet restriktivan i da je umnogome uslovljen dugovanjima iz prethodnog perioda, i posebno istakao da su po prvi put u budžetu opredeljena veća sredstva za poljoprivredu nego za sport. Kao sastavni deo odluke o budžetu, usvojen je i Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Batočina za 2017. godinu.

Odbornici su pre toga, dali saglasnost predsedniku opštine Batočina, da u ime Opštine Batočina zaključi aneks ugovora sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, kojim su definisana prava i obaveze u poslovima snabdevanja vodom za piće i distribucije vode na teritoriji opštine Batočina, a kojim je postojeći dug reprogramiran na još 10 godina.
Pored toga, usvojene su Odluka o opštinskim administrativnim taksama za usluge koje vrši Opštinska uprava opštine Batočina, Odluka o trećoj izmeni Odluke o utvrđivanju posebne naknade za zaštitu životne sredine i Odluka o petoj izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

 

16.12.2016. Na Javnom pozivu za podsticaje u poljoprivredi, raspisanom od strane predsednika opštine Batočina, poljoprivrednici naše opštine su u toku oktobra i novembra meseca podneli ukupno 200 zahteva na osnovu kojih im je iz budžeta Opštine Batočina isplaćeno 3.436.983,00 dinara, što predstavlja tri puta više isplaćenih sredstava nego u istom periodu prošle godine, kada je bilo isplaćano 1.047.226,00 dinara.
Veliko interesovanje poljoprivrednici su pokazali za početak i proširenje postojeće voćarske proizvodnje, pa su na ime kupljenih sadnica voća dobili povraćaj u iznosu od 1.286.170,00 dinara. Opština Batočina je ovu meru podržala sa 100% povraćaja sredstava za kupljene sadnice voća.

Kao i prethodne godine, najveći broj zahteva se odnosio na povraćaj sredstava za veštačko osemenjavanje, koje se takođe subvencionisalo sa 100 % povraćaja, pa je za 118 podnetih i odobrenih zahteva isplaćeno 976.000,00 dinara.
Iz budžeta Opštine Batočina je još isplaćeno 657.339,00 dinara za meru sufinansiranja kamata za poljoprivredne kredite, 293.205,00 dinara za nabavku folija za plasteničku i voćarsko-povrtarsku proizvodnju, kao i 224.269,00 dinara za povraćaj premije za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.
Budžetom Opštine Batočina za 2017. godinu, planirana sredstva za podsticaje u poljoprivredi iznose 5.500.000,00 dinara, što predstavlja skoro 2.000.000,00 dinara više nego što su bila predviđena budžetom za 2016. godinu. Trend povećavanja sredstava za poljoprivredu će se nastaviti i u narednim godima u skladu sa mogućnostima Opštine Batočina, a o merama koje će biti definisane za podsticaje, poljoprivrednici će biti blagovremeno obavešteni kako bi im se izašlo u susret i omogućilo planiranje poljoprivredne proizvodnje uz podršku Opštine Batočina.

 

12.12.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je danas na svojoj jedanaestoj sednicu, kojom je predsedavao Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, usvojilo Nacrt odluke o budžetu opštine Batočina za 2017.godinu. Po ukupnim primanjima i prihodima, rashodima i izdacima za narednu godinu, projektovan je ukupni budžet u visini od 397.137.000,00 dinara, od čega je 373.100.000,00 iz opštih prihoda budžeta. Kao sastavni deo odluke o budžetu, usvojen je i Kadrovski plan Opštinske uprave opštine Batočina za 2017. godinu.

Veće je pre toga, dalo saglasnost predsedniku opštine Batočina, da u ime Opštine Batočina zaključi aneks ugovora sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac, kojim su definisana prava i obaveze u poslovima snabdevanja vodom za piće i distribucije vode na teritoriji opštine Batočina, a kojim je postojeći dug reprogramiran na još 10 godina.
Pored toga, članovi veća jednoglasno su usvojili i prosledili skupštini na razmatranje, Odluku o opštinskim administrativnim taksama za usluge koje vrši Opštinska uprava opštine Batočina, Odluku o trećoj izmeni Odluke o utvrđivanju posebne naknade za zaštitu životne sredine i Odluku o petoj izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

 

09.12.2016. Danas je u Žirovnici ozvaničen početak akcije "Država Srbija u selima Srbije" na teritoriji naše opštine, uz prisustvo ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije Milana Krkobabića, direktorke Pošte Srbije Mire Petrović, predsednika opštine Batočina Zdravka Mladenovića, kao i načelnice Šumadijskog upravnog okruga Biljane Ilić Stošić.
U okviru ovog projekta, meštani 5 sela naše opštine će jednom nedeljno moći da koriste usluge pokretnog poštanskog šaltera Pošta Srbije, lekara iz DZ Batočina, kao i opštinskog službenika za overu i izdavanje dokumenata, i to po sledećem rasporedu:
Ponedeljkom - Žirovnica, dom kulture 8-11h
Utorkom - Kijevo, stara školska kuhinja 8-10h
Sredom - Milatovac, dom kulture 8-10h
Četvrtkom - Prnjavor, dom kulture 8-10h 
Petkom - Crni Kao, dom kulture 8-10h.

Ministar Krkobabić je najavio da će se, na inicijativu premijera Aleksandra Vučića, ovoj akciji uskoro priključiti i ostala javna preduzeća, kako bismo još više poboljšali život ljudi na selu.
Kratak kulturno umetnički program u čast gostiju izveli su najmlađi članovi KUD-ova iz Batočine i Badnjevca.

 

06.12.2016. Predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović zajedno sa svojim saradnicima Branislavom Pavlovićem i Nebojšom Milosavljevićem, obišao je prethodnog vikenda Žirovnicu i Badnjevac. Na zborovima građana, u prisustvu velikog broja zainteresovanih meštana, prezentovani su rezultati i učinak lokalne vlasti u prva 4 meseca. Pored toga, poseban akcenat je stavljen na predstavljanje nacrta budžeta opštine za narednu godinu, uz sagledavanje predloga, primedbi i sugestija žitelja ova dva sela batočinske opštine.

 

01.12.2016. Opština Batočina je u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Kragujevac, danas organizovala predavanje iz nekoliko oblasti poljoprivrede. Predavanja je održano, u prepunoj sali SO Batočina, u okviru Zimske škole za poljoprivrednike, koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Ispred Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kragujevac prisutnima se obratila direktor ustanove, Suzana Nešković, koja se poljoprivrednicima zahvalila na veoma dobrom odzivu i naglasila izuzetnu saradnju PSSS Kragujevac sa novom opštinskom vlašću i udruženjem poljoprivrednika Batočina. Ispred Opštine Batočina, goste je pozdravio i skupu prisustvovao Nebojša Milosavljević, Pomoćnik predsednika Opštine Batočina za ruralni razvoj i poljoprivredu.

Stručnjaci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe održali su predavanja na temama Perspektive i razvoj ovčarstva u šumadijskom regionu; Tehnologija proizvodnje jagodičastog voća, sa posebnim osvrtom na zasade maline; Značaj PIS-a i zaštita koštičavog voća; Pravilan izbor i podešavanje plugova, preduslov dobre obrade zemljišta.
Organizacija ovog vida edukacije bila je prilika poljoprivrednicima sa teritorije batočinske opštine da kroz predavanje i diskusiju nadograde svoje znanje i nauče nešto novo iz navedenih oblasti, a dobar odziv je pokazatelj da je to dobra praksa i da je predavanja potrebno organizovati što češće.

 

01.12.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je juče, na svojoj desetoj sednici, usvojilo Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu. Prosečnu cenu odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji lokalne samouprave utvrđuje svaka jedinica lokalne samouprave na osnovu cena ostvarenih u prometu odgovarajućih nepokretnosti po zonama u periodu od 1. januara do 30. septembra godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu i akt je dužna da objavi do 30. novembra svake tekuće godine.

Takođe, veće je usvojilo i Pravilnik o kriterijumima i načinu finansiranja troškova prevoza učenika Srednje škole „Nikola Tesla“ iz Batočine. Pravilnikom je definisano da će Opština Batočina finansirati troškove prevoza redovnim učenicima srednje škole, u skladu sa ugovorom o prevozu koji kao naručilac bude zaključila srednja škola.
Usklađivanje zvanja u Opštinskoj upravi opštine Batočina sa Zakonom o zaposlenima u Autonomnoj pokrajini i jedinicama lokalne samouprave, razlog je za donošenje novog Pravilinika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u OU Batočina, na koji je veće jednoglasno dalo saglasnost.

 

25.11.2016. Zbog klizišta nastalog usled radova na magistralnom putu Batočina – Kragujevac, juče u popodnevnim časovima došlo je do havarije na magistralnom cevovodu i tom prilikom su bez vode ostali potrošači u Milatovcu, Jovanovcu i Cvetojevcu. Normalizacija vodosnabdevanja se očekuje danas u prepodnevnim satima, a potrošači se obaveštavaju da prilikom dolaska vode može doći do blagog zamućenja pa je potrebno vodu ispustiti dok se ne izbistri.

 

25.11.2016. Fond za komunalnu delatnost opštine Batočina u okviru periodičnog ispitivanja ispravnosti vode za piće sa javnih česmi sproveo je ispitivanje vode sa česmi u Dobrovodici i u Sinorskom potoku. Institut za javno zdravlje Kragujevac izvršio je mikrobiološko i hemijsko ispitivanje uzoraka vode i na osnovu dobijenih vrednosti utvrđeno je da voda sa javne česme u Dobrovodici ispravna za piće, dok je voda sa javne česme u Sinorskom potoku neispravna u fizičko-hemijskom pogledu, zbog povećane koncentracije nitrata.
Na osnovu toga preporučuje se građanima da izvorsku vodu sa pomenute česme ne upotrebljavaju za piće i pripremanje hrane.

 

25.11.2016. Opština Batočina u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom Kragujevac, organizovaće sledećeg četvrtka, 01. decembra, sa početkom u 10 časova u sali SO Batočina, predavanja iz nekoliko oblasti poljoprivrede. Predavanja će se održati u okviru Zimske škole za poljoprivrednike, koja se svake godine održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Eminentni stručnjaci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe održaće predavanja na temama Perspektive i razvoj ovčarstva u šumadijskom regionu; Tehnologija proizvodnje jagodičastog voća, sa posebnim osvrtom na zasade maline; Značaj PIS-a i zaštita koštičavog voća; Pravilan izbor i podešavanje plugova, preduslov dobre obrade zemljišta.
Organizacija ovog vida edukacije biće prilika poljoprivrednicima sa teritorije batočinske opštine da kroz predavanje i diskusiju nadograde svoje znanje i nauče nešto novo iz navedenih oblasti.

 

23.11.2016. Dušan Popović, profesor muzičke kulture iz Batočine, izabran je danas, na sednici Skupštine opština Batočina, za direktora Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“ iz Batočine. Prethodno je funkcije razrešena dosadanja direktorka Jasmina Mladenović, zbog isteka mandata, a Popović je izabran nakon sprovedenog konkursa i datog mišljenja Upravnog odbora KTC „Dositej Obradović“.
Većinom glasnova odbornici su usvojili Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2016 godinu. Rebalans budžeta predstavlja usaglašavanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i najveći deo izmena je uslovljen prestankom rada opštinskih fondova i preuzimanjem njihovih obaveza od strane opštinske uprave. Takođe, većinom glasnova data je i saglasnost na devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta za 2016. godinu, koji je prethodno usvojilo Opštinsko veće opštine Batočina.

Skupština opštine je, kao i Veće pre nekoliko dana, usvojila Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za Industrijsku zonu „Žirovničko polje“. Pristupanje izradi ovog planskog dokumenta, predstavlja početni korak u formiranju nove industrijske zone u površini od 28 hektara. Razlog za donošenje odluke je da se planom obuhvaćena površina formira i proglasi Industijskom zonom zbog postojećih privrednih kompleksa i otvaranja novih na toj lokaciji.
„Naša srednja škola je na tržištu i uslovljena je na stalnu borbu za učenike, a ovo  je nešto što predstavlja našu dužnost i pomoć u njenim nastojanjima da ne dođe do smanjenja broja odeljenja“, istakao je Zdravko Mladenović, Predsednik opštine Batočina, obrazlažući Odluku o finansiranju troškova prevoza učenika Srednje škole „Nikola Tesla“ iz bužeta opštine Batočina. Pored toga, on je istakao da je usvajanje ove odluke važan strateški potez za samu lokalnu samoupravu, naglasivši da je to jedina škola sa teritorije Šumadije koja je u prethodnih četiri godina uspela ne samo da zadrži postojeća odeljenja, već i da ih poveća. Iz sredstava budžeta opštine Batočina finansiraće se prevoz redovnih učenika srednje škole, a prema merilima i kriterijumima koji će biti utvrđeni pravilnikom koji će doneti Opštinsko veće opštine Batočina.

 

18.11.2016. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su na današnjem zasedanju usvojili Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za industrijsku zonu „Žirovničko polje“. Planski osnov za donošenje odluke sadržan je u Prostornom planu opštine Batočina na osnovu koga je pokrenuta Inicijativa za pristupanje izradi Plana detaljne regulacije za Industrijsku zonu u Žirovnici na koju je Komisija za planove dala Mišljenje o opravdanosti iste. Pored toga, razlog za donošenje odluke je da se planom obuhvaćena površina formira i proglasi Industijskom zonom zbog postojećih privrednih kompleksa i otvaranja novih na toj lokaciji.

Članovi Veća jednoglasno su usvojili Odluku o trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2016. Razlog za rebalans budžeta je prestanak rada opštinskih fondova, čime dolazi do preraspodele sredstava na ime preuzetih obaveza u skladu sa ovlašćenjima Opštinske uprave.
Opštinsko veće dalo je i saglasnost na odluku Nadzornog odbora JP „Lepenica Batočina“ o cenama komunalnih usluga.
Predlog Odluke o finansiranju troškova prevoza učenika srednje škole „Nikola Tesla“ iz Batočina iz budžeta Opštine Batočina usvojen je i prosleđen skupštini na razmatranje, a njome se utvrđuje način finansiranja troškova prevoza učenika srednje škole. Iz sredstava budžeta opštine Batočina finansiraće se prevoz redovnih učenika srednje škole, a prema merilima i kriterijumima koji će biti utvrđeni pravilnikom koji će doneti Opštinsko veće opštine Batočina.

 

10.11.2016. Danas je u Palati Srbija potpisan protokol o saradnji između JP Pošta Srbije i 11 gradova i opština Srbije u okviru pilot projekta "Država Srbija u selima Srbije", među kojima je i opština Batočina. 
Realizacijom ovog projekta meštanima 5 sela naše opštine u kojima ne postoji pošta biće omogućeno da jednom nedeljno, pored usluge pokretnog poštanskog šaltera, koriste i usluge opštinskog službenika za izdavanje i overu dokumenata, kao i lekara opšte prakse. 
Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Milan Krkobabić je rekao da će gradjani u svom selu moći da obave lekarske preglede, dobiju recepte i upute, a pregovara se sa farmaceutima i trgovinama kako bi se i oni priključili akciji u drugoj fazi projekta. 
U ime JP Pošta Srbije protokol je potpisala VD direktora Mira Petrović, a u ime opštine Batočina predsednik opštine Zdravko Mladenović.

 

10.11.2016. U prostorijama Opštinske uprave opštine Batočina danas je potpisan Sporazum o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija na području opština Batočina, Lapovo i Rača u situacijama nasilja u porodici. Potpisnici sporazuma su opštine Batočina, Lapovo i Rača, područni domovi zdravlja u tim opštinama, Centar za socijalni rad „Šumadija“ kao i osnovna i srednja škola iz Batočine. U vezi sa sporazumom nevladina organizacija „Oaza“ iz Kragujevca je izradila projekat, za koji je sredstva obezbedila Vlada Republike Češke. U ime Opštine Batočina sporazum je potpisao Nikola Polić, Zamenik predsednika opštine Batočina, a pored predstavnika pomenutih institucija, potpisivanju sporazuma u ime donatora prisustvovao je Pavel Kobližka, Zamenik šefa misije Ambasade Republike Češke u Srbiji.

Obzirom na svoju nadležnost u situacijama nasilja u porodici, ulogu koordinatora u realizaciji i evaluaciji sporazumom definisanih obaveza saradnje obavljaće Centar za socijalni rad. Na sastanku je naglašeno da je opšti cilj sporazuma unapređenje zaštite osoba koje trpe nasilje u porodici ili su preživele nasilje, i istovremeno izražena nada da će sporazum dati doprinos u sprečavanju nasilja u porodici kroz efikasan i koordiniran model postupanja institucija u situacijama nasilja u porodici.

 

07.11.2016. Štab za vanredne situacije opštine Batočina održao je danas drugu redovnu sednicu, kojom je predsedavao Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. Na sednici je analizirana spremnost zimskih službi za održavanje putne infrastrukture, pripremljenost i raspoloživost kapaciteta, brojno stanje i ispravnost mehanizacije za predstojeći zimski period, kao i mogućnost angažovanja ostale raspoložive teške mehanizacije od pravnih i fizičkih lica.

Fond za lokalne i nekategorisane puteve je izradio Plan zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Batočina kojim je potvrđena spremnost Opštine Batočina za nastupajuću zimu. Planom je predviđeno da se održavanje svih puteva na teritoriji opštine Batočina, koji su u ingerenciji Fonda, poverava Javnom preduzeću „Lepenica Batočina“ iz Batočine. Takođe, na sednici su definisani putni pravci i saobraćajnice po prioritetima, kritičnih sa aspekta prohodnosti usled obilnih snežnih padavina kao i stanje zaliha soli i agregata.

 

02.11.2016. Odbornici Skupštine opštine Batočina su na današnjoj sednici, petoj po redu, većinom glasova postavili novog sekretara Skupštine opštine Batočina, Tanju Vukojević, diplomiranog pravnika iz Batočine, nakon ostavke Milice Mitrović, dosadašnjeg sekretara.
Članovi lokalnog parlamenta jednoglasno su usvojili odluke o prestanku rada opštinskih fondova za komunalnu delatnost i lokalne i nekategorisane puteve. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu je predviđeno da javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti od 1. decembra 2016. godine ne mogu imati status indirektnih budžetskih korisnika, pa samim tim i Fondovi opštine Batočina prestaju sa radom. Prestankom rada i postojanja opštinskih fondova, njihova prava, obaveze i poslovi prelaze na opštinu Batočina, osnivača fondova.

Kao posledica toga, usvojena je Odluka o organizaciji Opštinske uprave opštine Batočine, kojom se pored dosadašnja tri odeljenja u opstinskoj upravi, kao organizaciona jedinica formira i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Takođe, kao posledica gašenja Fondova, usvojena je i Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih za jedinicu lokalne samouprave opštine Batočina, a njome se samo vrši preraspodela po organizacionim oblicima.
Odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vodotokove drugog reda na teritoriji opštine Batočina za 2016.godinu, i to nakon dobijenog pozitivnog mišljenja nadležnog organa Javno vodoprivrednog preduzeće „Srbijavode“.

 

28.10.2016. Dragiša Đuričković, diplomirani pravnik iz Batočine, postavljen je danas, na osmoj sednici Opštinskog veća opštine Batočina, na funkciju načelnika Opštinske uprave opštine Batočina. Đuričković, koji je funkciju načelnika opštinske uprave obavljao i u prethodnom periodu, izabran je po okončanju raspisanog javnog oglasa, a mandat načelnika opštinske uprave traje pet godina.

Članovi Veća su usvojili i prosledili skupštini na razmatranje odluke o prestanku rada opštinskih fondova za komunalnu delatnost i lokalne i nekategorisane puteve. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu je predviđenjo da javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne vlasti od 1. decembra 2016. godine ne mogu imati status indirektih budžetskih korisnika, pa samim tim i Fondovi opštine Batočina prestaju sa radom. Prestankom rada i postojanja opštinskih fondova, njihova prava, obaveze i poslovi prelaze na opštinu Batočina, osnivača fondova. Kao posledica toga, Veće je usvojilo i predlog Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Batočine, kojom se pored dosadašnja tri odeljenja u opstinskoj upravi, kao organizaciona jedinica formira i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Takođe, kao posledica gašenja Fondova, usvojena je i Odluka o trećoj izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih za jedinicu lokalne samouprave opštine Batočina, a njome se samo vrši preraspodela po organizacionim oblicima.
Pored toga, članovi Opštinskog veća su usvojili i devetomesečni Izeštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Batočina za period 01.01.2016 do 30.09.2016. koji je Predsedniku opštine Batočina i Opštinskom veću podnelo Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije opštine Batočina.

 

18.10.2016. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić posetila je danas Opštinu Batočina i u razgovoru sa sa Predsednikom opštine Batočina, Zdravkom Mladenovićem i njegovim saradnicima upoznala se sa problemima koje ima Opština Batočina. Čelnici lokalne samouprave i ministarka su dotakli  mnoge teme, počev od finansijskog stanja opštine, a glavni akcenat je stavljen na jedan od gorućih problema opštine, vodosnabdevanje.
- Uz puno razumevanje ministarke očekujem da će svi ti problemi koji su nastali u nekom prethodnom periodu biti sanirani, i da će ova opština biti ono što je zaista bila u nekom prethodnom periodu, a to je industrijski zamajac čitave Šumadije, izjavio je Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, izražavajući zahvalnost ministarki Brnabić što je u rekordno kratkom roku od postavljenja odvojila vreme da poseti Opštinu Batočinu.

Kako je glavni akcenat posete bio na vodosnabdevanju, ministarka je obišla područja odeljenja Osnovne škole „Sveti Sava“ u Brzanu i Žirovnici, gde je od strane direktorke škole Snežane Đorđević upoznata sa stanjem u toj ustanovi, kako sa vodonabdevanjem tako i sa drugim stvarima neophodnim za rad škole.
- Moj posao je da budem ovde, a realno, situacija je dosta teška i meni je stvarno neverovatno da smo imali neke lokalne vlasti koje su ostavile opštinu, koja je na fantastičnom geografskom položaju u Centru Srbije, blizu Beograda i Kragujevca, u tako lošoj situaciji, u 21. veku, gde 32 procenata građana nema vodu i gde je snabdevanje vodom iz bunara i iz tih bunara voda je tehnički neispravna, istakla je ministarka Brnabić i dodala će opštinsko rukovodstvo imati puno podršku ministarstva u rešavanju problema sa kojima se susreću.
Prilikom posete Žirovnici, ministarka je obišla i lokaciju koja je planirana za novu industrijsku zonu pri čemu je istaknuto da je ona na izvanrednom mestu, blizu Kragujevca i da će po adekvatnom infrastrukturnom opremanju biti jedna od najistaknutijih industrijskih zona u Srbiji.
Meštani Žirovnice su takođe upoznali ministarku saproblemima sa kojima se oni susreću, gde je takođe akcenat stavljen na vodosnabdevanju i problemu lokalnih puteva i uređenja kanala.

 

14.10.2016. Dan oslobođenja Batočine u Drugom svetskom ratu, 14. oktobar, obeležen je polaganjem venaca na spomenik palim ruskim borcima u porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Batočini. U ime Opštine Batočina venac su položili Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović i Predsednik skupštine opštine Branislav Pavlović, dok je u ime Ruske ambasade to učinio Ataše u odeljenju za kulturu ruske ambasade, Kiril Filjuk.
Nakon toga, u kabinetu predsednika opštine održan je sastanak sa ruskim atašeom na kome je u srdačnom razgovoru gost iz ruske ambasade upoznat sa osnovnim činjenicama o Opštini Batočina.

 

14.10.2016. Štab za vanredne situacije opštine Batočina, održao je juče prvu sednicu u novom sazivu, a sednicom je predsedavao komandant štaba, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. Na sednici su, pored upoznavanja članova Štaba sa njihovim pravima i obavezama, usvojeni Izveštaj o snabdevanju stanovništva opštine Batočina vodom u letnjem periodu i preduzetim preventivnim merama u cilju sprečavanja posledica suše, Izveštaj o preduzimanju preventivnih i operativnih mera za zaštitu od požara na otvorenom prostoru u letnjem periodu i Izveštaj o stanju sistema za javno uzbunjivanje.

Pored pomenutih izveštaja usvojen je i predlog za imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite Mesnih zajednica opštine Batočina, kao i predlog za davanje preporuke građanima i obrazovnim ustanovama o upotrebi pirotehničkih sredstava koja će stupiti na snagu od 1. decembra 2016. godine.

 

13.10.2016. Zbog zamene zatvarača, danas 13.10.2016. od 10 do 11 časova, bez vode će ostati potrošači u Batočini. Mole se potrošači da obezbede vodu za neophodne potrebe.
Mole se građani da, ukoliko posle dolaska vode, dođe do blagog zamućenja cevovodima, pa je potrebno tu vodu ispustiti dok se ne izbistri.

 

06.10.2016. Prva nedelja oktobra svake godine u čitavoj Srbiji posvećena je deci, a ovogodišnja Dečija nedelja održava se pod sloganom „Neću da brigam hocu da se igram“. U okviru manifestacije, danas su u svečanoj skupštinskoj sali, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, i Predsednik skupštine opštine Batočina, Branislav Pavlović, ugostili predškolce i učenike srednje i osnovne škole. Naši najmlađi su imali prilike da prvo iznesu svoje shvatanje dužnosti čelnika opštine, a onda i da iz prve ruke saznaju u najkraćim crtama šta je to čime se bavi opštinsko rukovodstvo. Deca su prezentovala razne pesme i recitacije, a pojedini su imali priliku i da se oprobaju kao predsednik i da iznesu šta bi prvo uradili ukoliko bi bili na toj funkciji. Učenici osnovne škole su predsedniku opštine uručili poklon u vidu zajedničkog crteža, a na kraju srdačnog druženja sva deca su dobila skromne poklone.

 

06.10.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je današnjoj sednici donelo Odlluku o raspisivanju javnog oglasa za postavljenje načelnika Opštinske uprave opštine Batočina. Opšti uslovi koje kandidati treba da ispune su da su punoletni državljani Republike Srbije, da poseduju opštu zdravstvenu sposobnost, da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Načelnik opštinske uprave bira se na period od pet godina.
Pored toga, formirana je tročlana Žalbena komisija, kao kolegijalni organ koji u drugom stepenu odlučuje o žalbama službenika Opštinske uprave opštine Batočina kao i učesnika internih i javnih konkursa. Komisija je formirana na osnovu Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

 

05.10.2016. Opštinska uprava opštine Batočina, Odeljenje za izvorne prihode, privredu, javne službe i finansije obaveštava poreske obveznike da mogu da podnesu zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate.
Poreskom obvezniku kome je u skladu sa odredbama čl. 73, 74, 74a i 74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, plaćanje dugovanog poreza odloženo, a koji redovno izmiruje rate dospelih obaveza koje su odložene, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom, otpisuje se 50% kamate koja se odnosi na taj dug plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja tog duga u potpunosti.
Kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza na rate u skladu sa ovim zakonom isplati dugovani porez u potpunosti, poreskom obvezniku se otpisuje 50% kamate na taj dug.

 

04.10.2016. Opština Batočina je raspisala Javni poziv za dodelu podsticaja poljoprivrednicima sa teritorije opštine Batočina. Sredstva za podsticaje u poljoprivredi su obezbeđena iz budžeta opštine Batočina, a poslednjim rebalansom budžeta iznos tih sredstava je uvećan za 500.000 dinara, tako da sada iznosi 4.150.000 dinara.
Javni poziv se odnosi na sledeće vrste podsticaja:
- Povraćaj premije za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Iznos regresa za polise osiguranja od šteta na usevima, plodovima, višegodišnjim zasadima, rasadnicima i životinjama iznosi 100% vrednosti polise osiguranja, odnosno maksimum 50.000,00 dinara po korisniku.
- Regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje goveda). Iznos regresa za  reproduktivni materijal je 2.000,00 dinara po priplodnom grlu, a maksimalno 50.000,00 dinara po korisniku.
- Sufinansiranje kamata za poljoprivredne kredite. Intenzitet pomoći je 50% vrednosti kamate na poljoprivredni kredit. Iznos podsticaja po jedinici mere, tj. kamati je do 50.000,00 dinara u zavisnosti od vrednosti kamate, a maksimalni iznos podrške bez obzira na vrednost kredita i visinu kamate je 50.000,00 dinara po korisniku kredita. Obaveze korisnika kredita su naknade i troškovi u toku odobravanja i realizacije kredita, a iz budžeta opštine Batočina se sufinansira kamata na poljoprivredni kredit.
- Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka, hmelja i vinove loze. Iznos podsticaja za nabavku novih ili obnavljanje postojećih proizvodnih i matičnih zasada voćaka i vinove loze iznosi 100% vrednosti sadnice, odnosno maksimum 60.000,00 dinara po korisniku.
- Nabavka opreme i/ili materijala za povrtarsku proizvodnju i proizvodnju jagodastog voća, kao i rasadničarsku proizvodnju i cvećarstvo u zaštićenom i poluzaštićenom prostoru (nabavka visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija). Iznos podsticaja za nabavku visoko kvalitetnih višegodišnjih, višeslojnih folija iznosi 50% vrednosti kupljene folije, odnosno maksimum 50.000,00 dinara po korisniku.
Pravo na učešće po javnom pozivu imaju sva fizička lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Batočina, registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Sredstva se odobravaju korisnicima koji ispunjavaju uslove, redom na osnovu podnetih kompletnih zahteva, do utroška raspoloživih sredstava ili do kraja 2016. godine, a rok za podnošenje zahteva je od 01.10.2016. do 31.10.2016. godine, osim za sadnice, gde je rok za podnošenje zahteva do 30.11.2016. godine.
Zahteve i izjavu kojom se priznaje da investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, korisnici mogu da preuzmu u zgradi Opštinske uprave Batočina u Kancelariji za poljoprivredu ili na sledecem linku...dokumentacija za preuzimanje.
Sve dodatne infomacije i objašnjenja mogu se dobiti u Kancelariji za poljoprivredu ili na telefon 034/6841-208 lokal 15.

 

30.09.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je, danas, na svom šestom po redu zasedanju, dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP „Lepenica Batočina“ o utvrđivanju cena održavanja groblja na teritoriji opštine Batočina. Odlukom su utvrđene nove cene održavanja groblja u iznosu od 102,85 dinara sa PDV-om, i to za sva mesta na teritoriji naše opštine, a primenjivaće se od 1. oktobra ove godine.
Takođe, Veće je na današnjoj sednici donelo i Program mera podrške za sprovođenje poljprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Batočina za 2016. godinu, na koji je prethodnu saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

 

21.09.2016. Svečana sednica povodom Dana opštine Batočina, održana je danas u Kulturno-turističkom centru “Dositej Obradović”, a ovoj svečanosti prisustvovao je veliki broj zvanica iz batočinske opštine, Šumadijskog i okolnih okruga, kao i gosti iz prijateljske opštine Debrca u Makedoniji.

Poruku dobrodošlice prisutnima je najpre uputio Predsednik Skupštine opštine Batočina, Branislav Pavlović, a nakon njega i Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović.
Obraćanje prvog čoveka batočinske opštine predstavljao je svojevrstan izveštaj o zatečenom stanju nakon smene vlasti i onoga što je urađeno u prva dva meseca vlasti Srpske napredne stranke i koalicionih partnera u opštini Batočina. On je istakao da se nakon izvršenog preseka stanja prionulo na posao, a da je prioritetan zadatak, sređivanje finansijskog stanja i sprečavanje potpunog kolapsa budžeta, uspešno završen, pa se zato pažnja polako može okretati razvoju i investicijama.
“Ušli smo u utakmicu sa najvećim mogućim elanom i voljom da se priključimo opštinama koje su lideri u investicijama. Čvrsto smo rešeni da iskoristimo najveći mogući potencijal koji opština ima, Žirovničko polje, prostor uz sam put I reda prema Kragujevcu i koridoru X, koji moramo da pretvorimo u jednu od najboljih industrijskih zona u Centralnoj Srbiji”, naglasio je Mladenović, uz konstataciju da jednostavno nema više čekanja i da samo investicije i proizvodne hale mogu obezbediti prosperitet naše opštine.

Na svečanosti su u znak priznanja za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina, zaslužnim pojedincima dodeljene nagrade. Diplome “21. septembar dobili su: dr Denis Kučević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr Radosav Đorđević, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, potpukovnik dr Nebojša Marić, specijalista grudne hirurgije, prof. dr Vladan Petrović, naučnik i pronalazač, kao i učenice Nađa Milentijević iz Batočine i Jelena Filipović iz Lapova. Povelja „21. septembar“ uručena je Centru za socijalni rad Batočina, Rača i Lapovo „Šumadija“, povodom 30 godina postojanja ustanove.
U muzičkom delu programa nastupili su vokalno instrumentalni umetnici iz Kragujevca, Vojislav Spasić, Katarina Bogdanović i Milan Marić.

 

02.09.2016. Opštinsko veće opštine Batočina je, danas, na svom četvrtom zasedanju, usvojilo Pravilnik o jednokratnoj pomoći porodica za novorođenčad. Usvajanjem pravilnika, za svako novorođeno dete čiji roditelji imaju prebivalište na teritoriji naše opštine, porodici će se isplaćivati jednokratna novčana pomoć u fiksnom iznosu od 12 hiljada dinara, umesto dosadašnjih 8 hiljada dinara. Takođe, pravilnikom je predviđeno da se  iznos od 20 hiljada dinara isplaćuje porodici za prvorođeno dete u kalendarskoj godini. Sredstva za ostvarivanje prava na obe vrste pomoći za novorođenčad će se obezbeđivati iz budžeta opštine Batočina.

Pored toga, članovi Veća su ovlastili Vesnu Tomić Živanović, advokata iz Topole, da obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine Batočina, do imenovanja zajedničkog pravobranioca opština Batočina, Lapovo i Rača.

 

02.09.2016. U osnovnim i srednjim školama u Srbiji juče je počela nova školska 2016/17. godina, a tim povodom u batočinskim obrazovnim ustanovama održane su prigodne svečanosti dobrodošlice novim predškolcima i učenicima.
Najpre je u Predškolskoj ustanovi „Poletarac“ održan svečani prijem novih predškolaca. Pod sloganom „Hajde da se družimo“ u prisustvu velikog broja roditelja, vaspitača kao i predstavnika lokalne samouprave, nove drugare, recitacijama i igrom dočekali su mališani mlađih i srednjih vaspitnih grupa. Centralni objekat u Batočini kao i izdvojena odeljenja u Brzanu, Badnjevcu, Crnom Kalu, Žirovnici, Prnjavoru i Milatovcu i Kijevu i Dobrovodici, ovu školsku godinu, kao predškolci, pohađaće ukupno 90 mališana.

Prvo zvono za početak časa označilo je i početak nove školske godine u Srednjoj školi „Nikola Tesla“ koju će pohađati ukupno 250 učenika. Obilazeći nove srednjoškolce, zajedno sa direktorkom Bojanom Đorđević, Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović je novim učenicima i njihovim profesorima poželeo puno uspeha u radu, istakavši da je polazak u srednju školu jedna od prekretnica u životu, a da će se lokalna samouprava potruditi sto je više moguće da im pomogne u radu i boravku u srednjoj školi. U odeljenjima Gimnazije opšteg tipa, Mašinskog tehničara motornih vozila i Turističkog tehničara prvu godinu će pohađati ukupno 61 novi srednjoškolac.
Učenici Osnovne škole “Sveti Sava” u Batočini i svih izdvojenih odeljenja takođe su se vratili u svoje učionice, a najradosnije i najuzbudljivije bilo je među onima koji polaze u prvi razred. Njih 77 je juče prvi put selo u školske klupe, a tim povodom u fiskulturnoj sali za njih je organizovan svečani doček gde su ih srdačno dočekali novi drugari, učiteljice i učitelji. Srećan polazak u školu, prvacima je najpre poželela direktorka škole, Snežana Đorđević, a zatim i Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović. On je ujedno mališanima podelio poklone sa školskim priborom koje je obezbedila lokalna samouprava. Mladi lutkari iz Dečjeg pozorištanca „Zvonce“ dobrodošlicu svojim mlađim drugarima poželeli su izvođenjem predstave „Kobajagi Crvenkapa“.

 

26.08.2016. Danas se završavaju radovi na asfaltiranju deonice lokalnog puta od Batočine do petlje Gradac u dužini od 800 metara. Asfaltiranjem tog puta, meštanima Gornje Batočine i dela Gradca omogućava se nesmetani i kraći izlazak na državni put I reda prema Kragujevcu.

 

26.08.2016. Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, otpočeo je danas, u svom kabinetu, sa prijemom zainteresovanih građana. Zajedno sa svojim najbližim saradnicima, predsednik je saslušao probleme i zahteve građana, istakavši da će svi oni zajedno nastojati da ti problemi, najpre dopru do institucija nadležnih za njih, i ukoliko je to moguće, budu što pre rešeni. Problemi koje su građani najčešće navodili, bili su socijalne prirode, kao i nerešeni imovinsko-pravni odnosi.
U toku današnjeg dana, predsednik je razgovarao sa tridesetoro građana, a takva praksa će se nastaviti i u predstojećem periodu. Svi zainteresovani građani, sastanak sa Predsednikom opštine Batočina, Zdravkom Mladenovićem, mogu zakazati u prostorijama Opštinske uprave opštine Batočina, ili pozivom na broj 034/6842-118.

 

24.08.2016. Aleksandra Ivić, diplomirani ekonomista iz Batočine i Dragan Bojić, diplomirani inženjer menadžmenta iz Batočine izabrani su juče, na sednici Skupštine opštine Batočina, za vršioce dužnosti direktora Fondova opštine Batočina i Javnog preduzeća „Lepenica Batočina“. Zbog isteka mandata, prethodno su razrešeni dosadašnji vršioci dužnosti direktora, Srđan Lepojević i Dejan Raonić.
Četvrtom zasedanju lokalnog parlamenta, u svojstvu gosta, prisustvovala je načelnica Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić Stošić.
Na početku zasedanja, nakon verifikovanja manada novih odbornika Marine Antić i Zorana Milosavljevića, odbornici su većinom glasova usvojili predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Batočina za 2016. godinu.

Obrazlažući rebalans budžeta, Zdravko Mladenović, Predsednik opštine Batočina, je istakao da su predloženim izmenama prihodi smanjeni, dok su povećana primanja od zaduživanja na ime finansiranja deficita tekuće likvidnosti, naglasivši da se rebalansom prevashodno išlo na uštede rashoda u 2016. godini. Najveću uštedu u opštinskoj kasi, u iznosu od 7,7 miliona dinara, doneće aneksi ugovora o dotacijama radi finansiranja programa sportskih udruženja, za čije izmene su saglasnost dali članovi opštinskog veća.
Usvajanje Odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja opštine Batočina 2017 – 2022, predstavlja prvi korak ka izradi planskog dokumenta razvoja naše opštine, usklađenog sa pravilima Evropske unije. Rok za izradu ovog strateškog dokumenta je četiri meseca, odnosno kraj 2016.godine.
Skupštini  opštini Batočina je većinom glasova usvojila i Odluku o stavljanju van snage Odluke o javnim parkiralištima, čime će u Batočini biti ukinuta naplata parkiranja.
Ono što je Predsednik opštine Batočina najavio na prethodom zasedanju SO Batočina, sprovedeno je juče. Naime, jednoglasno je usvojeno Rešenje o formiranju Anketnog odbora, kao privremenog radnog tela skupštine, koji će imati zadatak da utvrdi sva dugovanja i potraživanja direktnog korisnika i indirektnih korisnika budžeta opštine Batočina i svih javnih preduzeća čiji je osnivač opština Batočina i sagleda stanje u oblasti trošenja sredstava budžeta opštine Batočina u prethodnom periodu.
Povodom nastupajućeg dana opštine Batočina, skupština je usvojila i Odluku o dodeli „Septembarskih nagrada“ u 2016. godini, u znak priznanja za izuzetne rezultate i zasluge koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina. Na svečanosti povodom 21. septembra, Dana opštine Batočina, diplome „21. septembar“ će dobiti dr Denis Kučević, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, dr Radosav Đorđević, profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, potpukovnik dr Nebojša Marić, specijalista grudne hirurgije, prof. dr Vladan Petrović, naučnik i pronalazač, kao i učenice Nađa Milentijević iz Batočine i Jelena Filipović iz Lapova, dok će povelju „21. septembar“ dobiti Centar za socijalni rad Batočina, Rača i Lapovo „Šumadija“, povodom 30 godina postojanja ustanove.

 

23.08.2016. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su juče, na svom trećem zasedanju, usvojili nacrt Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Batočina za 2016. godinu. Budžetski prihodi su smanjeni, dok su povećana primanja od zaduživanja na ime finansiranja deficita tekuće likvidnosti, a rebalansom se išlo na maksimalne uštede rashoda u 2016. godini. U sklopu rebalansa jednoglasno je data saglasnost na Anekse Ugovora o dotacijama radi finansiranja programa sportskih udruženja u 2016.godini, a tim izmenama ugovora se ostvaruje ušteda u opštinskom budžetu u iznosu od 7,7 miliona dinara.

Takođe, zarad uštede sredstava, članovi lokalne vlade su jednoglasno usvojili pravilnike o korišćenju službenih vozila i službenih telefona za potrebe organa opštine Batočina.

 

19.08.2016. U cilju podizanja efikasnosti rada sistema odbrane od grada Opština Batočina je izvršila nabavku deset protivgradnih raketa. Odmah nakon isporuke od strane predstavnika kompanije “Poliester” iz Priboja, Opština Batočina je rakete tipa PP-6T donirala Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije – Radarskom centru Bešnjaja, koji će rakete rasporediti na protivgradnim stanicama u našoj opštini.
Saglasnost za nabavku protivgradnih raketa namenjenih za potrebe protivgradnih stanica u opštini Batočina dalo je Opštinsko veće opštine Batočina, a sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine, angažovanjem tekuće budžetske rezerve.

 

19.08.2014. Batočinski Crveni krst je u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizovao letnju akciju dobrovoljnog davanja krvi. Tradicionalna kampanja svake godine organizuje se tokom jula meseca, a ovdašnji humani ljudi imali su priliku da dragocenu tečnost daju u transfuziološkom autobusu, popularnom transfuziomobilu, koji je u četvrtak pre podne bio postavljen ispred zgrade Opštinske uprave u Batočini.
Prema rečima sekretara Opštinske organizacije Crvenog krsta Slavomirke Milojević, akcija je, zahvaljujući svim strukturama koje su je sprovele, ocenjena kao vrlo uspešna. Za nju se prijavilo ukupno 40, dok je krv dalo 25, a ostali iz zdravstvenih razloga, to nisu mogli da učine.

Takođe, dodala je ona, u davanju su zastupljene skoro sve krvne grupe, a posebno raduje podatak da se u akciju uključilo i sedmoro novih davalaca od kojih su četvoro bili srednjoškolskog uzrasta.

 

16.08.2016. Fondovi opštine Batočina obaveštavaju građane da je predviđeno asfaltiranje ulice Carice Milice u Jeftića kraju u Batočini, u delu gde su završeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije, investitora Fonda za komunalnu delatnost opštine Batočina.
Imajući u vidu napred navedeno, obaveštavaju se građani sa stambenim i poslovnim objektima u Jeftića kraju, u delu gde je izgrađena mreža fekalne kanalizacije, da do kraja oktobra 2016.godine izvrše priključenje na mrežu, u skladu sa procedurom i propisanim uslovima Fonda za komunalnu delatnost, budući da je završetak radova na asfaltiranju navedene ulice planiran u najkraćem mogućem roku.
Takođe, iz opštinskih fondova se ističe da će svako ilegalno priključenje biti sankcionisano, uz činjenicu da nakon asfaltiranja, u roku od 3 godine, neće biti dozvoljeno raskopavanje asfalta u funkciji priključenja na kanalizacionu mrežu, u skladu sa Odlukom o komunalnom uređenju opštine Batočina.
Sve informacije u vezi sa procedurom i načinom za priključenje na mrežu fekalne kanalizacije mogu se dobiti u kancelariji fondova, u zgradi Opštinske uprave opštine Batočina.

 

05.08.2016. Obaveštavaju se meštani opštine Batočine koji se snabdevaju vodom iz gradskog vodovoda da će usled ugovorenih remontnih radova na trafostanici u Brzanu dolaziti do prekida isporuke vode. Radovi će se izvoditi počev od 8. avgusta, u noćnim satima od 22 sata uveče do 6 sati ujutru, a planirano je da traju deset dana.
Remont trafostanice u Brzanu, prouzrokovaće nestanak struje na bunarima, a kako se Batočina snabdeva pijaćom vodom sa tih bunara, to će automatski značiti i nestanak vode u Batočini.

 

04.08.2016. Komisija za odlikovanja i društvena priznanja opštine Batočina uputila je javni poziv za dostavljanje predloga kandidata za dodelu „Septembarskih nagrada“ opštine Batočina za 2016.godinu.
Pozivaju se sva preduzeća, organizacije, mesne zajednice, udruženja i grupe građana sa teritorije  opštine Batočina  da učestvuju u postupku dodele ''Septembarskih nagrada'' opštine Batočina, dostavljanjem predloga kandidata za dodelu ''Septembarskih nagrada'' kao priznanja za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina.
Poziv je otvoren do 15. avgusta do 15 časova, a odluku o dodeli nagrada doneće Skupštine opštine Batočina, dok će se uručenje „Septembarskih nagrada“ izvršiti na svečanoj sednici Skupštine opštine Batočina, 21. septembra 2016.godine.

 

03.08.2016. Tradicionalni brzanski sabor posvećen Svetom proroku Iliji ponovo je okupio veliki broj posetilaca, a ovogodišnji, dvadeset drugi po redu sabor, organizovao je Kulturno-turistički centar „Dositej Obradović“ iz Batočine pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Batočina.
Obeležavanje praznika Sv. Ilije započelo je izložbom ručnih radinosti, a kao izlagači pojavili su se Udruženje „Zlatne ruke Batočine“ iz Batočine i Udruženje „Moravske šarenice“ iz Lapova.

Kulturno-umetnički program započeo je svečanim defileom od spomen-doma do crkvene porte, a program je otvorio specijalni gost sabora, David Zdravković iz Batočine. Potom su se na bini smenjivali AKUD „Branislav Nušić“ iz Brzana, KUD „Lapovo-Markovac“, Udruženje penzionera “Lepenica“ iz Kragujevca, kao i redovni učesnik sabora KUD „FRA“ iz Čačka.
Prisutnima se obratio i Predsednik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, koji je pozdravio učesnike, istakavši da sabor održava tradiciju, da predstavlja spoj mladosti i iskustva, a organizatorima poželeo da sabor potraje još dugi niz godina i da svake godine bude sve masovniji.
Svečanost je završena dodelom zahvalnica svim učesnicima.

 

03.08.2016. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, otvorila je juče novu deonicu puta od Kragujevca prema Batočini, u dužini od šest kilometara. Otvaranju su, pored ministarke, pristustvovali i Načelnica Šumadijskog upravnog okruga Biljana Ilić-Stošić, Predsednik Opštine Batočina Zdravko Mladenović kao i direktor JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak.
Radovi na auto-putu Kragujevac - Batočina počeli su pre 12 godina,  2004. godine, a preostalih 8,7 kilometara na ovoj saobraćajnici, kako je rečeno, biće završeno do novembra naredne godine i time će, Kragujevac auto-putem biti povezan sa Koridorom 10.

Do sada je uloženo  1,3 milijarde dinara, a za završetak radova država će u narednoj godini izdvojiti još oko 1,6 milijardi.
Obraćajući se prisutnim meštanima, ministarka je istakla da će i nova vlada podjednako raditi na razvoju infrastrukture u čitavoj zemlji, i da je u planu da se u narednom periodu obnovi novih 200 kilometara putene infrastrukture.

 

01.08.2016. Obaveštavaju se građani opštine Batočine da se na osnovu dopisa Uprave za vanredne situacije Kragujevac i prognoze i upozorenja izdatih od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda, očekuje u ponedeljak (01.08.) nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Posle podne, uveče i u toku noći lokalno se očekuju obilne padavine, preko 20mm za 3h, a pri grmljavinskim procesima i pojava grada i olujnog vetra.

Na linku ispod se nalazi prognoza RHMZ za period 01.08.2016-03.08.2016.god.
- Prognoza RHMZ

 

28.-29.07.2016. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su na jučerašnjoj sednici jednoglasnom odlukom, a odbornici u lokalnom parlamentu na današnjoj većinom glasova, usvojili Odluku o ukidanju Kancelarije za razvoj i unapređenje sporta u opštini Batočina. Obrazlažući odluku Predsednik opštine Batočina Zdravko Mladenović, istakao je da ona predstavlja doprinos uštedi i racionalizaciji sredstava, a da će nadležnosti kancelarije preuzeti Sportski savez opštine Batočina, član Veća zadužen za razvoj omladine i sporta, kao i skupštinski Savet za omladinu i sport.

Pre toga, odbornici su verifikovali mandate nova tri odbornika, zbog upražnjenih mesta nastalih izborom predsednika i zamenika predsednika opštine, kao i ostavke Božidara Stanojevića. Novi odbornici su Nataša Živković iz Žirovnice, Dušan Mladenović iz Badnjevca i Slavoljub Petrović iz Batočine, svi iz redova Srpske napredne stranke.
Takođe, većinom glasova, usvojena je i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu jedinice lokalne samouprave opštine Batočina. Osnov za donošenje odluke je sastanak Predsednika opštine Batočina sa direktorima ustanova korisnika budžetskih sredstava opštine Batočina, pa je nakon sagledanih problema izvršena preraspodela po organizacionim oblicima.
Odbornici su većinom glasova izabrali i stalna radna tela Skupštine opštine Batočina i to tri komisije i osam saveta. Radna tela su formirana na osnovu predloga odborničkih grupa i procentualnog sastava stranaka u lokalnom parlamentu.
Članovi opštinskog Veća su juče, na svom drugom zasedanju, dali saglasnost za nabavku protivgradnih raketa namenjenih za potrebe protivgradnih stanica u opštini Batočina, a sredstva su obezbeđena iz budžeta opštine.
Takođe, „lokalna vlada“ je donela i rešenje o stavljanju van snage rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP „Lepenica Batočina“ o cenama održavanja groblja na teritoriji opštine Batočina. Time je komunalno preduzeće obavezano da primenjuje cene održavanja groblja koje su važile pre 01. juna 2016. godine.
Na kraju zasedanja lokalnog parlamenta, Predsednik opštine Batočina je najavio formiranje anketnog odbora, kao privremenog radnog tela skupštine, a njegov zadatak bi bio utvrđivanje činjeničnih stanja nakon primopredaje vlasti na opštinskom nivou.

 

26.07.2016. Novi saziv Opštinskog veća opštine Batočina održao je juče svoju prvu sednicu, kojom je predsedavao Zdravko Mladenović, Predsednik opštine Batočina. Na sednici je jednoglasno usvojen Pravilnik o radu Opštinskog veća opštine Batočina, a kao novina u njemu ističe se da članovi Veća mogu biti zaduženi za jednu ili više oblasti. Po pravilniku, svaki član Veća kreira, usmerava i stara se o sprovođenju politike Opštine Batočina i inicira donošenje planova i programa razvoja u oblasti za koju je zadužen.

Opštinsko Veće je dalo saglasnost na Pravilnik o prvoj izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Batočina, a zbog isteka mandata, razrešen je dužnosti Načelnik Opštinske uprave opštine Batočina. Do postavljanja novog načelnika opštinske uprave, po sprovođenju javnog oglasa, Veće je za vršioca dužnosti postavilo Dragišu Đuričkovića, dosadašnjeg načelnika. Na kraju sednice su svi članovi Veća u kratkim crtama istakli najizraženije probleme u oblastima za koju su zaduženi, kao i inicijalne predloge za rešavanje istih.

 

22.07.2016. Druga sednica Opštinskog kriznog centra za praćenje sprovođenja mera zaštite stočnog fonda od zarazne bolesti nodularni dermatitis održana je juče po hitnom postupku, obzirom na ozbiljnost situacije i hitnost postupanja. Na sednici su članovi štaba upoznati da su obaveštenja za građane, koja su odrađena u skladu sa preporukom centra sa sednice od 20.07.2016. godine, kovertirana i poštom poslata svim stanovnicima opštine Batočina. Istaknuto je da će država već u toku današnjeg dana za opštine Šumadijskog upravnog okruga distribuirati 41000 doza vakcina i da će se sa vakcinacijom na teritoriji opštine Batočina krenuti odmah, a za taj posao biće zadužena Veterinarska stanica „Lapovo“. Obzirom da dejstvo vakcine može da se potvrdi tek posle 28 dana, odlučeno je da se uporedo sa vakcinacijom vrši i dezinsekcija objekata, za koju su sredstva obezbeđena iz budžeta Opštine Batočina, a takođe će je sprovoditi Veterinarska stanica „Lapovo“.

 

21.07.2016. Predsedik opštine Batočina, Zdravko Mladenović, formirao je juče Кrizni centar za praćenje sprovođenja mera zaštite stočnog fonda od zarazne bolesti nodularni dermatitis (bolest kvrgave kože goveda) na teritoriji opštine Batočina. Pomenuti krizni centri su formirani u svim opštinama Šumadijskog okruga, na osnovu instrukcija Šumadijskog upravnog okruga, a sve iz razloga pogoršanja situacije u vezi sa pomenutom bolešću na teritoriji Republike Srbije i njeno približavanje granicama našeg okruga.
Novoformirani krizni centar je juče održao i prvu sednicu na kojoj je predsednik opštine izvestio članove u vezi sa novonastalom situacijom. Nakon toga donete su preporuke koje Opštinska uprava opštine Batočina treba da sprovede,a one se odnose na to da je potrebno da se angažuje firma za sprovođenje dezinsekcije u objektima za držanje goveda pre nego što se izvrši vakcinacija od strane veterinarske stanice. Istaknuto je da se distribucija vakcina po opštinama očekuje u narednim danima.

U opštini Batočina postoji registrovanih 1637 grla goveda na ukupno 377 gazdinstava.
Opštinski krizni centar obaveštava građane da nema razloge za zabrinutost jer se bolest ne prenosi na ljude, a prenosnici bolesti na životnje su komarci i muve. Putem obaveštenja koja će biti distribuirana svima domaćinstvima na teritoriji opštine, obaveštavaju se vlasnici i držaoci goveda o simptomima, načinima prevencije, prepoznavanju i delovanju u slučaju identifikovanja bolesti.
Krizni centar će održati i danas sednicu na kojoj će biti prezentovane preporuke Saveta Šumadijskog upravnog okruga, na osnovu iskustava u sprovođenju mera grada Kragujevca.

Obaveštenje kriznog centra možete preuzeti na linku ispod.
Obaveštenje

 

15.07.2016. Poverenik Srpske napredne stranke za Batočinu i direktor Srednje škole „Nikola Tesla“, Zdravko Mladenović, novi je predsednik opštine, odlučeno je na Drugoj sednici Skupštine opštine Batočina koja je sazvana po hitnom postupku, a za njegovog zamenika izabran je Nikola Polić, takođe kadar SNS-a.
Ovom izboru prethodila je konstitutivna sednica na kojoj je za predsednika parlamenta izabran Branislav Pavlović (SPS), njegovog zamenika Dr Dejan Aranđelović sa liste Demokratska stranka – Dr Ana Aničić, dok će funkciju sekretara SO Batočina i u naredne četiri godine obavljati Milica Mitrović, dosadašnji sekretar.  

Nakon izbora za predsednika opštine, Mladenović je, iznoseći ekspoze, istakao pravce u kojima će se Batočina razvijati u narednom periodu, sadržane u ukupno sedam tačaka, raspoređene po resorima. Predlažući članove novog sastava Opštinskog veća, on je istakao da će svakom od devet članova Veća biti dodeljen po jedan resor.
U Opštinsko veće opštine Batočina, na mandat od četiri godine, izabrani su: Zoran Laketa iz Batočine (privreda i zapošljavanje), Vlasta Kovinić  iz Batočine (prosveta), Zorica Zarković iz Batočine (ekonomija i finansije), Jelena Ivanović iz Batočine (rodna ravnopravnost), Slađana Miladinović iz Batočine (zdravstvo), Panta Parezanović iz Brzana (urbanizam), Petar Petrović iz Badnjevca (lokalna samouprava), Jadranka Veljković iz Batočine (omladina i sport) i Dušan Popović iz Batočine (kultura i turizam).

 

04.07.2016. Suzbijanje odraslih formi komaraca na teritoriji opštine Batočina obavljeno je u subotu, 2. jula. Tretman je vršen sa zemlje i iz vazduha u naseljenim mestima Batočina, Brzan, Kijevo, Dobrovodica, Crni Kao, Gradac, Žirovnica, Badnjevac, Milatovac, Nikšić i Prnjavor u ranim večernjim časovima, u skladu sa povoljnim meteorološkim priikama.
Prema rečima nadležnih iz Opštinskih fondova, koji i sprovodi čitavu akciju, zaprašivanje komaraca izvršeno je preparatima Moslink 0.8 ulv, Aqua K-othrine EW 20 i Fendona 6 SC na ukupnoj teritoriji 1.450 hektara iz vazduha i 50 ha sa zemlje.
Akciju tretmana komaraca su, na osnovu zaključenog ugovora sa fondom, izvršila preduzeća „Aerosistem“ iz Smedereva i Zavod za DDD „Eko-san“ iz Zemuna.

 

14.06.2016. Povodom registrovanog virusnog oboljenja „nodularni dermatitis“ tzv. bolest krgave kože kod goveda, Vlada Republike Srbije obaveštava građane da se virus ne prenosi na ljude i da nema razloga za zabrinutost, kao i da je nadoknada štete za prve registrovane slučajeve već počela.
Apelujemo na vlasnike goveda koji primete neke od siptoma bolesti – čvorići koji se pretvaraju u kraste ili rane na koži, oticanje nogu, kašalj, obilno curenje iz nosa, izlučivanje pljuvačke, suzenje očiju, infekcija oka i groznica - da se obavezno jave svom veterinaru. Obolela životinja je iscrpljena, odbija da jede i gubi na težini.

Nodularni dermatitis se u Srbiji pojavio kod goveda pošto je prethodno registrovan u Bugarskoj i Makedoniji. Budući da je registrovan mali broj slučajeva obolelih goveda i da je pod punom veterinarskom i sanitarnom kontrolom, Vlada Srbije apeluje na građane da ne podležu neproverenim informacijama, već da za svaku nedoumicu kontaktiraju nadležne institucije.

 

19.05.2016. Okrugli sto na temu „Položaj starijih osoba u seoskim domaćinstvima“, kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Servisi pomoći i podrške za starije“, održan je juče u Batočini.
Njegov cilj je uključivanje svih zainteresovanih strana koje se bave pitanjem položaja starijih osoba. Razmena isskustava i ideja koje su se mogle čuti na ovoj diskusiji, sasvim sigurno će doprineti poboljšanju položaja starijih kroz adekvatne servise pomoći i podrške. 
U okviru projekta koji se realizuje na području tri opštine – Rača, Batočina i Lapovo, angažovano je 12 gerontodomaćica, zajedno sa mobilnim timom koga čine lekar, socijalni radnik i medicinska sestra, a pružaju usluge za oko stotinu korisnika.

Takođe, jedan od ciljeva okruglog stola je i sagledavanje neophodnosti postojanja sličnih servisa i nakon završetka projektnih aktivnosti.
Projekat „Servisi pomoći i podrške“ finansiran je od strane Evropske unije, a sprovode ga opštine Rača, Batočina i Lapovo, zatim Centar za socijalni rad „Šumadija“ koji pokriva ove tri opštine i Udruženje „Viktorija“, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predstavlja deo projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“, podržanom od Evropske unije kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

 

09.05.2016. Pretrpeli su fudbaleri Sloge iz Batočine u subotu na svom terenu i dvanaesti ovosezonski poraz i posle tri vezana nalaze se u zoni ispadanja. Meru je četi Vladimira Vidakovića u XXIV kolu uzela Jasenica iz Smederevske Palanke koja je „Kraj Lepenice“ slavila 2:1.
U istom kolu Proleter je iz Vranova put Kostolca „torpedovao“ ekipu Rudara 7:1, a ubedljiv je u Markovcu bio i Napredak koji je deklasirao fudbalere Basarca iz Mišljenovca 5:0. Pobedu je na strani u ovom kolu ostvario Borac iz Žabara koji je u Donjoj Rači bio bolji od već otpisanog Omladinca 2:1, dok su čak tri susreta završena bez pobednika i to VGSK-a i Morave iz Velike Plane u Velikom Gradištu 1:1, RSK-a i Šapina u Rabrovu, takođe 1:1, i Gruže i Homoljca iz Žagubice koji je završen rezultatom 2:2. U ovom kolu slobodna je bila ekipa Radničkog 1926 iz Požarevca.
Šapine su se posle ovog kola učvrstile na čeonoj poziciji Zone „Dunav“ sa 49 bodova, a prate ih Gruža i Jasenica sa po 44. Sloga je na trinaestom mestu osvojila 24 boda i u narednom kolu, u derbiju začelja, gostuje Rudaru u Kostolcu.
Što se ostalih timova sa teritorije batočinske opštine tiče, bodove je, u okviru Šumadijske okružne lige, osvojio jedino ŽSK. Žirovničani su u XXIV kolu slavili u Junkovcu rezultatom 4:2, uz poraze Šumadinca iz Brzana u Bokanji od 2:0 i Lepenice iz Badnjevca koja je na svom terenu poražena od Banje 4:2. ŽSK i Šumadinac su na trećoj i četvrtoj poziciji osvojili po 44 boda, dok je Lepenica četrnaesta sa 25.
U okviru XX kola Opštinske lige Rača Sloga iz Milatovca je u Lapovu poražena od Meteora 3:1, a Mladost u Crnom Kalu od Karađorđa iz Vučića 5:1.

 

28.04.2016. Raspoloženje pred najradosniji hrišćanski praznik Batočincima su dodatno ulepšali mališani Predškolske ustanove „Poletarac“. Oni su, naime, na Veliki četvrtak u dvorištu vrtića, zajedno sa svojim vaspitačicama, organizovali prodajnu izložbu uskršnjih jaja. Tradicionalna izložba je i ove godine imala prodajni karakter, a uskršnja jaja su mališani sa svojim roditeljima ranije ukrašavali na likovnim radionicama.

 

26.04.2016. Udruženje žena „Zlatne ruke Batočine“ povodom uskršnjih praznika, već po tradiciji, u parohijskom domu crkve Rođenja presvete Bogorodice u Batočini, organizovalo je tematsku izložbu posvećenu, uz Božič, svakako najvećem i najradosnijem hrišćanskom prazniku – Uskrsu.
Osim uskršnjih jaja, na ovoj izložbi predstavljeni su i drugi eksponati domaće radinosti.
Posetioci ovih dana imaju priliku da tokom manifestacije koja traje do Uskrsa, razgledaju ručne radove sa antikvarnim motivima sačuvanim u narodnoj baštini naših vrednih majki i baka.

 

19-20.04.2016. Konsolidovani finansijski izveštaj završnog računa opštine Batočina za 2015. godinu, po svim materijalno značajnim aspektima daje istinit i objektivan prikaz izvršenja budžeta na dan 31.12.2015. godine, prikaz prihoda i rashoda iskazanih na gotovinskoj osnovi, bilans stanja imovine i obaveza, novčane tokove, kapitalne rashode, primljene donacije i kredite, korišćenje sredstava budžetske reserve, za godinu koja se završava na taj dan, u skladu je sa zakonskim i drugim propisima o budžetskom sistemu Republike Srbije, stoji u izveštaju revizorske agencije “KLS revizija” koja je vršila kontrolu finansijskog izveštaja završnog računa, uz određene činjenice i zapažanja koje su utvrđene u postupku obavljanja revizije, a koje treba ispraviti.

Članovi Opštinskog veća su na LI, kao i odbornici u Skupštini opštine Batočina na XXXII sednici dali saglasnost na izveštaje o radu i finansijske izveštaje budžetskih korisnika, i to: Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“, Osnovne škole „Sveti Sava“, Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“, Predškolske ustanove „Poletarac“, Javnog preduzeća „Lepenica“, Centra za socijalni rad „Šumadija“, Srednje škole „Nikola Tesla“, Doma zdravlja Batočina, kao i Opštinskih fondova, odnosno Fonda za uređenje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, vodoprivredu, šumarstvo, zaštitu životne sredine i komunalne delatnosti i Fonda za lokalne i nekategorisane puteve opštine Batočina za 2015. godinu.
Na ovim zasedanjima su, između ostalog, usvojene i Odluka o nepostojanju erozionih područja na teritoriji opštine Batočina, Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Batočina, kao i Odluka o određivanju prostora na kome nije dovoljeno javno okupljanje.

 

22.03.2016. Batočinski Dom zdravlja nastavalja da se permanentno usavršava i osavremenjuje, kako kroz obuke zaposlenih u edukativnom, tako i u tehničkom i infrastrukturnom smislu.
Kako je naš portal objavio, ova ustanova nedavno je dobila EKG aparat, a ovih dana izvode se građevinski radovi. Naime, reč je o zameni stolarije, odnosno ulaznih vrata na dečjem odeljenju, a ove radove, čija je vrednost nešto preko 200 hiljada dinara, finansirala je lokalna samouprava.
 

- Zamenom ulaznih vrata na odeljenju pedijatrije svakako će biti olakšana zdravstvena zaštita pacijenata koji ovde dolaze, u smislu da će se, posle ugradnje vrata većih dimenzija nego što je to do sada bio slučaj, ulazak i izlazak pacijenata sa širim kolicima, odnosno većih gabarita, odvijati bez problema, rekla je u izjavi za naš sajt Dr Ana Aničić, direktor Doma zdravlja Batočina.
Ona je još dodala da su u toku i radovi na pripremnoj fazi u opremanju arhivskog prostora koji je do sada bio kritičan.

 

21.03.2016. Posle više od tri meseca pauze „bubamara“ se zakotrljala i na terenima dunavske zone. Mečevi šesnaeste runde odigrani su za vikend, a fudbaleri batočinske Sloge, iako su imali više od igre, nisu uspeli da trijumfuju u meču sa ekipom VGSK iz Velikog Gradišta.
Naime, radost je navijačima domaćih doneo Danilo Džudović, a da bodovi ne ostanu “Kraj Lepenice” potrudio se sudija koji je u finišu susreta posle jedne sumnjive situacije dosudio najstroži udarac za goste, što je bilo i konačnih 1:1.

Što se ostalih susreta tiče, novi lider, RSK iz Rabrova, slavio je u Markovcu nad Napretkom 2:1, a jesenji prvak, Gruža, odigrala je bez golova u Donjoj Rači sa “fenjerašem”, Omladincem. Najefikasnija na prolećnoj premijeri bila je GFK Jasenica iz Smederevske Palanke koja je do nogu potukla fudbalere Obilića iz Živice 7:1, a ubedljive su bile i Šapine u utakmici sa Homoljcem iz Žagubice, 4:1. Proleter je u Vranovu slavio nad Radničkim 1926 iz Požarevca 3:1, Borac u Žabarima nad Moravom iz Velike Plane 2:1, dok su Rudar i Basarac iz Mišljenovca u Kostolcu podelili bodove, 0:0.
Posle ovog kola RSK vodi sa 32 boda, Jasenica ima 31, a po 30 sakupili su Gruža, Proleter i Homoljac. Sloga je na devetoj poziciji osvojila 21 bod i u narednom kolu gostuje Radničkom 1926 u Požarevcu.

 

17.03.2016. Uređenje komunalne infrastrukture u batočinskoj varoši koji su predviđeni planom Opštinskih fondova upravo se realizuje, a u toku su radovi na izgradnji druge faze fekalne kanalizacije u naselju Donja mala – Jevtića kraj, potvrdili su za naš sajt u Fondu za komunalnu delatnost Opštine Batočina.
Vrednost ovih radova koje izvodi „Hidromontaža“ iz Beograda iznosi 3,5 miliona dinara, a finansira ih Fond.
Na osnovu zaključenog ugovora sa Preduzećem za puteve Kragujevac o asfaltiranju puteva i ulica na teritoriji batočinske opštine, u Fondu ističu da se, trenutno, vrši asfaltiranje nekoliko putnih pravaca u Brzanu. Vrednost ovih radova iznosi oko 11 miliona dinara.
U toku je, takođe, i revitalizacija svih poljskih i nekategorisanih puteva na teritoriji čitave batočinske opštine, odnosno, svakodnevno se vrši nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva kamenim agregatom.

 

15.03.2016. Fond za komunalnu delatnost Opštine Batočina u okviru racionalizacije potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja vrši zamenu starih živinih sijalica sa ukupno 1400 novih natrijumovih i LED sijalica na teritoriji batočinske opštine.
Ove radove, čija je vrednost oko 30 miliona dinara, izvodi beogradsko preduzeće „Electro energy“ sa kojim je i potpisan ugovor, a njihov završetak očekuje se krajem marta meseca.

 

14.03.2016. Štab za vanredne situacije Opštine Baočina zasedao je danas, a posle zaključaka kojih se Štab pridržavao prethodnih dana, na poslednjoj sednici izvršena je analiza stanja na vodotokovima prvog i drugog reda na teritoriji čitave batočinske opštine.
Lepenica je jutros u 7:30 bila u prvom koritu, a nivo Velike Morave u blagom opadanju, tako da Batočini ne preti opasnost od poplava, zaključeno je na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Batočina.

Takođe, konstatovano je da su preduzete sve neophodne preventivne mere u cilju zaštite od eventualnih poplava.
Podsećamo da je i za vikend organizovano dvadesetčetvoročasovno dežurstvo u zgradi Opštinske uprave opštine Batočina, vršen je obilazak vodotokova po ranije utvrđenom rasporedu i dinamici, a sednice Štaba održavane su svakodnevno.

 

11.03.2016. Na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Vlada Srbije juče je proglasila vanrednu situaciju na teritoriji Republike Srbije, a ova odluka je doneta kao preventivna mera kojom će se olakšati i ubrzati delovanje svih organa Republike Srbije u zaštiti života i bezbednost građana i stvari, kao i otklanjanju posledica poplava.
Opštinski štab za vanredne situacije opštine Batočina će svakodnevno imati sednice štaba za vanredne situacije i kontinuirano pratiti situaciju na terenu.
Štab je već dva puta zasedao, juče u 18 i danas od 12 časova i odlučio da će se, usled proglašenja vanredne situacije na teritoriji Republike Srbije, sednice Štaba za vanredne situacije opštine Batočina, u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, svakodnevno održavati, a ako se ne ukaže potreba pre, sledeća sednica Štaba zakazana je za sutra, odnosno za subotu, 12. mart u 12 sati.

U skladu sa Zaključkom sa sednice Štaba koja je održana juče, određeno je i obavezno dvadesetčetvoročasovno dežurstvo u zgradi Opštinske uprave opštine Batočina, u kancelariji predsednika SO Batočina, u kancelariji broj 22, a telefon za informacije je 034/6841-208.
Takođe, u skladu sa Zaključkom sa sednice koja je održana juče, obilasci vodotokova usled opadanja nivoa voda i jenjavanja padavina, smanjuju se sa tri na dva u toku 12 sati, a umesto na 4, obilasci se vrše na svakih šest sati. Obilaske će vršiti jedan član Štaba, dok se umesto jednog pripadnika VSJ, zbog manjka ljudsta, uvodi predstavnik JP “Lepenica” Batočina.
Štab će, u slučaju zagađenja bunara, spisak bunara proslediti Upravi za vanredne situacije u Kragujevcu na dalje postupanje.

 

10.03.2016. U prepunom holu KTC „Dositej Obradović“ u Batočini, sinoć je održano Književno veče u organizaciji Književnog kluba „Miodrag Petrović“ i Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“. Ovo divno umetničko veče upriličeno je povodom Međunarodnog dana žena i posvećeno nežnijem polu. Učesnici programa bili su učenici osnovne i srednje škole u Batočini, a ovo je bila jedinstvena prilika da se podsetimo na značaj žene u društvu, na njene vrednosti, sposobnosti i samo postojanje. Publika je sa velikim oduševljenjem uživala u kazivanju stihova  pesama poznatih književnika, u filmu sa brojnim izrekama i citatima poznatih mislilaca, u predstavi „Pokondirena tikva“ mlade glumačke ekipe, u pesmama talentovanih učenika, a publici su se predstavili i učenici muzičke škole u Lapovu veselim notama na harmonici i klavijaturi.

Prisutnima se na kraju obratila mlada predsednica Književnog batočinskog kluba Katarina Karić, zahvalila na lepom odzivu, podelila poklone nagradjenim učenicima, a svim učesnicima programa zahvalnice. Sudeći po gromkim aplauzima te večeri kojima je publika ocenjivala svaku tačku,  bilo je to jedno prelepo književno veče u kojem su podjednako uživali i publika i učesnici.

 

09.03.2016. Obaveštavaju se građani sa teritorije opštine Batočina, da će prema procenama Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije u četvrtak 10.03.2016. godine doći do umerenih, lokalno i jakih kišnih padavina, u količini većoj od 30l/m² za 24 časa (žuti meteoalarm).
Uzimajući u obzir da je zemljište zasićeno vodom od prethodnih padavina, može doći do porasta vodostaja u lokalnim vodotokovima, pa apelujemo na sve građane da preventivno izvrše čišćenje kanala i propusta ispred svojih poseda što je i zakonska obaveza vlasnika zemljišta.
Za petak se najavljuje vreme slično kao u četvrtak, sa količinom padavina od 10-30l/m² za 24 časa, lokalno i više, a od subote razvedravanje i slabljenje padavina.
Iako, po proceni RHMZ-a nema mesta za paniku, ali je neophodna pripravnost.

- Dnevni bilten - Centar za meteorološke i hidrološke rane najave i upozorenja "Kraljevo"
- Hidrološko upozorenje - RHMZ

Opštinski štab za vanredne situacije.

 

07.03.2016. Medijska promocija projekta „Servisi pomoći i podrške starije“ koji se realizuje u okviru projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ održana je danas u Batočini. Projekat je finansiran od strane Evropske unije, a zajednički ga sprovode Opštine Batočina, Rača i Lapovo, Centar za socijalni rad „Šumadija“ koji pokriva ove tri opštine i Udruženje „Viktorija“, a podršku u njegovoj realizaciji pruža i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Promociji projekta je, osim predsednika opština Lapovo i Rača, Nebojše Tasića i Dragana Stevanovića, prisustvovao i zamenik predsednika opštine Batočina, Srđan Biorac.

Opšti cilj ovog projekta, kako je na prezentaciji potvrdila Jasmina Mladenović, koordinator, je poboljšanje kvaliteta života starijih osoba na teritoriji ovih opština, a glavne aktivnosti na projektu biće formiranje mobilnog tima koji podrazumeva angažovanje lekara, medicinskog tehničara i socijalnog radnika, zatim odabir i obuka osoba koje će raditi poslove geronto-domaćica, odabir korisnika programa, sagledavanje potreba ciljne grupe, kao i pružanje usluga na terenu koje se tiču pomoći u kući i rada mobilnog tima. 
Prema rečima Miloša Nedića, asistenta na projektu ispred Udruženja „Viktorija“, za sprovođenje usluge pomoć u kući biće angažovano 12 geronto-domaćica, od toga pet u Rači, četiri u Batočini i tri u Lapovu. One će proći odgovarajuću obuku pre početka pružanja usluga na terenu, a tokom projekta oko stotinu starijih osoba dobijaće usluge geronto-domaćica i mobilnog tima, dodao je on.
Projekat „Servisi pomoći i podrške za starije“ deo je projekta „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji je podržan od strane Evropske unije sa nešto više od 4,3 miliona evra, a njime upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Predviđeno je da se projekat realizuje u narednih godinu i po dana, a njegova vrednost iznosi 201.662,90 evra.

 

11.02.2016. U Kraljevu su juče dodeljena rešenja predstavnicima 28 korisnika granta iz 36 gradova Srbije, koji su kroz projekat "Evropska podrška inkluzivnom društvu" dobili 4,3 miliona evra.
Ceremonija je upriličena u Multimedijalnom centru "Kvart", a pored zvaničnika iz Kraljeva i Raškog upravnog okruga, prisustvovali su, između ostalih, i šef delegacije EU u Srbiji Majkl Davenport, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković i direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije Ksenija Milenković.

Svečanosti je prisustvovao i predsednik opštine Batočina, Radiša Milošević, opštine koja je dobitnik granta za projekat iz oblasti socijalne zaštite koji će se u narednom periodu realizovati na teritoriji opština Batočine, Rače i Lapova.
Prisutnima se juče u Kraljevu obratio i ministar Vulin zahvalivši se EU i Davenportu što duži niz godina u kontinuitetu daju snažnu podršku sistemu socijalne zaštite u Srbiji koji, po njegovim rečima, ima 760.000 korisnika.
Davenport je jučerašnji dan u Kraljevu nazvao evropskim, izrazivši zadovoljstvo što se projekat realizuje baš u Kraljevu, gradu koji je i u prethodnim godinama, realizovao niz značajnih projekata podržanih od strane EU.

 

01.02.2016. Ljubitelji pozorišta u Batočini u petak su imali priliku da u Galeriji Kulturno-turističkog centra “Dositej Obradović” uživaju u sjajnoj monodrama “Beleg 5027 – Slovo o Apisu” za koju je tekst napisao proslavljeni kragujevački umetnik Vladimir Đorđević.
Monodrama u kojoj je u ulozi kapetana Milana Stojkovića briljirao Aleksandar Milojević – Lija, glumac Knjaževsko-srpskog teatra,  govori o jednoj od najkontraverznijih i najtajanstvenijih ličnosti srpske istorije. Major Dragutin Dimitrijević (1876-1917) smatra se osnivačem moderne srpske vojne obaveštajne službe. Apis je organizovao i vodio Majski prevrat 1903. godine kojim je svrgnut i ubijen kralj Aleksandar Obrenović, organizovao je atentat na Franca Ferdinanda. Na osnovu presude vojnog suda streljan je 26. juna 1917. u Solunu zbog optužbe da je planirao državni udar i atentat na regent Aleksandra Karađorđevića..

„Lišen sam milosti krune, koju sam ja Karađorđevićima stavio na glavu, stradam iako nisam kriv za ovo za šta su mi sudili. Ja sam srpski oficir i ne dižem ruku na svoga kralja.
Znam da je iz mnogo razloga moj grob potreban Srbiji. Duša mi je spokojna i čeka smrt. I po smrti, biću srećan, ako se ikada ispuni naš sveti zavet, da se celo srpstvo ujedini. Boli me jedino što od srpske ruke ginem, pa i to ako će doneti Srbiji dobro, neka, neće me boleti taj kuršum, biće mi on put u nebesku Srbiju, u koju mi pogled neprestano bi uprt, dok sam se svim snagama srcem i dušom borio za ovu zemaljsku“.

 

28.01.2016. Osnovna škola „Sveti Sava“ je svetosavskom akademijom tradicionalno obeležila školsku slavu, crkveni praznik posvećen prvom srpskom prosvetitelju – Svetom Savi.
Kao i prethodne godine, dvodnevna svečanost je i ovoga puta prvog dana upriličena za učenike 26. januara, a dan kasnije za goste i zvanice u školskom holu.
Program je, tradicionalno, započeo Svetosavkom himnom u izvođenju hora škole, a svečanosti je, osim školskog kolektiva, prisustvovao i veliki broj zvanica - predstavnici lokalne samouprave, sveštenstvo SPC, predstavnici lokalnih i državnih institucija, privrednih kolektiva, kao i brojni roditelji i gosti. Kao i ranije, najpre je obavljeno svečano sečenje slavskog kolača.

Kao što je to i običaj, direktorka škole, Snežana Đorđević, uručila je Svetosavke nagrade i povelje nagrađenim učeniima za postignute rezultate na okružnim i republičkim takmičenjima. Od učenika nagrađeni su Natalija Mitrović (IV razred) za osvojeno prvo mesto na okružnom takmičenju iz matematike, Marko Milovanović (VII razred) za osvojena druga mesta na okružnim takmičenjima iz fizike i matematike, Nađa Milentijević (VIII razred) za osvojeno drugo mesto na okružnom i učešće na republičkom takmičenju iz biologije i Anđela Orlović (VIII razred) za osvojeno treće mesto na okružnoj smotri talenata i učešće na republičkoj smotri iz istorije.  
Svetosavskom poveljom za posebne doprinose u vaspitno-obrazovnom radu i sveukupnom angažovanju, nagrađene su Danijela Cvetković, profesorka nemačkog jezika i Marija Milutinović, nastavnica tehničkog i informatičkog obrazovanja, a poklone su dobili i penzioneri koji su 31. avgusta prošle godine otišli u penziju.
Ove godine nagrađeni su i roditelji koji su imali evidentne doprinose obrazovno-vaspitnom radu u osnovnoj školi. a to su Jovan Ibrahimović iz Batočine za pokretanje volonterske akcije za uređenje mini-pič terena u dvorištu škole u Batočini i Goran Pavlović iz Brzana za izgradnju sportskog terena u školskom dvorištu u Solilu.  
U okviru akademije priređen je i prigodan program, a publici su se predstavili učenici nižih i viših razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ kroz recitale, dramske prikaze, narodne pesme, hor i kulturno-umetnički program.

 

27-28.01.2016. Članovi Skupštine su na današnjoj, trideset prvoj po redu, sednici usvojili Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Batočina za prošlu godinu, a isto to su i na juče održanoj sednici uradili i članovi Opštinskog veća.
U skladu sa ovom odlukom, eksternu reviziju završnog računa budžeta opštine za 2015. godinu obaviće lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja propisane zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija. S' obzirom da opština Batočina nije predviđena Programom revizije Državne revizorske institucije, dobila je saglasnost da angažuje revizora.

Većinom glasova Skupština je usvojila i Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu jedinice lokalne samouprave, koji u opštini Batočina iznosi 116.
Na danas održanoj sednici odbornici u lokalnom parlamentu usvojili su i Rešenje o imenovanju Izborne komisije Opštine Batočina u stalnom sastavu, odnosno predsednika, zamenika, deset članova I njihovih zamenika. Za predsednika ove komisije imenovan je Miroljub Vučković iz Batočine, a svoje predstavnike-članove proporcionalno imaju sve stranke zastupljene u lokalnoj skupštini.
U tački razrešenja i imenovanja dužnosti direktora Janog preduzeća “Lepenica Batočina” razrešen je Slavoljub Mitrović iz Badnjevca, a za vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća imenovan je Dejan Raonić.

 

22.01.2016. Dom zdravlja u Batočini od danas je bogatiji za još jedan vredan aparata. Reč je o EKG aparatu novije generacije (Cardiovit AT-101 Schiller) koji je ovoj zdravstvenoj ustanovi doniralo udruženje srpsko-američke asocijacije lekara („SAMA“).
Njegova vrednost iznosi 2.300 evra, a prema rečima direktorke, Dr Ane Aničić, koristiće se u hitnoj medicinskoj pomoći, dok će građanima biti dostupan 24 sata dnevno.
Ona je još napomenula i da je Dom zdravlja Batočina, nakon akreditovanja postao konkurentan, s obzirom da Udruženje „SAMA“ jedino zdravstvenim ustanovama sa ovim sertifikatom dodeljuje donacije.

 

12.01.2016. Vršilac dužnosti direktora Opštinskih fondova, Srđan Lepojević, i direktor preduzeća “Hidromontaža” iz Beograda, Predrag Mihailović, stavili su danas paraf na ugovor o izgradnji druge faze fekalne kanalizacije u naselju Donja mala – Jevtića kraj.
Kako su za naš sajt rekli u Opštinskim fondovima, sa izvođenjem ovih radova trebalo bi da se otpočne narednih dana, odmah kada se za to budu stekli povoljni vremenski uslovi, a završetak bi trebalo da usledi nakon dvadeset radnih dana, odnosno početkom sledećeg meseca.
Ukupna vrednost ovih radova, koje finansira Fond iz sredstava kredita, iznosi oko 3,5 miliona dinara.

 

11.01.2015. Učenici osnovih i srednjih škola u Srbiji danas se vraćaju u školske klupe, s obzirom na to da je prvi deo zimskog raspusta, koji je trajao od 31. decembra prošle do 8. januara ove godine, završen.
Kako je predviđeno Kalendarom obrazovno vaspitnog rada za osnovne škole, drugi deo zimskog raspusta počinje 1., a završava se 12. februara.
Do sada je raspust bio posle novogodišnjih praznika, u prvoj polovini januara, i trajao je oko tri sedmice.
Prema novom Kalendaru, prolećni raspust počinje 28. aprila, a završava se 3. maja.
Letnji raspust počinje u četvrtak, 16. juna a zavšava se 31. avgusta.

 

06.01.2016. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Badnji dan i Badnje veče, pripremajući se za slavlje Božića - rodjenje Isusa Hrista, najradosnijeg hrišćanskog praznika.
Službama bdenija i paljenjem badnjaka u pravoslavnim hramovima najavljuje se rodjenje Spasitelja, čiji se dolazak na svet slavi kao početak novog vremena i kao najradosniji dogadjaj u hrišćanstvu.
Ovaj praznik je i poslednji dan Božićnog posta, kojim se vernici pripremaju za proslavu najradosnijeg praznika Rodjenja Isusa Hrista, praznik cele porodice, koja je tada na okupu.
U pravoslavne domove se na taj dan unosi badnjak, po kome je praznik i dobio ime, a kome je pravoslavna crkva dala poseban smisao. Ime badnjak povezano je sa rečju "bdeti", budući da se na taj dan bdelo čekajući rodjenje Spasitelja.

Prema drevnom obicaju, badnjak se pali uoči praznika i gori do Božića, kada se objavljuje radost Hristovog rodjenja. Badnjak je po pravilu mlado cerovo ili hrastovo drvo i predstavlja simbol drveta koje su, kako kaže predanje, pastiri doneli Josifu i Mariji da založe vatru i zagreju pećinu u kojoj je rodjen Isus.
U pravoslavnim kućama Badnje veče je porodični praznik kada se ukućani okupljaju oko obavezno posne trpeze na kojoj su - posna jela, riba, suve šljive, orasi...
Badnji dan i Božić obeležavaju 6. i 7. januara pravoslavni vernici koji poštuju stari, Julijanski kalendar.

Opštinska uprava opštine Batočina svim svojim stanovnicima čestita Božićne praznike.

 

Opštinska uprava opštine Batočina svim svojim stanovnicima čestita novu 2016. godinu, sa iskrenim željama za zdravlje, sreću i uspeh.

 

31.12.2015. Svečani novogodišnji prijem juče je, tradicionalno, organizovan u Galeriji KTC „Dositej Obradović“, a njemu je, kao i ranijih godina, prisustvovao veliki broj zvanica.
Otvarajući svečanost, predsednik opštine Batočina, Radiša Milošević, rekao je da je uveren da svi dele zajednički utisak da je i ova godina bila teška, kao što će, verovatno, biti i naredna.
- Evo nas na kraju još jedne kalendarske godine da Vam, kao što red nalaže, izrazim zahvalnost na podršci, saradnji i razumevanju, a najiskrenije se nadam da ćemo i 2015. godine sve izazove koji se budu nalazili pred nama sa uspehom izvršiti, rekao je, obraćajući se prisutnim gostima, prvi čovek batočinske opštine.

 

29-30.12.2015. Odbornici Skupštine opštine Batočina i članovi Opštinskog veća zasedali su juče i danas poslednji put u 2015. godini, a svečana sednice Skupštine opštine, kao i prošle godine, održana je u sali Kulturno-turističkog centra „Dositej Obradović“.
Većinom glasova su odbornici u lokalnom parlamentu, a pre toga i članovi Veća jednoglasno, usvojili odluke o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Batočina za 2015. godinu, kao i Godišnji Plan rada ovog štaba za narednu godinu. Takođe jednoglasno, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Opštine Batočina za drugu polovinu 2015. godine, odnosno za period od 1. jula do 22. decembra.

I Veće i Skupština su usvojili Program za razvoj sporta u Opštini Batočina za period od 2016. do 2018. godine, kao i Odluku o spratnosti po urbanističkim zonama ili blokovima u postupku ozakonjenja objekata na teritoriji opštine.
Takođe, usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća “Lepenica“ za narednu godinu.
Na tridesetoj sednici Skupštine opštine Batočina u tački razrešenja i imenovanja, dužnosti člana Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Opštine Batočina razrešena je Aleksandra Ivić, a imenovan Srđan Lepojević, vršilac dužnosti direktora Opštinskih fondova.

 

29.12.2015. Četvrti po redu Sajam turizma, čiji su organizatori učenici smera turistički tehničar, održan je danas u kabinetu za praktičnu nastavu Srednje škole „Nikola Tesla“.
Evidentno je da smotra smotra turizma u srednjoj školi svake godine izgleda daleko bolje i ozbiljnije, a i ovoga puta svoje improvizovane turističke agencije imalo je svako odeljenje, a osim destinacija kao što su planine, banje i druga mesta za odmor, na ovoj manifestaciji promovisan je i “Vinski put Srbija”.
Novinu na ovogodišnjem sajmu predstavlja I učešće učenika Srednje ugostiteljske škole iz Lapova koji su  
predstavili tradicionalno ugostiteljstvo, pa su brojni posetioci, osim u destinacijama, mogli da se osveže i uživaju u ukusnim jelima.

Svečanom otvaranju Sajma turizma, osim kolektiva srednje škole, učenika i profesora, prisustvovali su čelni ljudi opštine Batočina, predstavnici institucija, ustanova i preduzeća u Batočini, Školske uprave iz Kragujevca, osnovne škole “Sveti Sava”, vrtića “Poletarac”, Saveta roditelja i mnogi drugi.

 

25.12.2015. Na trećoj redovnoj ovogodišnjoj sednici Opštinskog štaba za vanredne situacije koja je održana danas, usvojeni su Godišnji izveštaj o radu ovog štaba za 2015. i Predlog godišnjeg Plana rada Štaba za vanredne situacije za narednu godinu.
Obrazlažući Izveštaj o radu za godinu koja je na izmaku, Darko Ignjatović, član štaba, istakao je da su tokom 2015. godine realizovane sve aktivnosti koje su bile precizirane Planom rada Štaba. Štab je u ovoj godini imao i personalnih promena na pojedinim radnim mestima, ali je i njegov sastav proširen na 25 članova. Izvršeni su, zatim, radovi na sanaciji kanalske mreže na vodotokovima drugog reda u Batočini, ali i Dobrovodičkom potoku. Između ostalog, svih pet protivgradnih stanica bilo je u funkciji i ono što je najvažnije, nije zabeležena šteta od grada, a tokom godine strelci su ispalili ukupno 18 raketa.

Što se Godišnjeg Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije tiče, isti je preciziran kroz ukupno 13 tačaka sa jasno naznačenim rokom kada ga treba tokom 2016. godine realizovati. 
Nakon usvajanja ova dva dokumenta, Opštinski štab za vanredne situacije će odluke okoje se tiču Izveštaja o radu za prošlu, odnosno Planu rada Štaba za narednu godinu proslediti Skupštini opštine Batočina na dalje usvajanje.

 

24.12.2015. Kulturno-turistički centar „Dositej Obradović“ u Batočini bio je juče domaćin završne manifestacije gradova i opština Centralne Srbije „Zlatne ruke Šumadije“. Lepotu i bogatstvo svojih turističkih potencijala predstavile su turističke organizacije Kragujevca, Topole, Rekovca, Knića, Rače, Lapova i Batočine.
Brojni posetioci, predstavnici lokalne smouprave i zvanice mogli su uživati u lepom programu, zajednički pripremljen od strane turističkih organizacija Šumadije. Ispred GTO Kragujevac snažan utisak ostavili su članovi ansambla „Svetozar Marković“ Studentskog kulturnog centra, nastupivši uz dve muzičke numere.

Ispred Topole  svojom ručnom radinošću predstavilo se Udruženje žena „Oplenac“, a prezentovano je i vino oplenačkog vinogorja. Turistička organizacija Rekovca pokazala je gastro ponudu Udruženja žena „Levčanke“, a celu priču potkrepio je zdravičar Predrag Blagojević. Manifestaciju su, ispred Rače ulepšali vokalno instrumentalni solista na flauti, Jovana Stanojević i pevačka grupa Srednje škole „Đura Jakšić“. Turistička organizacija Knić upriličila je bogatu izložbu slika „Gružanska jesen“ sa prelepim pejzažima vrhunskih umetnika iz Srbije i inostranstva, a Suzana Tomić, učenica muzičke škole je svojim prelepim glasom oduševila publiku pesmom „Ej dragi, dragi“. Ispred Lapova, Udruženje „Moravska šarenica“ predstavilo je svoje ručne radove i odevne predmete koji su se našli na modnoj reviji, a učenici Srednje škole svoju gastro ponudu. Zlatne ruke Batočine prikazale su sebe u najboljem svetlu raznovrsnom odevnom kombinacijom. Njihove rukotvorine nosili su učenici osnovne i srednje škole u Batočini. I upravo ta, zajednička modna revija Lapova i Batočine ostavila je poseban utisak i veliko oduševljenje svih prisutnih.
U znak lepe saradnje sa KTC“Dositej Obradović“ , kompanija „Asa“ obezbedila je paketiće za sve učesnike progama, a Batočina se još jednom pokazala kao dobar domaćin i organizator. Već sledeće godine domaćin ove manifestacije biće Lapovo.

 

23.12.2015.  U Domu zdravlja Batočina, uz prisustvo brojnih zvanica  svečano je otvorena,,Škola za trudnice’’. Mladi kreativci,  zajedno sa osobljem Doma zdravlja  potrudili su se da zvanicama iz Lokalne samouprave, trudnicama i mladim roditeljima predstave svoj projekat na kreativan i simboličan način.
Prisutnima se obratila direktorka ustanove,  dr Ana Aničić, predstvanica UG ,,Sunce’’ Damjana Jovanović i patronažna sestra Ljiljana Spasić koja je zajedno sa nekoliko trudnica pokazala vežbu ,,Prvi dan u kući’’.  Inicijator ideje – Kancelarija za mlade Batočina pomogla je u logistici projekta, a volonteri su sve vreme vredno radili na uređenju i dekoraciji enterijera zajedno sa učenicima srednje škole ,,Nikola Tesla’’.
Uskoro će škola krenuti sa radom, a stručno osoblje koje čine ginekolog, akušerska sestra, patronažna sestra, pedijatar, stomatolog i psiholg kroz vežbe i edukaciju, olakšaće svim zainteresovanim trudnicama pripremu za porođaj i period kada stigne beba.

Projekat ,,Da se mami olakša, ideja je naša’’ realizovala je neformalna omladinska grupa ,,Mladi kreativci’’ na konkursu ,,Mladi su zakon za Šumadijski okrug’’ koji sprovodi Udruženje građana za socijalni razvoj ,,Sunce’’ iz Kragujevca, a u celosti finansira Ministarsvo omladine  i  sporta.
Projekat je vredan 127 500 dinara, od kojih je 77 500 dinara finansiralo Ministrstvo omladine i sporta za kupovinu opreme za uređenje, dok je opština Batočina i Kancelarja za mlade sufinansirala projekat doniranjem klima uređaja u vrednosti od 50 000 dinara.

Čitav događaj ispratila je RTS, koja je isti emitovala u emisiji Ovo je Srbija i time podstakla ostale zdravstvene radnike, mlade ljude širom Srbije da učine nešto korisno za svoju Lokalnu zajednicu i povećaju natalitet.

 

18.12.2015. Odbornici Skupštine opštine Batočina su na današnjoj sednici usvojili Odluku o budžetu opštine Batočina za 2016. godinu. Po ukupnim primanjima i prihodima, rashodima i izdacima za narednu godinu, projektovan je budžet u visini od 492.771.016,27 dinara.
Opština Batočina očekuje u narednoj godini sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 109.585,12 evra, odnosno 13.260.000,00 dinara, ut obavezu obezbeđivanja sredstava za sufinansiranje u iznosu od 27.396,28 evra, odnosno 2.735.000,00 dinara, za finansiranje projekta “Podrška socijalnoj inkluziji najranjivijih grupa, uključujući i Rome, kroz divesifikovanje socijalne usluge zasnovane na lokalnoj zajednici”. Ovaj projekat sprovodiće se na teritoriji tri opštine – Batočine, Lapova i Rače.

Za izvršenje odluke o budžetu odgovoran je predsednik opštine, koji je ujedno i naredbodavac za izvršenje budžeta, dok je, osim njega, za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom odlukom odgovoran i načelnik opštinske uprave.

 

17.12.2015. Članovi dramske i recitatorske sekcije Osnovne škole “Sveti Sava” u Batočini, predvođeni učiteljicama Dragicom Prešić, Mirjanom Jankoski I Draganom Krstić, učestvovali su juče u snimanju dečijeg novogodišnjeg programa na televiziji “Centar” u Svilajncu.
Prema rečima naših učenika studio u kome je obavljeno snimanje bio je veoma lepo dekorisan, a ovi mladi glumci i recitatori, iako su se po prvi put našli pred kamerama, izgledali su sjajno i svoje umeće prikazali u najboljem izdanju.
Gledaocima ove televizije predstavili su se dramskim prikazima “Šargarepojed”, “Šumska priča” i “Smoganin poraz”, čija je tematika vezana za novogodišnje čarolije.

 

16.12.2015. Članovi Opštinskog veća su na današnjem zasedanju usvojili Odluku o budžetu opštine Batočina za 2016. godinu. Po ukupnim primanjima i prihodima, rashodima i izdacima za narednu godinu, projektovan je budžet u visini od 492.771.016,27 dinara.
Opština Batočina očekuje u narednoj godini sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 109.585,12 evra, odnosno 13.260.000,00 dinara, ut obavezu obezbeđivanja sredstava za sufinansiranje u iznosu od 27.396,28 evra, odnosno 2.735.000,00 dinara, za finansiranje projekta “Podrška socijalnoj inkluziji najranjivijih grupa, uključujući i Rome, kroz divesifikovanje socijalne usluge zasnovane na lokalnoj zajednici”. Ovaj projekat sprovodiće se na teritoriji tri opštine – Batočine, Lapova i Rače.

Za izvršenje odluke o budžetu odgovoran je predsednik opštine, koji je ujedno i naredbodavac za izvršenje budžeta, dok je, osim njega, za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom odlukom odgovoran i načelnik opštinske uprave.
Veće je danas usvojilo i Odluku o obrazovanju petočlane Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji batočinske opštine za 2016. Godinu.
Takođe, Opštinsko veće donelo je i Rešenje o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP “Lepenica” o cenama staničnih usluga. Naime, ovo preduzeće je, u okviru svojih delatnosti, proširilo delatnost staničnih i peronskih usluga autobuske stanice, pa je bilo potrebno utvrditi cenovnik staničnih i peronskih usluga za međumesni saobraćaj i međumesne linije, korišćenje parking, staničnih usluga i peronskih karti.

 

14.12.2014. U Batočini je završeno kićenje gradskih ulica i trga za predstojeće novogodišnje i božićne praznike.
Za nastupajuće praznike svečano su ukrašeni Karađorđev trg i Plato Dr Zorana Đinđića, glavna ulica Kralja Petra prvog, deo Ulice Kralja Milana Obrenovića, kao i Njegoševa, potvrđuju za naš sajt u Opštinskim fondovima.
Po tradiciji, zasijali su ukrasi svih vrsta, a dekorativna sredstva dopunjena su i novim ukrasima.

 

11.12.2015. Ljubitelji pozorišta u Batočini sinoć su imali priliku da u Galeriji Kulturno-turističkog centra “Dositej Obradović” uživaju u sjajnoj monodrama “Na taljigama u večnost – slovo o vojvodi Petru Bojoviću” za koju je tekst napisao proslavljeni kragujevački umetnik Vladimir Đorđević.
Ovo je jedini dramski tekst u istoriji srpske drame koji govori o velikom srpskom vojskovođi u čijoj ulozi je briljrao Zdravko Maletić.
“Na taljigama u večnost” je priča o čoveku koji je 46 godina nosio uniformu, izneo na svojim leđima šest najvećih ratova u istoriji modern srpske države, bio na visokim položajima u srpskoj vojsci, brinuo o srpskom vojniku, o oficirima, o kralju, prevodio dela o vojnoj doktrini I ustrojstvu vojske, izgarao na ispitima koje je pred njega postavljala istorija.

Voleo je zemlju kojoj je sve dao, voleo je narod kog je vodio ka slobodi, zanemario je sebe da bi buduća pokoljenja disala vazduh istinom bogat. Bio je strog, ali i pravedan, blag u očinskim savetima, ali u komandi oštar.
Jedini je srpski đeneral ranjen na prvoj liniji fronta. Sebe razapeo ljubavlju najuzvišenijom, a gradio srpsko nacionalno biće, gonio neprijatelja, a razgonio oblake strepnje nad Srbijom…
Ova monodrama je priča o junaku čiji je pogled naša današnjica…

 

10.12.2015. Radovi na asfaltiranju u Brzanu se privode kraju, a nakon njih uslediće uređivanje bankina, potvrdili su za naš sajt u Fondu za lokalne i nekategorisane puteve. Novim asfaltom, podsećamo, presvučeni su putni pravci u delovima naselja – Gajići, Ribarci, Petrovići, Blagojevići, Đorđevići i Bojkovići, a već su u toku pripreme za izvođenje istih radova u Dobrovodici, Nikšiću i Žirovnici, koji bi, ako vremenski uslovi to dozvole, trebalo da budu završeni do kraja meseca.
Tu se, međutim, aktivnosti Opštinskih fondova za ovaj period ne završavaju. JP “Lepenica” angažovano je na poslovima uređenja prostora oko javne česme u centru Dobrovodice i korita koje je bilo napunjeno opalim lišćem i drugim otpadom.

S obzirom da je naselje Donja mala – Jevtića kraj pokriveno kanalizacionom mrežom, iz Fonda za komunalnu delatnost pozivaju meštane ovog dela Batočine da do Nove godine iskoriste mogućnost priključenja na kanalizacionu mrežu po povoljnijim uslovima.

 

09.12.2015. U Kulturno-turističkom centru „Dositej Obradović“ u Batočini privode kraju još jednu, veoma uspešnu poslovnu godinu. Prethodnih jedanaest meseci organizovani su brojni događaji; sabori, sajmovi, festivali, književne večeri, pozorišne predstave i bioskopske projekcije. Ustanova je u organizacionom smislu puno napredovala i nastavlja da se razvija, a veliki korak, kao šlag na tortu pred novogodišnje praznike, napravljen je u tehničkom pogledu.
Naime, za potrebe Centra nabavljena je nova oprema za ozvučenje koja će moći da odgovori daleko zahtevnijim zvučnim izazovima, nego što je to do sada bio slučaj. Nova mikseta, novo pojačalo, mikrofoni i stalci događajima koji se ovde organizuju daće jednu novu dimenziju.

- Nabavka ozvučenja za našu ustanovu je veoma važna s obzirom da smo do sada koristili opremu staru više od deset godina, dobijenu kao donaciju od VOCA-e. Potrudićemo se da naredne godine nabavimo muzičke kutije, ali i da odradimo scensku rasvetu čime ćemo postati jedan od najmodernijih centara u okolini, rekla je u izjavi za naš sajt Jasmina Mladenović, direktor KTC „Dositej Obradović“.
Posetioci ove ustanove kulture u mogućnosti nove opreme moći će da se uvere već 23. decembra kada se u Galeriji Centra organizuje regionalna manifestacija „Zlatne ruke šumadije“.

 

04.12.2015. Predstavnici Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina su 15. i 16. septembra prisustvovali seminaru „Bezbednost dece kao putnika u automobilima“, u realizaciji Centra za promociju bezbednosti saobraćaja u Novom Sadu. U okviru ovog seminara predavači su predvideli, da se u svim opštinama koje su prisustvovale ovim predavanjima, održi ista edukacija za radnike javnih ustanova koji su u čestom kontaktu sa roditeljima, kao i da se izvrši besplatn pregled dečijih auto-sedišta ispred predškolskih ustanova. Pomenute aktivnosti realizovane su u Batočini 19.11.2015.godine.

Naime, ideja Centara za promociju bezbednosti saobraćaja jeste podizanje svesti i unapređenje znanja medicinskih radnika, vaspitača, roditelja kao i svih građana uopšte, o značaju i pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta. Kako su doktori, vaspitači, pedijatrijske i patronažne sestre u čestom kontaktu sa roditeljima, i predstavljaju jedan od vodećih autoriteta za njih, cilj je bio okupiti ih i ukazati im na značaj upotrebe pasivne zaštite za decu prilikom vožnje u automobilima. Predavanjima su prisustvovali vaspitači i medicinske sestre PU „Poletarac“ kao i doktori, pedijatrijske i više medicinske sestre u patronaži Doma zdravlja Batočina.
Instruktorka za dečija auto-sedišta, Ivana Mihajlović, je zajedno sa predstavnicima lokalnog Saveta, Goranom Maksovićem i Biljanom Todorović, predstavila fiziku sudara tokom saobraćajnih nezgoda, zatim podelu auto-sedišta prema grupama, u zavisnosti od uzrasta i težine deteta, te kako se ispravno postavljaju u automobilima ali i kako se pravilno deca vezuju u njima. Ona je tom prilikom istakla, da se podela donekle može dovesti u vezu sa starošću deteta. Ipak, treba imati na umu da se deca istog uzrasta značajno mogu razlikovati po masi i visini. Starost deteta se treba koristiti kao opšti orjentir za odabir grupe dečijih auto sedišta, ali je vrlo važno utvrditi da li odabrana grupa dečijeg auto-sedišta odgovara telesnim karakteristikama deteta- masi i visini. Isto tako, naglasila je da je pravilno koršćeno auto-sedište ono koje odgovara fizičkom uzrastu deteta, pravilno je pričvršćeno za automobil i dete je u njemu ispravno vezano. Uz to, auto-sedište mora da ima atest bezbednosti izdat od Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu koja propisuje minimalni standard sigurnosti auto-sedišta regulacijom UN ECE R44/04 ( ili R129) i ne bi trebalo da je starije od roka trajanja koji određuje proizvođač u upustvima auto-sedišta. Takođe ne bio trebalo koristiti auto-sedite koje je bilo postavljeno u automobilu koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.

Predstavnica Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, Biljana Todorović, je istakla da se najveći broj saobraćajnih nezgoda, tačnije 80% njih, dešava  na putevima u naselju, na kratkim relacijama. Korišćenje sigurnosnog pojasa smanjuje verovatnoću ozbiljne ili smrtne povrede u sudaru za 55%. Najbolju zaštitu deci putnicima u vozilu pružaju dečija auto-sedišta – kad se primereno i pravilno koriste. Auto-sedišta smanjuju rizik pogibije kod beba za oko 70% a kod dece 1-4 godine starosti za 54%. Najefektivniju zaštitu u sudaru predstavljaju sigurnosni pojasevi. Osnovna svrha pojasa jeste da zadrži putnika na mestu, da raspodeli sile preko najsnažnijih delova tela, da odvuče deo sila koje deluju na putnika i da poveća period zaustavljanja tela. Oni zapravo smanjuju rizik teških i smrtnih povreda za 40% - 65%. Najbolju zaštitu pružaju kod udarca spreda, preokretnog sudara i sudara sa udarcem na strani bez putnika. Nevezani putnici na zadnjem sedištu su opasni po život jer, nevezan putnik na zadnjem sedištu povećava rizik pogibije putnika na prednjem sedištu 5 puta. Vezanjem putnika na zadnjem sedištu smanjuje se rizik pogibije vezanog putnika na prednjem sedištu 80%.
Nakon predavanja, ispred PU „Poletarac“ održana je akcija besplatnog pregleda auto-sedišta za roditelje koji su želeli da utvrde da li na pravilan način koriste auto-sedište i da li svoje dete na ispravan način vezuju u njemu. Ivana Mihajlović uz pomoć predstavnice Saveta, Biljane Todorović, izvršila je pregled nekoliko vozila, ali isto tako podelila roditeljima brošure sa korisnim informacijama, a koje se odnose na pasivnu zaštitu dece u vozilima. Kako bi ove informacije bile dostupne i ostalim roditeljima, posteri sa istim sadržajem, istaknuti su na vidnim mestima u PU „Poletarac“ u Batočini i svim selima, u Domu zdravlja, Dečijem dispanzeru, Kancelariji za mlade i sl.

 

30.11.2015. Sedmi „Međunarodni sajam turizma i seoskog turizma“ i treći „Sajam zimnice i domaće radinosti“ koji je od 26. do 28. novembra održan na kragujevačkom Šumadija sajmu, svečano je završen u subotu. Posle tri dobro organizovana dana promocija, prezentacija i brojnih radionica, zadovoljni su i posetioci i izlagači. Na svečanom zatvaranju, uz igru najmlađih članova Kulturno umetničkog društva „Dukati“, podeljene su i nagrade najuspešnijim izlagačima.
Za najlepši i najoriginalniji prostor, prva nagrada pripala je Turističkoj organizaciji Trebinja, a drugu i treću nagradu dobile su etno postavke TO Kraljeva i TO Pirota.

Za najbolju prezentaciju, nagradu je dobila TO Kruševca, predstavljanjem na bini  folklornom i plesnom  grupom za numeru „Gangam stajl“ i programom na štandu. Druga nagrada pripala je Regiji centralne Srbije u okviru koje se predstavio Kulturno-turistički centar “Dositej Obradović”, za Etno modnu reviju i ostale sadržaje programa, a treća nagrada pripala je TO Despotovca, za program „Belih orlova“.
Inače, tokom sajamske manifestacije na zajedničkoj mini modnoj reviji članice Udruženje žena “Zlatne ruke Batočine” predstavile su ručno rađene odevne predmete koje su, kao manekeni, nosili učenici Srednje škole “Nikola Tesla”, a svoju prezentaciju na sajmu imala je i manifestacija “Obredni hlebovi”.
Za najbolji informativno propagandni materijal, nagradu je dobila Turistička organizacija Niša za komplet od tri kompleksne informativne brošure o Nišu, Niškoj banji i Avanturističkom turizmu u okolini Niša. Drugu nagradu dobila je TO Golubac za najoriginalniji prospekt Vilenjačkih priča i dva prateća informativna prospekta, a treću nagradu dobila je TO Bar, za komplet informativnih brošura o smeštajnim kapacitetima i znamenitostima Bara.
Nagradu za najbolji nastup (jedna u konkurenciji), dobila je TO Gornji Milanovac za nesebičnu pomoć i podršku ovom Sajmu, predstavljanjem turističkih potencijala seoskih domaćinstava svoje opštine.
Stručni žiri koji je proglasio najbolje činili su direktorka Turističke organizacije Republike Srpske, Nada Jovanović, Pavle Đukić iz Turističke organizacije Srbije i Jasmina Marković Milenković iz Gradske turističke organizacije Kragujevca, jer ove organizacije, po pravilu, nisu mogle da konkurišu za nagrade.
Drugog dana sajma u okviru organizovanih vodičkih tura učenici Srednje škole “Nikola Tesla” iz Batočine, smera turistički tehničar, obišli su Spomen park „Kragujevački oktobar“, Staru skupštinu, Amidžin konak, Galeriju savremene umetnosti i konak kneza Mihajla.

 

26.11.2015. Poljoprivrednicima sa teritorije opštine Batočina, koji su tokom oktobra podneli zahteve za subvencije u poljoprivredi na Javnom pozivu koji je raspisala Opštinska uprava opštine Batočina, juče je izvršena uplata sredstava na tekućim računima podnosilaca zahteva.
Podneto je ukupno 128 zahteva, a isplaćena su sredstva za124 koji su ispunjavali uslove konkursa.
Poljoprivrednici su podnosili zahteve za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje), regres za osiguranje, kamate na poljoprivredne kredite, kupovinu folije i sadnice voća.
Visina isplaćenih sredstava iznosi 1.047.226,00 dinara.

 

24.11.2015. Jednoglasnom odlukom svih prisutnih delegata na poslednjoj, redovnoj izbornoj sednici Skupštine Opštinskog fudbalskog saveza, za predsednika je izabran Predrag Milosavljević, a potpredsednika Zoran Pešić.
Osim njih dvojice, na mandatni period od četiri godine izabrani su i članovi Izvršnog odbora: Branislav Nikolić (predsednik), Andreja Petković i Nebojša Đokić, zatim Stefan Bogićević ispred SSO sudija i Mile Stanković koji će predstavljati Stručnu strukovnu organizaciju trenera. Izabran je i novi tročlani Nadzorni odbor na čijem je čelu Nemanja Karić.
Stupajući na dužnost, Milosavljević je u izjavi za naš sajt istakao da će ciljevi i zadaci na kojima će se bazirati rad novog rukovodstva biti pomoć svim klubovim, najpre u organizacionom smislu, a pomoć mogu da očekuju i stručne strukovne organizacije fudbalskih sudija i trenera kroz usavršavanje u radu.
Inače, po završetku redovne izborne sednice skupštine održana je i prva sednica Izvršnog odbora na kojoj je izabran sekretar OFS, Vladimir Vidaković.

 

23.11.2015. Zavesa na jesenju polusezonu u Zoni „Dunav“ spustila se minulog vikenda kada su na programu bili mečevi petnaestog kola , a batočinski zonaš se do prolećnih susreta od svojih navijača oprostio remijem.
Sloga je u subotu na stadionu „Kraj Lepenice“ ugostila, do ove utakmice, vodeću Gružu, sa kojom je podelila bodove, 1:1.
Jesenji prvak, Homoljac, u Žagubici je savladao fudbalere Npretka iz markovca 4:2, a najubedljivije pred zimsku pauzu bile su Šapine koje su put Velike Plane torpedovale Moravu ponizivši je 5:0. GFK Jasenica 1911 je u Smederevskoj Palanci bila sigurna protiv Basarca iz Mišljenovca 2.0, a Borac u Žabarima u susretu sa Obilićem iz Živice 2:1. Rudar i Radnički 1926 iz Požarevca podelili su bodove u Kostolcu 1:1, dok su minimalnim rezultatom, 1:0, trijumfovali Proleter u Vranovu nad VGSK-om iz Velikog Gradišta i RSK iz Rabrova na gostovanju Omladincu u Donjoj Rači.

Homoljac će nastavak takmičenja dočekati na čeonoj poziciji Zone „Dunav“ sa osvojenih 30 bodova, ispred prvih pratilaca Gruže i RSK-a koji su sakupili po 29. Sloga će „prezimeti“ na devetoj poziciji, a na svom kontu ima 20 bodova.
Podsećamo, u prvom prolećnom, odnosno šesnaestom kolu u Batočini će gostovati VGSK iz Velikog Gradišta.

 

19.11.2015. Osim uređivanja putne infrastrukture i fekalne kanalizacije na teritoriji batočinske opštine i same varoši, intenzivno se ovih dana radi na sanaciji korita i kanala na vodama drugog reda.
Trenutno se izvode radove na, takozvanom, „Starom koritu Lepenice“, odnosno u Donjoj mali duž Železničke ulice, pa sve do ušća u Lepenicu, potesu koji je ranijih godina usled topljenja snega u proleće, a naročito tokom prošlogodišnjih majskih poplava, zadavao puno problema.
Pomenute radove u skladu sa Elaboratom za odvođenje atmosferskih voda i uređenje vodotokova drugog reda za urbani deo naselja Batočina izvodi preduzeće „Autotransport“ iz Valjeva. Njihova ukupna vrednost iznosi oko četiri miliona dinara, a ako vremenske prilike to budu dozvolile, njihov završetak se očekuje u drugoj polovini dembra meseca.

Podsećamo, u toku su i radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Donja mala – Jevtića kraj, kao i radovi na uređenju i asfaltiranju puteva i ulica na teritoriji batočinske opštine.
Ove jeseni novi asfalt dobili su ili će dobiti Ulica Dimitrija Tucovića u Batočini, prilazni put prema gradskoj toplani, kao i deonica u Donjoj mali kod „Limenke“. Novi asfalt je planiran i na putu pored škole u Crnom Kalu, ali i u nekoliko delova Brzana  (sokaci Gajići, Ribarci, Petrovići, Blagojevići, Đorđevići i Bojkovići). Istim radovima obuhvaćeni su i Nikšić, Žirovnica, Dobrovodica i Gradac.

 

18.11.2015. Završni susret seminara “Portfolio – kolekcija odgovornosti” održan je za vikend u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Batočini. Realizovan je elektronskim putem i trajao nekoliko nedelja, a uspešno ga je završilo 24 učitelja ove ustanove, zajedno sa drugim polaznicima iz čitave Srbije.
Osim učitelja iz Batočine, završnom susretu su prisustvovali prosvetni radnici iz Smederevske Palanke i Velike Plane, kao i vaspitači iz Predškolske ustanove “Poletarac”.
Učesnici su se, inače, tokom seminara upoznavali sa detaljnim sadržajem radne biografije, a zatim i sa sadržajem elektronskog portfolija, kreirajući svoja web mesta, pritom istražujući mogućnosti Google sajta. Takođe su se bavili i refleksijom na sopstveni rad u vidu kritičkog osvrta na ostvarene aktivnosti.

Između ostalog, učesnici seminara napravili su i kratak osvrt na izmene najnovijeg Pravilnika o stručnom usavršavanju, a susret je završen neformalnom razmenom iskustava sa kolegama iz drugih škola u vezi sa različitim temama vezanim za obrazovanje.
Realizator završnog susreta u Batočini bila je Marija Jović Stevanović, profesor engleskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi “Sveti Sava”.

 

17.11.2015. Kako je od ranog dečijeg uzrasta uloga roditelja za usvajanje obrazaca bezbednog ponašanja u saobraćaju presudna, potrebno je posebnu pažnju posvetiti informacijama usmerenim ka njima s ciljem da roditelji postanu svesniji odgovornosti svoje uloge. Zato je potrebno roditeljima pružiti informacije koje će im pomoći da bolje razumeju probleme bezbednosti dece u saobraćaju, kao i obezbediti praktične savete kako da svoju decu efikasno podučavaju bezbednom ponašanju u saobraćaju.

S tim u vezi, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina, podržao je akciju Agencije za bezbednost saobraćaja i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture „ Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno“ i odvojio sredstva za izradu i štampanje 800 brošura i letaka, kao i 50 postera, kako bi se roditeljima na vreme skrenula pažnja o značaju njihove uloge u pravovremenom delovanju po pitanju bezbednosti dece. U periodu od 26.10.2015. godine do 02.11.2015. godine, promotivni materijal podeljen je odeljenskim starešinama i učenicima od prvog do četvrtog razreda OŠ “Sveti Sava“ u Batočini, sa ciljem da taj isti materijal predaju svojim roditeljima, ne bi li ih oni na vreme naučili značaju bezbednog učešća u saobraćaju. Isto tako, u svim izdvojenim odeljenjima po selima, kao i u matičnoj Osnovnoj školi u Batočini, na ulaznim vratima i informativnim panoima, postavljeni su posteri sa po primerkom brošure i letka.

Kako Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina, vodi računa da i najmlađi mališani budu bezbedni učesnici u saobraćaju, promotivni materijal je takođe podeljen roditeljima dece predškolskog uzrasta, obzirom da naredne godine mnogi od njih će se po prvi put odvojiti od istih  i sami ići od/ do škole. Takođe, posteri i brošure su i u PU „ Poletarac“ istaknute na vidnim mestima, kako bi roditelji, dolazeći i odlazeći iz ove ustanove, imali priliku da se svakodnevno informišu o značaju njihove uloge u saobraćajnom vaspitanju svoj dece. Posteri „Za bezbednost dece u saobraćaju. Svi zajedno“ takođe su postavljeni u svim javnim institucijama poput Opštinske uprave, Doma zdravlja, Policijske stanice, Osnovne škole „Sveti Sava“, Predškolske ustanove „Poletarac“, Kancelarije za mlade i dr.

 

16.11.2015. Na Osmoj izložbi suvenira i turističkih publikacija, koja je u četvrtak i petak, 12. i 13. novembra, održana u Leskovcu, Kulturno-turistički centar “Dositej Obradović” još jednom je nagrađen. Redovan učesnik ove manifestacije ovoga puta, zajedno sa Turističkom organizacijom Topola osvojio je treću nagradu u kategoriji jednolisna turistička publikacija za brošuru “Obredni hlebovi”.
U ovoj kategoriji prva nagrada pripala je Turističkoj organizaciji opštine Lazarevac, a druga Turističkoj organizaciji opštine Trstenik i Turističkoj organizaciji grada Smedereva.
U kategoriji višelisnih turističkih publikacija do 50 strana prva nagrada dodeljena je Organizaciji za turizam i kulturu Sokobanja, drugu dele Turistička organizacija Vršac i Gradska turistička organizacija Kragujevac, a treća Turističkoj organizaciji Niša.

Kada je reč o turističkim publikacijama sa preko 50 strana za najbolju je proglašena publikacija Turističke organizacije Niš, drugu je izradila Turistička organizacija opštine Knjaževac, a treću Kulturno-turistički centar Lapovo.
Prva nagrada za video publikaciju i promo film pripala je Turističkoj organizaciji Golubac, drugu dele Turistička organizacija opštine Vršac i Gradska turistička organizacija Kragujevac, a treću Turistička organizacija opštine Ivanjica i Organizacija za turizam i kulturu Sokobanja.
Video publikaciju – reportažu, najbolje je uradila Turistička organizacija opštine Majdanpek, drugu nagradu dele Turistička organizacija opštine Knjaževac i Turistička organizacija Kraljevo, a treću Turistička organizacija opštine Knjaževac, Turistička organizacija grada Smedereva i Turistička organizacija Pirota.
Prva nagrada za najbolji suvenir pripala je Turističkoj organizaciji grada Kruševca, drugu dele Turistička organizacija opštine Lebane i Turistička organizacija opštine Temerin, a treću Turistička organizacija Čačka i Turistička organizacija Valjeva.
U kategoriji upotrebnih predmeta prvo mesto osvojila je Turistička organizacija opštine Blace, za njom slede Turistička organizacija opštine Kuršumlija i Gradska turistička organizacija Kragujevca, a treće mesto pripalo je Turističkoj organizaciji Čačka.
Najoriginalniji eksponat delo je Turističkog centra grada Zrenjanina, drugo mesto pripalo je Turističkoj organizaciji opštine Gornji Milanovac, a treće Turističkoj organizaciji opštine Ivanjica.
Što se turističkog plakata tiče, prva nagrada dodeljena je Turističkoj organizaciji opštine Vršac, druga Opštinskoj organizaciji za turizam i sport Aleksinac, a treća Turističkoj organizaciji Valjeva i Turističkoj organizaciji opštine Brus.
Zatim, u kategoriji kolekcija turističkih fotografija pobedio je Centar za kulutrne delatnosti, turizam i bibliotekarstvo Vladičin Han, na drugom mestu je Turistička organizacija Čačka, a na trećem Gradska turistička organizacija Kragujevac.
Prva nagrada za turističku mapu pripala je Turističkoj organizaciji Bela Palanka, druga Turističkoj organizaciji opštine Žabalj, a treća Turističkoj organizaciji opštine Knjaževac i Turističkoj organizaciji Kraljeva.
Najbolju turističku razglednicu izradila je turistička organizacija opštine Knjaževac, drugu nagradu dele Turistička organizacija opštine Lazarevac i Gradska turistička organizacija Kragujevac, a treću Turistička organizacija opštine Brus i turistička organizacija Dragačevo.
Specijalna nagrada dodeljena je Turističkoj organizaciji opštine Vršac za set produkcija fotografija.

 

09.11.2015. Fudbaleri Sloge iz Batočine odigrali su minulog vikenda, u okviru XIII kola Zone „Dunav“, prvenstvenu utakmicu sa ekipom Omladinca iz Donje Rače, timom koji je u dosadašnjem delu prvenstva najmanje pokazao. I taman kada su svi očekivali da Batočinci uknjiže sigurna tri boda, desilo se neočekivano, remi 1:1. Ovaj rezultat sasvim sigurno nije zadovoljio nikog sa stadiona „Kraj Lepenice“, a tešku priliku za „vađenje“ Sloga će imati narednog vikenda, na nimalo lakom gostovanju zahuktalom RSK-u u Rabrovu.
U XIII kolu dunavske zone, inače, na osam susreta viđeno je čak 29 golova, a strelci nisu bili raspoloženi jedino na utakmici u Vranovu između Proletera i pomenutog RSK-a iz Rabrova koja je završena bez golova. Najviše ih je, međutim, viđeno u Velikoj Plani gde je Morava savladala Napredak iz Markovca, 4:3, a zanimljivo je bilo i u Žagubici u pobedi vodećeg Homoljca nad Obilićem iz Živice 3:2. Prilično ubedljiva je u Smederevskoj Palanci bila i GFK Jasenica 1911 koja je slavila nad VGSK-om iz Velikog Gradišta 4:1, dok su i Šapine bile bolje od Basarca iz Mišljenovca 3:1. Istim rezultatom, 2:1, završeni su mečevi u Žabarima između Borca i požarevačkog Radničkog 1926, odnosno u Kostolcu između Rudara i Gruže.
Homoljac je od ovog vikenda ponovo lider prvenstva sa 26 bodova, a prate ga Gruža sa 25, odnosno Proleter i Jasenica 1911 sa po 24 boda. Sloga je na devetoj poziciji sakupila 19 i u nedelju od 13 časova u Rabrovu igra sa RSk-om.

 

06.11.2015. Odbornici u Skupštini opštine Batočina su na današnjoj sednici usvojili Odluku o drugoj izmeni i dopuni odluke o budžetu. Posle ovog rebalansa, budžetska sredstva su u odnosu na prvi rebalans koji je usvojen aprila meseca, umanjena za nešto više od osam miliona dinara, tako da sada, po svim izvorima sredstava finansiranja, iznose 450.068.196,00 dinara.
Jednoglasnom odlukom članovi Veća usvojili su odluku o mrtvozorskoj službi na teritoriji opštine Batočina prema kojoj su određeni lekari iz Doma zdravlja Batočina koji mogu vršiti stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavati potvrde o smrti.

Jednoglasnim odlučivanjem danas je usvojena Odluka o načinu obavljanja komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće i prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda. U sklopu ove odluke, komunalna delatnost snabdevanja vodom za piće na teritoriji opštine Batočina poverava se Javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” iz Kragujevca.
Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Batočina za prvu polovinu 2015. godine odbornici u lokalnom parlamentu usvojili su jednoglasnim izjašnjavanjem, kao i Program unapređenja sistema javne rasvete koji tokom ove, naredne i 2017. godine, predviđa zamenu dela postojećih svetiljki LED i natrijumovim svetiljkama, čime će se ostvariti ušteda, kako u potrošnji električne energije, tako i u remontu istih.
U tački razrešenja i imenovanja dužnosti člana Upravnog odbora Predškolske ustanove “Poletarac” razrešen je Dejan Komatović, iz reda roditelja, a imenovana Radmila Ilić, dok je za vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke “Vuk Karadžić” iz Batočine, do imenovanja direktora, na osnovu sprovedenog konkursa imenovana Milijana Jovanović, dosadašnji vršilac dužnosti direktora biblioteke u Batočini.

 

05.11.2015. Članovi Opštinskog veća opštine Batočina su na današnjoj sednici jednoglasno usvojili Odluku o drugoj izmeni i dopuni odluke o budžetu. Posle ovog rebalansa, budžetska sredstva su u odnosu na prvi rebalans koji je usvojen aprila meseca, umanjena za nešto više od osam miliona dinara, tako da sada, po svim izvorima sredstava finansiranja, iznose 450.068.196,00 dinara.
Jednoglasnom odlukom članovi Veća usvojili su odluku o mrtvozorskoj službi na teritoriji opštine Batočina prema kojoj su određeni lekari iz Doma zdravlja Batočina koji mogu vršiti stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavati potvrde o smrti.

Takođe jednoglasno, usvojen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Batočina i Javnom preduzeću “Lepenica Batočina”. Ovaj drugi, inače, odnosi se na rukovođenje radom autobuske stanice i mašinskog parka u Batočini.
Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Batočina za prvu polovinu 2015. godine Opštinsko veće usvojilo je jednoglasnim izjašnjavanjem svojih članova, kao i Program unapređenja sistema javne rasvete koji tokom ove, naredne i 2017. godine, predviđa zamenu 1800 postojećih svetiljki LED svetiljkama, čime će se ostvariti ušteda, kako u potrošnji električne energije, tako i u remontu istih.
Opštinsko veće opštine Batočina je na današnjoj sednici dalo saglasnost i na postavljanje znakova – prepreka za usporavanje saobraćaja u ulicama Cara Dušana u Batočini i Užarevića u Brzanu.

 

04.11.2015. Vršilac dužnosti direktora Opštinskih fondova, Srđan Lepojević, i direktor Preduzeća za puteve Kragujevac, Ljubiša Živković, stavili su danas paraf na ugovor o asfaltiranju puteva i ulica na teritoriji batočinske opštine, a ovom činu prisustvovao je i Milan Slović, odgovorni izvođač radova.
Već sutra započeće asfaltiranje deonica puteva u Brzanu (sokaci Gajići, Ribarci, Petrovići, Blagojevići, Đorđevići i Bojkovići) i Gracu, a kako je ranije objavljeno na našem portalu, novi asfalt dobiće Ulica Dimitrija Tucovića u Batočini, prilazni put prema gradskoj toplani, kao i deonica u Donjoj mali. Put pored škole u Crnom Kalu biće presvučen asfaltom, kao i nekoliko lokacija u Nikšiću, Žirovnici i Dobrovodici.

Završetak asfaltiranja će biti uslovljen vremenskim prilikama, a njegovo finiširanje, prema potpisanom ugovoru, očekuje se do kraja decembra meseca. Vrednost ovih radova iznosi oko 24 miliona dinara, a finansira ih Fond za lokalne i nekategorisane puteve.

 

03.11.2015. Studija izvodljivosti čija je izrada u toku, trebalo bi da, nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju između grada Kragujevca i kineske kompanije Cmek, posluži kao osnov za formiranje zajedničkog preduzeća. O očekivanjima od ovog posla i perspektivama za poljoprivredne proizvođače,  gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić, informisao je predstavnike opština u Šumadiji. Na sednici Šumadijskog okruga bilo je reči i o ulozi lokalnih samouprava u sistemu protivgradne zaštite, koji je ove godine vraćen u nadležnost republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Saradnja grada Kragujevca i kineske kompanije ‘’Cmek’’ u proizvodnji 50 000 tona junećeg i jagnjećeg mesa godišnje, biće verovatno najveća investicija u poljoprivredu Šumadije ikada. Ovim rečima je gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić, na sednici Saveta Šumadijskog okruga, predstavnike okolnih opština informisao o značaju posla sa partnerima iz Kine. Nikolić je naveo da su klanica i hladnjača već planirane, a da se još uvek razmatra da li će se na terotoriji grada Kragujevca graditi farma ili će se raditi u stopostotnoj kooperaciji sa poljoprivrednicima.
Načelnik okruga, Damjan Srejić, veruje da bi prvi ugovori sa poljoprivrednicima mogli da budu potpisani narednih meseci, jer je kako je objasnio, potrebno bar dve godine da se postigne obim proizvodnje od 50 000 tona godišnje, što je oko 100 000 bikova. Prema njegovim rečima, u Šumadijskom okrugu u ovom trenutku ima 45 000 goveda svih kategorija, smeštajni kapaciteti postoje za 180 000 grla.
Na sednici Šumadijskog upravnog okruga, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Jugoslav Nikolić je sa predstavnicima opština razgovarao o ulozi lokalnih samouprava u sistemu protivgradne zaštite.
Nova sezona protivgradne zaštite počinje 15. aprila, a do tada je neophodno obezbediti ispravnost radarskog sistema i nabavku raketa. Prema oceni nadležnih, sistem je u prilično lošem stanju, jer je poslednjih godina budžet bio restriktivan, pa je potrebno uložiti zajednički napor u njegovo poboljšanje.

 

02.11.2015. Fudbaleri Sloge iz Batočine minulog vikenda doživeli su šesti prvenstveni poraz i to minimalnim rezultatom, 1:0, na gostovanju Napretku u Markovcu. Ovim porazom Batočinci su pokvarili prošlonedeljni plasman na tabeli Zone „Dunav“, pa sada zauzimaju devetu poziciju.
Inače, u derbiju XII kola lider prvenstva, Gruža, ubedljivo je, na svom terenu, savladala GFK Jasenicu 1911 iz Smederevske Palanke 4:0, a mnogo golova viđeno je i u Velikom Gradištu gde je domaći VGSK lako izašao na kraj sa Borcem iz Žabara, 4:1. Basarac je u Mišljenovcu slavio nad favorizovanim Homoljcem iz Žagubice 3:0, a istim rezultatom je još jedan pretendent na viši rang, Proleter iz Vranova, porazio fudbalere Omladinca u Donjoj Rači. Minimalnim rezultatom, 1:0, slavili su Morava iz Velike Plane u Živici nad Obilićem, te Radnički 1926 u Požarevcu u susretu sa Šapinama, odnosno RSK u Rabrovu protiv Rudara iz Kostolca.

Nakon ovog kola na tabeli Zone „Dunav“ vodi Gruža sa 25 bodova, a prate je Proleter i Homoljac sa po 23. Sloga je na devetoj poziciji sakupila 18 bodova i u subotu se sastaje sa Omladincem iz Donje Rače.
U XII kolu Šumadijske okružne fudbalske lige ŽSK je u Žirovnici bio bolji od Pobede iz Sepaca 2:0, dok su Lepenica i Šumadinac uknjižili poraze, i to Badnjevčani pred svojom publikom od Šumadije iz Toponice 3:0, a Brzanci na gostovanju vodećem BSK-u u Belosavcima 1:0.

Evo i ostalih rezultata XII kola Šumadijske okružne lige:
ARANĐELOVAC: Aranđelovac - Prvi srpski ustanak (Orašac) 5:1
GOROVIČ: Vitlina-Bokanja - Karađorđe (Rača) 4:3
VINČA: Vinča - Šatornja (Šatornja) 3:1
BADNJEVAC: Lepenica - Šumadija (Toponica) 0:3
BELOSAVCI: BSK - Šumadinac (Brzan) 1:0
JUNKOVAC: Junkova - Trnava (Donja Trnava) 3:2
PAJSIJEVIĆ: Borac - Banja (Banja) 3:1
ŽIROVNICA: ŽSK - Pobeda (Sepci) 2:0

 

30.10.2015. Uređenje komunalne infrastrukture u batočinskoj varoši koji su predviđeni planom Opštinskih fondovaupravo se realizuje, a u toku su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Donja mala – Jevtića kraj, potvrdili su za naš sajt u Fondu za komunalnu delatnost Opštine Batočina.
Vrednost ovih radova koje izvodi „Hidromontaža“ iz Beograda iznosi deset miliona dinara, finansira ih Fond, a ako vremenski uslovi to budu dozvolili, njihov završetak se očekuje posle novogodišnjih praznika.
Fond je, takođe, zaključio ugovor sa Preduzećem za puteve Kragujevac o asfaltiranju puteva i ulica na teritoriji batočinske opštine. Već od naredne nedelje u planu je asfaltiranje Ulice Dimitrija Tucovića u Batočini, prilaznog puta prema gradskoj toplani, kao i deonice u Donjoj mali. Novim asfaltom biće presvučen i put pored škole u Crnom Kalu, ali i nekoliko lokacija u Brzanu (sokaci Gajići, Ribarci, Petrovići, Blagojevići, Đorđevići i Bojkovići), dok će isti radovi biti obavljeni i u Nikšiću, Žirovnici, Dobrovodici i Gracu. Završetak asfaltiranja koje će, opet, biti uslovljeno vremenskim prilikama, očekuje se do kraja decembra meseca. Vrednost ovih radova iznosi oko 24 miliona dinara.
U Opštinskim fondovima napominju i da se svakodnevno vrši nasipanje lokalnih i nekategorisanih puteva u čitavoj opštini.

 

29.10.2015. Na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Batočina koja je održana danas, a kojoj je predsedavao zamenik predsednika opštine, Srđan Biorac, članovi Štaba su upoznati sa zaključcima sednice Republičkog Štaba za vanredne situacije. Prema ovom zaključku, jedinice lokalne samouprave su u obavezi da izvrše identifikovanje i popis alternativnih izvorišta za snabdevanje stanovništva zdravstveno ispravnom vodom, alternativnih načina vodosnabdevanja i mobilnih i stacionarnih cisterni i tankova za vodu.
Štab je, takođe, analizirao spremnost zimskih službi za održavanje putne infrastrukture, pripremljenosti i raspoloživosti kapaciteta, brojno stanje i ispravnost mehanizacije za predstojeći zimski period, kao i mogućnosti angažovanja ostale raspoložive teške mehanizacije od pravnih i fizičkih lica.
Direktor Opštinskih fondova, Srđan Lepojević je, govoreći o prioritetnim putnim pravcima i saobraćajnicama koje se čiste, prohodnosti usled obilnih snežnih padavina i stanju zaliha soli i rizle, istakao da Fond spremno dočekuje predstojeću zimsku sezonu. U rezervi, dodao je on, trenutno ima 12 tona soli, a ima i ponuda za nabavku novih količina agregata, s obzirom da je za čišćenje između 50 i 70 kilometara putnih pravaca na teritoriji opštine potrebno oko 15 tona. Fond će sezonu čišćenja snega dočekati sa oko 150 tona kamenog agregata. Na „lageru“ trenutno, prema njegovim rečima, ima oko 70 tona, dok će ostala količina biti nabavljena do 15. novembra.
Članovi Šaba za vanredne situacije jednoglasno su usvojili i preporuku građanima i obrazovnim ustanovama o problemu neorganizovane prodaje pirotehničkih sredstava, s obzirom da se bliže novogodišnji i božićni praznici kada se očkuje pojačana upotreba pirotehničkih sredstava, naročito kod korisnika mlađih od 14 godina.

 

28.10.2015. U holu Kulturnog centra „ Dositej Obradović“ u Batočini, svečano je obeležen jubilej, 50 godina postojanja i rada Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“.Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice i gosti. Prisutnima se obratila direktorka ove ustanove, Milijana Jovanović, upoznavši ih sa nekim bitnim činjenicama iz prošlosti, ali i planovima za budućnost.
Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ Batočina postoji kao samostalna ustanova od 31.marta 1965.gdine. U svom sastavu je uvek imala i ogranke u okolnim selima kao što su Brzan, Badnjevac, a povremeno i u Žirovnici, Milatovcu i Crnom Kalu.

U pola veka postojanja stalo je sve što se može nazvati usponima i padovima u poslovanju jedne ustanove kulture u zemlji Srbiji.“ Od borbe za očuvanje samostalnosti, preko dobijanja adekvatnog prostora za rad, obezbeđivanja materijalnih sredstava za nabavku knjiga do očuvanja određenog broja stalnih korisnika ali i osmišljavanja novih načina kojima bi se privukle nove generacije korisnika, put je bio trnovit, ali dobro utaban“, rekla je nova direktorka ove ustanove. Zapravo, cilj je bio samo jedan – sačuvati kulturnu baštinu našeg naroda, a posebno našeg kraja i približiti je novim generacijama,unaprediti život svih učenih ljudi i zadovoljiti ukuse i potrebe svih korisnika.
Na manifestaciji su uručena i brojna priznanja i zahvalnice, a pravi užitak je bio  lepo osmišljen  program u kome su se učestvovali : operski pevač- Voja Spasić, glumac-Mirko Babić i vokalno-instrumentalni sastav „Aarhangeli“ iz Kragujevca.

 

28.10.2015. Udruženje gradjana Sunce realizovalo je u opštinama Batočina i Knić, projekat Mladi u Agrobiznisu, koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške.
Proteklih godinu dana 20-oro mladih iz ove dve opštine imalo je priliku da nauči više o izradi biznis projekata, marketingu i prodaji.
Uz pomoć grantova od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, mogli su da nabave i neophodnu opremu.
Projekat Mladi u Agrobiznisu, koji je trajao godinu dana u selima opština Batočina i Knić, pokazao je da je mladim ljudima koji žele da ostanu na svojim ili porodičnim imanjima potrebna podrška.

Ne samo finansijska već i sticanje novih znanja. Priliku da nauče više o izradi biznis projekata, marketinga, prodaje, dobili su zahvaljujući ovom projektu koji je realizovalo Udruženje gradjana Sunce uz finansijsku podršku ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji.
Mladi poljoprivrednici dobili su i grantove u iznosu od 500 evra za kupovinu neophodne opreme koja im je pomogla u proizvodnji.
Zanimanja mladih bila su različita, a pored edukacije i podsticajnih finansijskih sredstava, mladi poljoprivrednici imali su i savetodavnu podršku stručnjaka na terenu iz svih oblasti poljoprivrede.
- Sredstva dobijena od Norveške ambasade iskoristio sam za kupovinu muzilice, s obzirom da sam u ratarskoj proizvodnji, prema mojim procenama, dostigao maksimum. Trudim se da u budućnosti razvijem stočarstvo u čemu će mimuzilica mnogo pomoći prilikom izmuzavanja krava. Higijena će, zahvaljujće njoj, biti na zavidnim nivou, a sasvim sigurno ću postići i bolju efikasnost, rekao je na promociji projekta Marko Sretenović, mladi poljoprivrednik iz Dobrovodice.
I predstavnici Batočine i Knića smatraju da ovakav model podrške, koji je ovoga puta stigao iz nevladinog sektora, prvi put za poljoprivredu, treba da primenjuju i lokalne samouprave.

 

22.10.2015. U okviru tradicionalne Oktobarske akcije dobrovoljnog davanja krvi, Opštinska organizacija crvenog krsta Batočina je u saradnji sa kragujevačkim Zavodom za transfuziju krvi organizovala akciju prikupljanja ove dragocene tečnosti.
Ovoj akciji koja je, kao i sve prethodne, organizovana u srednjoj školi „Nikola Tesla“, priključili su se humani ljudi iz Batočine, za razliku od ranijih godina kada su iz drugih opština i sredina organizovano dolazili.
Od ukupno 24 dobrovoljnih davalaca krvi koji su bili odlučni da pomognu najugroženijima, krv je dalo njih 14, dok ostali iz zdravstvenih razloga to nisu mogli da učine.

Po rečima Mice Milojević, sekretara OOCK Batočina, akcija je označena kao uspešna, prikupljene su zadovoljavajuće količine krvi, a bile su zastupljene sve krvne grupe. Za svaku pohvalu, dodala je ona, je i činjenica da se velikoj porodici humanih ljudi priključio i novi davalac, jedan učenik srednje škole.

 

20.10.2015. Delegacija Šumadije i Pomoravlja koju su činili Minja Obradović član Gradskog veća grada Kragujevca za upravljanje projektima, međunarodnu i unutrašnju saradnju, Vladimir Obradović saradnik Direkcije za urbanizam u Paraćinu, Radiša Milošević predsednik opštine Batočina, Miladin Jakovljević zamenik predsednika opštine Aranđelovac i predstavnici Regionalne Agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, koje je predvodio direktor Nenad Popović, boravili su u Briselu gde su pored zvaničnih sastanaka učestvovali i na manifestaciji ''Open Doors''.
Članovi naše delegacije u predstavništvu regiona Emilia Romanja sa direktorkom kancelarije Lorenzom Badielo i njenim saradnicima razgovarali su o institucionalnoj saradnji dve teritorije, bilateralnoj saradnji opštine, projektnoj saradnji, unapređenju kapaciteta lokalnih samouprava i regionalne agencije u oblasti politika i procedura Eu kao i Jadransko-Jonskom makro regionu i programu Adrion.
Predstavnici grada Kragujevca i opština Batočina, Paraćin i Aranđelovac predstavili su svoje potencijale i prioritetne pravce delovanja dok su predstavnici regiona Emilia Romanja istakli vodeću ulogu u administraciji EU programa Adrion i mogućnost saradnje sa Regionalnom Agencijom Šumadije i Pomoravlja i lokalnim samoupravama.
Na sastanku su postignuti okvirni dogovori i planirani naredni koraci u konkretizovanju saradnje u oblasti teritorijalnog povezivanja, programa i projekata a prvi korak biće rad na izradi Nacera sporazuma o saradnji.
Naša delegacija imala je i sastanak sa predstavnicima Evropske asocijacije razvojnih agencija-EURAD-a. U razgovoru sa delegacijom EURAD-a, koju je predvodio aktuelni direktor Kristijan Saublens sa saradnicima, bilo je reči o tome kako najefikasnije iskoristiti članstvo REDASP u asocijaciji EURADA u korist teritorije u oblastima informisanja, konkursa, projektne saradnje, povezivanja sa drugim regionima EU, zatim o ulozi REDASP-a u zagovaranju interesa lokalnih samouprava, pronalaženju projektnih partnera i identifikovanju mogućnosti za finansiranje projekata.
Na sasatnku se govorilo i o unapređenju kapaciteta teritorije za pristup EU a predstavnici EURADA će proslediti korisne informacije u vidu analiza, liste relevantnih projekata, najave predstojećih konferencija i seminara kao osnove za započinjanje zastupanja interesa teritorije. Direktor Regionalne agencije Nenad Popović predstavio je potencijale i priorite razvoja lokalnih samouprava koje su prisustvovale sastanku a predstavnici EURADA okvirne mogućnosti iskorišćenja članstva REDASP u asocijaciji u cilju unapređenja kapaciteta kako regionalne saradnje tako i lokalnih samouprava sa naše teritorije.
Na kraju posete Briselu naša delegacija učestvovala je i na tradicionalnoj manifestaciji ''Open Doors'' na kojoj su predstavljane teritorije, kulturno nasleđe i investicioni potencijali Šumadije i Pomoravlja sa akcentom na Kragujevac, Aranđelovac, Batočinu i Paraćin. Manifestaciji su ove godine prisustvovali predstavnici 46 regiona Evrope a ovo je bila prilika da se promovišu programi i inicijative EU, predstave prioriteti na štandovima Evropske komisije i evropskih institucija i uspostave neposredni kontakti sa predstavnicima regiona.

 

19.10.2015. Fudbaleri Sloge iz Batočine minulog vikenda ostvarili su šestu prvenstvenu pobedu. Oni su u subotu pred svojim navijačima slavili nad Rudarom iz Kostolca 2:1 i nakon deset odigranih kola zauzimaju šestu poziciju.
Lider prvenstva, Homoljac iz Žagubice, je na gostovanju u Velikom Gradištu remizirao sa VGSK-om 2:2, pa su mu se na samo bod razlike približili Gruža koja je na svom terenu savladala Šapine 2:1 i RSK koji je u Rabrovu bio bolji od Borca iz Žabara 3:2. U ostalim susretima X kola Zone „Dunav“ Basarac je u Mišljenovcu uknjižio nova tri boda protiv „davljenika“ Obilića iz Živice 3:2, Napredak i Proleter iz Vranova odigrali su bez golova u Markovcu, a pobede u gostima zabeležili su GFK Jasenica iz Smederevske Palanke u Donjoj Rači nad Omladincem 1:0 i Morava iz Velike Plane koja je trijumfom nad Radničkim 1926 u Požarevcu 1:0 osvojila važne bodove u borbi za opstanak.
Homoljac i nakon ovog kola vodi na tabeli Zone „Dunav“ sa 20 bodova, a prate ga Gruža i RSK sa po 19. Sloga je na šestoj poziciji sakupila 18 i u narednom kolu gostuje Proleteru u Vranovu.

 

19.10.2015. U mlađem školskom uzrastu, deca više spontano nego promišljeno prelaze ulicu, teže procenjuju udaljenost i brzinu vozila koje im se približava. Način prelaska ulice je jedan od najvažnijih elemenata u obuci dece za bezbedno kretanje u saobraćaju. U trenucima kada dete prelazi ulicu, a u isto vreme je zazuzeto nečim drugim (razgovor sa vršnjacima, igra i sl.), njegova bezbednost je ugrožena. Ponašanje i kretanje deteta u tim siuacijama je nepredvidivo, a često ga zaklanjaju parkirani automobili i druge prepreke, zbog čega se ono teže uočava. Zato je najbitnije prvenstveno dete na vreme naučiti da bezbedno prelazi ulicu. Sistematični rad na dečijem saobraćajnom vaspitavanju, uz učešće škola, vrtića, roditelja, lokalnih vlasti, Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima kao i nacionalnih kampanja usmerenih na njihovu bezbednost, od vitalnog su značaja u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u kojima su deca akteri.

S tim u vezi, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina, nakon obilaska đaka u OŠ “ Sveti Sava“, je 15.10.2015. godine, obišao i mališane u predškolskoj ustanovi „Poletarac“, ne bi li se i ovi mališani na vreme upoznali sa osnovnim pravilima saobraćaja, obzirom da već naredne godine polaze u školu i da će se mnogi od njih po prvi put se odvojiti od roditelja i samostalno ići do/od škole. Radionicama su prisustvovali predškolci kao i mališani iz mešovite grupe. Predavanja su, ispred Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, držali Jovan Milošević i Biljana Todorović. Polaznici mešovite grupe imali su prilike da upoznaju novog drugara Pažljivka kroz edukativni crtani film “Pažljivkova pravila“ i na kraju sa predstavnicom Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, ponove kako i gde se prelazi ulica. Starijoj grupi učenika-predškolcima, naglašeno je da pored toga što se ulica prelazi na obeleženom pešačkom prelazu, i to tako što se, pre nego što se zakorači na kolovoz, pogleda prvo levo pa desno pa opet levo, a ako postoji semafor, onda uvek na zeleno svetlo za pešake, takođe im je više puta ponovljeno, da se na ulicama kreću samo trotoarom ili stazom za pešake, a ako je nema, onda levom stranom ulice kako bi bili vidljivi za vozače koji im idu u susret. Isto tako, predstavinci Savtea za bezbednost saobraćaja na putevima, su naglasili da se na ulici deca ne igraju i da se ista ne pretrčava. Vidno zainteresovani temom, daca su učestvovala u dikusiji, često se javljala da odgovore na pitanja predstavnice Saveta kao i da navode primere iz svog okruženja. Na kraju radionice, ponovili su najbitnija pravila o bezbednom kretanju u saobraćaju i razjašnjavali kritične situacije.

 

15.10.2015. Kulturno-turistički centar „Dositej Obradović“, u saradnji sa beogradskim putujućim bioskopom, juče je za ovdašnje filmofile obezbedio projekcije dečjeg avanturističkog ostvarenja, trenutno dosta gledanog hita, „Pan: Putovanje u zemlju Nedođiju“ koji predstavlja potpuno novu pustolovinu dragih junaka iz priče koju je napisao J. M. Beri u 3D tehnologiji i domaći film koji će, sasvim sigurno, obeležiti ovu jesen - „Pored mene“.
U prvom filmu Petar je nestašan dvanaestogodišnjak neodoljivog buntovničkog duha koji mu ne pomaže u mračnom londonskom sirotištu u kojem provodi život. Ipak, jedne potpuno neverovatne noći, Petar duhom odlazi u čarobnu zemlju pirata, ratnika i vila, zvanu Nedođija. U toj zemlji će pokušati da pronađe svoje mesto, a doživeće najneverovatnije avanture i preživeti borbe na život ili smrt, usput tražeći istinu o svojoj majci koja ga je davno ostavila. Nakon što se udruži sa novim prijateljima kako bi pobedio okrutnog pirata, Petar otkriva svoju sudbinu – postaće heroj koji će zauvek ostati zapamćen kao Petar Pan.
Filmofili koji preferiraju domaća ostvarenja uživali su u novom filmu reditelja Stevana Filipovića (Šišanje, Šejtanov Ratnik). Pored vrsne glumačke ekipe koju predvode Hristina Popović, Mirjana Karanović i Dragan Mićanović, ovaj film predstavlja plejadu novih i talentovanih glumaca koji će obeležiti našu filmsku i pozorišnu scenu narednih godina. To su Nikola Glišić, Milica Majkić, Matea Milosavljević, Katarina Pešić, Rastko Vujisić i drugi.

 

14.10.2015. Ovogodišnji rod kukuruza u Šumadiji je prepolovljen, a na čak 30 odsto oraničnih površina je ispod crte isplativosti.
Ovo je ocenio Dobrivoje Popović, stručni saradnik Poljoprivredne stanice u Kragujevcu Dobrivoje Popović.
– Kukuruz je u Šumadiji zasejan na oko 45.000 hektara, a prinosi iznose od 3,5 tona do četiri tone po hektaru – rekao je Popović Tanjugu i naveo da berba te poljoprivredne kulture nije završena na oko 25 odsto oraničnih površina.

          

Prema njegovim rečima, razlozi što je kukuruz podbacio su dug sušni period tokom leta, ali i duga zima i velika vlaga u proleće, zbog čega je setva trajala do kraja maja.
Popović je naveo da su, takođe, prepolovljeni i prinosi soje, kao i da su smanjeni prinosi suncokreta.
– Prinosi suncokreta iznose od 1,5 do dve tone, a ranijih godina su iznosili i do tri tone – naveo je Popović.
Poljoprivrednici Šumadije, na oko 110.000 hektara obradivih oraničnih površina, najviše seju kukuruz – na oko 45.000 hektara. Pšenica je zasejana na oko 20.000 hektara, a na ostalim oraničnim površinama seju suncokret, ječam, tritikale i ovas.

 

13.10.2015. Fudbaleri Sloge su minulog vikenda doživeli najteži poraz u dosadašnjem delu prvenstva. Oni su na gostovanju GFK Jasenici 1911 u Smederevskoj Palanci poraženi ubedljivim rezultatom 5:1, pa sada za vodećim Homoljcem zaostaju četiri boda.
Istim rezultatom je u Žabarima domaći Borac „razmontirao“ ekipu Omladinca iz Donje Rače, a u IX kolu Zone „Dunav“ ubedljiva je bila i Morava koja je u Velikoj Plani rutinski savladala VGSk iz Velikog Gradišta 3:0. Pomenuti Homoljac je u derbiju kola igranom u Žagubici savladao Gružu 2:0, kao i vrlo dobre Šapine prvotimce RSK-a iz Rabrova, takođe 2:0. Napredak iz Markovca je slavio na gostovanju Basarcu u Mišljenovcu 2:1, a pobedu na strani izvojevao je i požarevački Radnički 1926 i to u Živici nad Obilićem 2:0. Jedini susret bez pobednika odigran je u Kostolcu gde je domaći Rudar remizirao sa Proleterom iz Vranova 2:2.
Posle devet kola na tabeli Zone „Dunav“ vodi Homoljac sa 19 bodova, a prate ga Radnički 1926 (18) i Šapine (17). Sloga je na osmoj poziciji sakupila 15 bodova.
Batočinci narednog vikenda dočekuju fudbalere Rudara iz kostolca. Meč se igra u subotu od 14 i 30.

 

12.10.2015. Ispod 17 kotlića krčkala se riblja čorba u subotu 10.oktobra u Rogotu, gde se održavao deseti jubilarni „Batočinski kotlić“ u organizaciji KTC“Dositej Obradović“ pod pokroviteljstvom opštine Batočina. Ove godine učešće je uzelo osam ekipa iz Batočine, sedam ekipa iz Petke, jedne iz Brzana i jedne ekipe iz Milatovca. Žiri je imao težak zadatak, ocenjivao je boju, gustinu, miris, zaljućenost, ukus i opšti utisak. Bila je ovo jedinstvena prilika da    upoznamo kulinarsku čaroliju i  majstorstvo u pripremanju riblje čorbe. Čak ni kiša koja je padala tog dana nije pokolebala takmičare koji su sa velikim entuzijazmom obavili svoj zadatak do kraja.

Nakon uzimanja uzoraka 17 čorbi, usledilo je ocenjivanje žirija. Treće mesto zauzeo je Vasa Jovanov iz Petke, drugo je pripalo ekipi Luke Mitrovića „Srkni pa crkni“iz Batočine, dok je ubedljivo, prvo mesto osvojila ekipa „Fantastična četvorka“ iz Milatovca. Svi učesnici su dobili diplome, a tri prvoplasirane ekipe medalje i pehare.

 

10.10.2015. Pod motom „ PODRŠKA PORODICI – NAJBOLjA PODRŠKA DECI“ obeležena je dečija nedelja u celoj Srbiji, pa i u Batočini, a ove godine usmerena je na stvaranje još boljih uslova za ostvarivanje prava deteta na život u porodici. Sedmica posvećena najmlađima protekla je kroz niz aktivnosti učenika, učiteljica i nastavnika u OŠ „Sveti Sava“, kao I zaposlenih I mališana u Predškolskoj ustanovi “Poletarac”. Druženje učenika se odvijalo kroz razne radionice, upoznavanjem dece sa njihovim pravima, učeničkim parlamentom, raznim predavanjima.

Mališani nižih razreda I deca iz vrtića zajedno sa učiteljicama I vaspitačicama organizovali su na trgu Dečiji vašar, gde su prolaznici i namernici mogli za malo novca kupiti veoma interesantne stvari i igračke, prvaci su se zabavljali i slali poruke ljubavi kroz Dečiji škrab, a oni malo stariji bili su učesnici vešto organizovanog Sajma hrane. U okviru dečije nedelje upriličena je i poseta predsedniku opštine, organizovane priredbe mlađih i starijih uzrasta, a po svemu sudeći, ono u čemu su najviše uživali bio je maskenbal gde su se najmlađi poistovećivali sa svojim omiljenim likovima iz crtanih filmova, serija i bajki, prepustivši se svetu mašte koja ih je ponela do nebeskih visina. A priredbom povodom prijema prvaka u Dečiji savez zaokružena je Dečija nedelja u sali Kulturnog centra.
Inače, Dečija nedelja ima dugu i bogatu tradiciju. Iako se na našim prostorima obeležava od 1934. godine, Zakonom o društvenoj brizi o deci, uvedena je 1987. na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije. Od tada se odvija svake godine u prvoj punoj nedelji u mesecu oktobru.
Tokom proteklih godina misija Dečije nedelje se razvijala, a ova nacionalna manifestacija postala je model svestrane saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, kao i povezivanja važnih aktera i činilaca koji udruženi deluju ka istom cilju – poboljšanju položaja deteta u Srbiji.

 

08.10.2015. Nakon obilaska izdvojenih odeljenja po selima, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima, u saradnji sa PS Batočina, u periodu od 24.09.2015.-29.09.2015.godine, održao je edukativnu radionicu Pažljivko i u matičnoj Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Batočini. Predavanjima su, pored učenika prvog razreda, prisustvovali i učenici drugog razreda, obzirom da ova generacija učenika prethodne godine nije imala ovakav vid edukacije. Ispred Saveta za bezbedenost Saobraćaja na putevima, Biljana Todorović, osnovcima je zajedno sa Pažljivkom predstavila kako treba da se ponašaju pirlikom vožnje automobilom, gradskim prevozom ili autobusom kada idu na eksurziju ili izlet sa svojom učiteljicom.

Posebno je naglasila, da čak pri najmanjim saobraćajnim nezgodama, dete koje nije vezano pojasom, ili se ne nalazi u dečijem sedištu, može se povrediti i ispasti iz vozila. Isto tako, predstavnica Saveta je školarcima istakla i to, da je zabranjeno da se dete mlađe od 12 godina prevozi na prednjem sedištu u vozilu. Izuzetak su deca do tri godine starosti, koja se prevoze u bezbednosnom sedištu, koje je okrenutio suprotno od pravca kretanja vozila, pri čemu mora biti isključen vazdušni jastuk. Kako deca nakon škole najviše vole da se igraju i voze bicikl, veoma je važno da deca upamte, da vožnja bicikla na mestima gde ima motornoh vozila, za dete predstavlja potencijalnu opasnost, i zato je Zakonom ograničeno kretanje dece biciklom u zavisnosti od toga koliko godina imaju. S tim u vezi, Biljana je istakla, da se bicikl sme voziti tamo gde nema automobila, poput igrališta i parkića, zatim da se bicikl vozi veoma obazrivo kako ne bi povredili sebe i druge, te da koriste bicikl koji je ispravan i osvetljen, ali i da obavezno koriste zaštitu prilikom vožnje istog. S tim u vezi, naglasila je i to da dete mlađe od 12 godina ne sme da upravlja biciklom na javnim putevima. Izuzetno u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni „30“, zoni škole i nekategorisanom putu, biciklom može upravljati i dete sa navršenih 9 godina.

Isto tako, u pešačkoj zoni i zoni usporenog saobraćaja, biciklom može da upravlja i dete mlađe od 9 godina ako je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina. Dete mlađe od 12 godina ne sme se prevoziti na mopedu, triciklu i motociklu. Predstavnik PS Batočina, Branimir Miladinović, je đacima podelio korisne savete o ponašanju istih na kolovozu, naglašavajući da obarte pažnju, da se iz automobila uvek izlazi sa desne strane, jer na taj način izlaze direkno na trotoar gde su bezbedni, dok  izlaskom sa leve strane, stupaju na kolovoz gde se kreću drugi učesnici u saobraćaju i samim tim manje su bezbedni. Isto tako Branimir je pokazao mališanima plicijsku opremu a većina njih bila je znatiželjna da isproba istu.

 

07.10.2015. Prethodnih dana započela je revitalizacija seoskih poljskih puteva na teritoriji batočinske opštine.
Radovi koji, između ostalog, podrazumevaju krčenje šiblja u putnom pojasu, sečenje stabala, vađenje panjeva, ravnanjeputa grejderom i nasipanje kamenom, već su obavljeni na tri lokacije u Brzanu, dok će, prema rečima nadležnih iz Opštinskih fondova, isti poslovi u narednom periodu biti rađeni u Nikšiću, Kijevu i Prnjavoru.
Završetak radova koje finansiraju Opština Batočina i Uprava za poljoprivredno zemljište Republike Srbije očekuje se oko 10. Novembra, ali će svakako, dinamika njihovog izvođenja zavisiti od vremenskih prilika.
Revitalizaciju seoskih puteva na teritoriji opštine Batočina sprovodi preduzeće „Deksing“, a ukupna vrednost radova je oko četiri miliona dinara.

 

06.10.2015. Fudbaleri Sloge iz Batočine su minulog vikenda u okviru VIII kola Zone „Dunav“ ugostili ekipu Borca iz Žabara i nakon uzbudljive i odlične fudbalske predstave uspeli da zabeleže i peti prvenstveni trijumf. Meč se završio rezultatom 4:3 u korist domaćina, što je bilo sasvim dovoljno za osvajanje nova tri boda.
Ipak, najefikasinija u ovom kolu bila je lider prvenstva, Gruža, koja je sa čak 5:0 deklasirala „fenjeraša“ Moravu iz Velike Plane, a šest pogodaka viđeno je u Vranovu gde su Proleter i GFK Jasenica iz Smederevske Palanke remizirali 3:3. Radnički 1926 je u Požarevcu savladao ekipu Basarca iz Mišljenovca 3:2, a VGSK u Velikom Gradištu prvotimce Obilića iz Živice 2:1. U derbiju kola koji je igran u Rabrovu, RSK je bio bolji od Homoljca iz Žagubice 3:1, dok su pobede na strani ostvarili Rudar iz Kostolca koji je u Markovcu u duelu sa Napretkom slavio 3:1 i Šapine koje su u Donjoj Rači u susretu sa Omladincem osvojile sva tri boda – 2:1.
Na tabeli Zone „Dunav“ nakon osam odigranih kola vode Gruža, Homoljac i RSK sa po 16 bodova, a prate ih Proleter, Radnički 1926 i Sloga sa po 15.
U narednom kolu Sloga iz Batočine gostuje GFK Jasenici u Smederevskoj Palanci, a meč se igra u subotu od 14:30.

 

05.10.2015. Po tradiciji, manifestacija „Obredni hlebovi“ održana je u organizaciji udruženja Zlatne ruke  Batočine na Karađorđevom trgu u saradnji sa KTC“Dositej Obradović“ i Srednjom školom „Nikola Tesla“ pod pokroviteljstvom opštine Batočina. Brojna udruženja iz cele Srbije su učinila da trg ovog vikenda bude lepši, šareniji i odiše tradicijom uz obilje ručnih radova i hlebova koji kroz istoriju prate običaje Srba. Učešće na manifestaciji uzela su udruženja iz Niša, Ćuprije, Plažana, Svilajnca, Vrnjačke banje, Lapova i druga. Manifestacija je propraćena i bogatim kulturno-umetničkim programom na trgu, tako da su posetioci mogli uživati u pesmi, dramskom komadu, zvucima klavira, modernom plesu i folkloru.

 

02.10.2015. „Osmeh za svaki dan“ zbirka je kratkih, humorističkih priča Jelice Greganović. U svojoj knjizi autorka beleži detalje života, na prvi pogled nevažne i male stvari od kojih se, zapravo, sastoji svakodnevica koju delimo svi.
Kroz naizgled laganu, sasvim šaljivu i dovoljno uvrnutu priču, Jelica Greganović dokazuje istovetnost ljudskih emocija, osnovnih i nijansiranih, koje ne zaobilaze nikoga i nikad.
 Čitateljke koje zanimaju moderne dileme u ljubavi, karijeri, porodičnom životu, koje vole duhovite i inteligentne kratke prozne tekstove sasvim sigurno će uživati u ovoj knjizi. Jelica u njoj ispisuje sopstvene, one sasvim lične i porodične priče, u kojima nam otvara male porodične tajne, i sve bi bilo gotovo idlično da ih spisateljka ne iskazuje i u prenosnom značenju. Dozom samoironije, pomalo burleskno, ona svojstvenim stilom otkriva da biti u svojoj priči u ulozi žene, majke i spisateljice i ne može biti drugo do ’slatka’ patnja...

Na jednom mestu sinoć, usred Galerije Kultuno-turističkog centra u Batočini, okupile su se njene komšije iz Badnjevca, rođaci sa raznih strana, prijatelji i prijateljice iz mladosti, ali i mnogi koji su je, pre upoznavanja, primećivali zbog načina na koji piše, a sada i potpuno drugačije.
Od detinjstva u Badnjevcu, preko školovanja u Beogradu i u više od dve decenije života „s one strane Alpa“, u Ljubljani, nanizalo se mnogo dana, a one najzanimljivije podelila je s nama, uz obećanje da će književno veče I druženje sa dragim ljudima organizovati i u svom rodnom Badnjevcu.

 

01.10.2015. U okviru programa aktivnosti koje sprovodi Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina, spadaju i aktivnosti koje su usmerene ka maksimalnom unapređenju i povećanju bezbednosti dece u saobraćaju. S tim u vezi, pored edukativnih radionica “Pažljivkova pravila u saobraćaju” koje su realizovane u matičnoj Osnovnoj školi “Sveti Sava” i svim izdvojenim odeljenjima po selima, opština Batočina je 15. i 16. septembra prisustvovala seminaru “Bezbednost dece kao putnika u automobilima”, u realizaciji Centra za promociju bezbednosti saobraćaja, a koji je podržan od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Seminar je održan u Novom Sadu u okviru projekta “Vozim se bezbedno” sa ciljem unapređenja bezbednosti dece kao putnika u saobraćaju u lokalnim samoupravama. Predavanja je držao prof. dr. Krsto Lipovac, u saradnji sa Ivanom Mihajlović- instruktorkom za auto-sedišta i Marijanom Jovanović-predsednicom organizacije. Ispred opštine Batočina, seminaru su prisustvovali članovi Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, Goran Maksović i Biljana Todorović.

Edukacija je prvenstveno bila usmerena na značaj korišćenja auto-sedišta prilikom vožnje dece u automobilima. S tim u vezi, predavači su istakli, da u situacijama kada dođe do sudara svi nevezani putnici i predmeti u vozilu nastavljaju da se kreću, dok ne udare u unutrašnjost vozila, ili ne budu izbačena iz vozila. Sudar putnika sa unutrašnjošću automobila glavni je uzrok povređivanja u saobraćajnim nezgodama, i zato je važno da putnici u vozilu budu pravilno vezani. Sile koje se javljaju tokom sudara su vrlo velike, a ljudsko telo ima prag do kog može da podnese delovanje sile. Telo deteta je osetljivije nego telo odraslog čoveka i može da podnese znatno manje sile. Upotreba sistema pasivne zaštite kod dece zbog toga često predstavlja granicu između života i smrti. Ispravno vezana deca u zaštitnim sistemima koji su pravilno postavljeni, izložena su znatno manjim silama u toku sudara, i imaju veće šanse za preživljavanje. Isto tako, prof.dr. Krsto Lipovac je istakao, da su roditelji uvek u nedomici da li je dete bezbednije kod njih u naručju ili ne? On naglašava, da je totalno nebezbedno držati dete u naručju tokom vožnje automobilom. Naime, koliko god da je masa deteta mala, za vreme sudara težina deteta se povećava i do 150, a nekad i do 300 puta. To znači da ni najjače ruke odraslog čoveka nisu u mogućnosti da zadrže dete da ne nastavi kretanje dalje prema tački sudara. Isto tako, u sudaru uvećava težina i drugih putnika, ne samo dece, stoga roditelj, ili bilo koji drugi nevezani putnik može ugroziti dete kada usled nastanka saobraćajne nezgode nastavi kretanje prema detetu. Da bi dete u svakom trenutnku bilo bezbedno, potrebno je da se uvek za vreme prevoza nalazi u zaštitnom sistemu ( i kada se prevozi do/od škole, vrtića, prodavnice, itd.). Narednog dana, polaznici seminara imali su prilike da prisustvuju NIS-ovom danu bezbednosti gde je uz pomoć simulatora “kosa ravan” i “ražanj” demonstriran značaj upotrebe sigurnosnog pojasa u automobilima. Instruktorka za auto sedišta, Ivana Mijalović, je istakla da su dečiji zaštitni sistemi-auto sedišta podeljeni u grupe, u zavisnosti od toga za koju masu i visinu deteta su namenjeni. Ova podela se donekle može dovesti u vezu sa starošću deteta. Ipak, treba imati na umu da se deca istog uzrasta značajno mogu razlikovati po masi i visini. Starost deteta se treba koristiti kao opšti orjentir za odabir grupe dečijih auto sedišta, ali je vrlo važno utvrditi da li odabrana grupa dečijeg auto-sedišta odgovara telesnim karakteristikama deteta- masi i visini.

Centar za promociju bezbednosti saobraćaja je u okviru seminara „Bezbednost dece kao putnika u automobilima“ predvideo i podizanje svesti i unapređenje znanja medicinskih radnika o značaju i pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta, kroz realizaciju predavanja od strane predstavnika Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina, koji su prisustvovali seminaru i iskusnih savetnica za auto-sedišta. Ideja je da se ova predavanja održe za pedijatrijske i patronažne sestre, obzirom da su one u čestom kontaktu sa roditeljima i predstavljaju jedan od vodećih autoriteta za njih. Nakon ovih predavanja, koja će se uskoro realizovati, predstаvnici lokаlnih sаmouprаvа koji su učestvovаli nа seminаru će u svojim lokаlnim sаmouprаvаmа orgаnizovаti po jednu аkciju besplаtnog pregledа dečijih аuto-sedištа nаmenjenu pre svegа roditeljimа koji žele dа provere dа li аuto-sedište koriste nа prаvilаn nаčin. Akciju će reаlizovаti uz nаdzor i pomoć predаvаčа sа seminаrа i već iskusnih sаvetnikа/cа zа dečijа аuto-sedištа.

 

30.09.2015. “Sokin i Bosina” je komedija sa neobičnim likovima i životnim situacijama. Radi se o mladom bračnom paru zanimljivih profesija - ona je Bosina snaja i vozač kamiona, a on Sokin zet i baletski igrač. Problemi za njih, a smeh za gledaoce nastaju kada im u posetu stignu svekrva i tašta.
Ova pozorišna predstava već duže vreme zavređuje pažnju javnosti kao sjajna komedija koja povezuje tradiciju i savremenost, jer je u patrijarhalnoj Srbiji 21. veka komedija i dalje porodična, ona je sva vezana za majke, babe, tašte, očeve, svekrve, pašenoge, šurnaje i zetove i sva je i dalje zasnovana na njihovim željama, nadama, sukobima i očekivanjima.

Za predstavu, koja je sinoć izvedena u Kulturno-turističkom centru “Dositej Obradović”, tekst je napisala Milica Konstantinović, režiju potpisuje Jug Radivojević, a igraju Ljiljana Blagojević, Miloš Đorđević, Kalina Kovačević i Sonja Knežević.
Sjajan glumački tandem, sjajan reditelj i sjajna energija ove predstave doprineli su da se dogodi upravo to: da, iako su likovi velike Tašte i velike Svekrve, mudre snaje i skromnog zeta, viđeni i viđani u komediji, opet izgledaju čak začuđujuće novo, a publika sa interesovanjem iščekuje rasplet njihove komplikovane situacije.
Ljubitelji pozorišta u Batočini su i ovu predstavu sjajno prihvatili, a bravurozna gluma izazivala je salve smeha i dugotrajne aplauze ovdašnje publike.

 

28.09.2015. Kako su Pažljivkova pravila u saobraćaju prezentovana u Crnom Kalu, Dobrovodici, Brzanu i Kijevu, Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina u saradnji sa Policijskom stanicom Batočina, 22.09.2015. godine održao je ista u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Žirovnici i Badnjevcu, a narednog dana i u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Prnjavoru i Milatovcu. Predavanja je i ovoga puta, ispred Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, držala Biljana Todorović zajedno sa predstavanikom PS Batočina Branimirom Miladinovićem.

Sadržaj edukativnih radionica je osmišljen tako da na zanimljiv način đacima pruži najbitnije informacije iz oblasti saobraćaja koje su prikladne njihvom uzrastu, ne bi li na taj način deca razumela iste, maksimalno se uključila u diskusiju i iskazala svoja mišljenja. Predstavnica Saveta je zainteresovanim školarcima uz pomoć Pažljivka predstavila pravila saobaćaja, ukazala na moguće kritične situacije u saobraćaju ali i apelovala na đake da budu obazrivi kada se kreću na putu od kuće do škole i obratno. Isto tako, istakla je da vode računa gde se mogu igrati posle škole, kojom stranom kolovoza se kreću ukoliko nema trotoara, kako se prelaze pešački i pružni prelazi, zatim da deca njihovog uzrasta nikako ne smeju voziti traktor i da se u automobilu uvek moraju voziti vezani sigurnosnim pojasom. Naglasila je i to, da moraju imati na umu da je najbitnije da uvek budu bezbedni učesnici u saobraćaju, bezobzira da li se na kolovozu pojavljuju kao pešaci, putnici u nekom od prevoznih sredstava ili vozači bicikla i rolera.

U Milatovcu i Žirovnici predavanjima su se priključili i predškolci, koji su izrazili želju da učestvuju u ovoj kreativnoj radionici. U svim školama deca su pažljivo pratila predavanja, slušala Pažljivkove savete a predstavnica Saveta je posle svake oblasti sa đacima ponovila najbitnije i razjasnila nedoumice ukoliko ih je bilo. Mališani su veoma pozitivno reagovali na radionicu ali i na nove informacije koji su tokom ovih predavanja čuli.  Bilo je puno pitanja, komentara a mališani su dopunjavali jedni druge i često su se pitali da li i njihov drugar Pažlivko razmišlja na isti način kao i oni. Predstavnik PS Batočina Branimir Miladinović je osnovcima pokazao policijsku opremu, podelio korisne savete kako da se ponašaju u slučaju da naiđu na vozilo sa uključenom rotacijom a kasnije mališanima dopustio da vide policijski automobil, objašnjavajući im pri tom koju funkciju ima određena oprema u vozilu i kada se ista koristi. I više nego zadovoljni đaci rado su prihvaili da isprobaju nešto od policijske opreme ali i da ih Branimir provoza policijskim automobilom.

 

28.09.2015. Posle sjajnog starta u tekućoj sezoni Zone „Dunav“ fudbaleri batočinske Sloge doživeli su dva vezana neuspeha. Najpre je u prošlom kolu, nakon zamene domaćinstva, Homoljac u Žagubici slavio rezultatom 2:1, a onda su i za vikend u minulom, VII kolu, Šapine na svom terenu trijumfovale protiv Batočinaca, 3:1.
Lider prvenstva, homoljac, je u ovom kolu zabeležio pobedu nad Omladincem iz  Donje Rače 3:0, dok je Gruža kapitulirala u Živici u borbi sa, ove sezone, neubedljivim Obilićem, 3:2. Golgeteri su posebno bili raspoloženi u Požarevcu gde je domaći Radnički 1926 savladao fudbalere Napretka 4:3, ali i u Mišljenovcu gde je domaći Basarac nadigrao ekipu VGSK-a iz Velikog Gradišta 4:2. GFK Jasenica 1911 je u Smederevskoj Palanci bila bolja od Rudara iz Kostolca 2:1, a pobede na strani ubeležili su RSK koji je u Rabrovo iz Velike Plane doneo sva tri boda iz susreta sa Moravom 2:1 i Proleter iz Vranova koji je u Žabarima nad Borcem trijumfovao 3:2.
Na tabeli Zone „Dunav“ posle sedam odigranih kola vodi Homoljac sa 16 bodova, a prate ga Proleter sa 14, odnosno Gruža i RSK sa po 13.
Sloga je na šestoj poziciji sakupila 12 bodova, a priliku da plasman na prvenstvenoj tabeli popravi imaće već za vikend kada joj u goste dolazi Borac iz Žabara.

 

23.09.2014. Savet za bezbednost saobraćaja na putevima opštine Batočina i Policijska stanica Batočina 21.09.2015. godine nastavili su svoju zajedničku akciju edukacije osnovaca na temu bezbednog ponašanja dece u saobraćaju. Ovoga puta edukativna radionica održana je u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Kijevu, Brzanu i Brzanu-Solilu. Ispred Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, predavnja je držala Biljana Todorović koja se potrudila da zajedno sa Pažljivkom decu nauči osnovnim pravilima saobraćaja, a samim tim i bezbednom kretanju u saobraćaju. U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Kijevu, pored osnovaca radionici su se priključili i predškolci koji su bili znatiželjni da upoznaju novog drugara Pažljivka, ali i da saslušaju njegove savete. Đaci su zainteresovano slušali predavanja koja je pripremila Biljana Todorović, nakon čega je usledila diskusija i pitanja mališana.

Kako bi bili sigurni da su razumeli izlaganje predstavnice Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima, usledilo je zajedničko ponavljanje najbitnijih stavki ali i mogućih kritičnih situacija u saobraćaju. Ispred Policijske stanice u Batočini, Branimir Miladinoviić je na vrlo zanimljiv način školarcima pokazao policijski automobil kao i svu opremu koju saobraćajni policajac koristi. Deca su imala prilike da vide kako izgleda kada se uključi rotaciono svetlo i sirena, te da steknu znanje o situacijama u kojima se isto koristi. U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Brzanu predavanjima je prisustvovao znatno veći broj đaka nego u prethodnim školama. Samim tim, klasično predavanje pretvorilo se u više nego interesantnu radionicu u kojoj su đaci aktivno učestvovali. Predstavnica Saveta za bezbednost saobraćaja Biljana Todorović bila je prilično zadovoljna ovom interaktivnom radionicom, jer se time zapravo pokazalo koliko školarci znaju osnovna pravila ponašanja u saobraćaju, ali i da redovno gledaju edukativni film „Pažljivko“. Sporne situacije zajedno su rešavali, a mališani su imali prilike da ispričaju zanimljive situacije u svom okruženju koje su se ticale saobraćaja. Više nego zadovoljni radionicom, školarci su istrčali u školsko drvorište ne bi li im Branimir Miladinović objasnio značaj saobraćajne policije na putevima kao i opreme koju tom prilikom koriste. Mala grupa đaka koja pohađa Osnovnu školu „Sveti Sava“ u Brzanu-Solilu bila je oduševljena prezentacijom predstavnice Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima i pokazala je interesovanje da što više sazna o bezbednom kretanju u saobraćaju. Odgovarajući potvrdno na pitanja koja su se ticala osnovnih pavila saobraćaja, đaci su pokazali da su puni znanja dočekali novu školsku godinu. Nakon predavanja imali su prilike da u prisustvu saobraćajnog policajca Branimira Miladinovića upoznaju policijski automobil i da se njime voze, ne bi li im Branimir na taj način dopustio da makar na minut osete kako izgleda biti saobraćajni policajac, šta nosi od opreme i u kojim situacijama se određena oprema u automobilu koristi.

 

21.09.2015. Prioritetni zadatak čelnih ljudi opštine je da za svoje građane pronađu nova radna mesta, što lokalna samouprava u Batočini i čini, jer je u prethodnoj godini otvoren novi pogon keramike Jovanović, dok se radovi na poslovnom objektu “Srbotehne” u Žirovnici privode kraju, izjavio je Radiša Milošević, predsednik opštine Batočina.
Milošević je, na svečanoj sednici povodom dana opštine Batočina, podsetio da je u proteklih godinu dana dosta urađeno na saobraćajnoj inftarstrukturi, a kroz javno privatno partnerstvo, konačno je rešen problem meštana sa grejanjem. 
Povodom dana opštine Batočina, zaslužnim pojedinicima i preduzećima, tradicionalno su uručene septembarske nagrade. 

U prethodnih godinu dana u Batočini su sa radom počela dva nova poslovna pogona, podsetio je na svečanosti Radiša Milošević, predsednik opštine Batočina i dodao da pismom o namerama, kompanija “Assena” srpsko-belgijske korporacije koja se bavi proizvodnjom delova za transformatore u žirovničko-badnjevačkom polju krajem ove i početkom sledeće godine planira da otvori poslovne pogone od 2000 kvadrata i da uposli oko 50 radnika. Takođe, istakao je, rusko-bugarsko-srpski konzorcijum za proizvodnju materijala za armiranje otvoriće halu oko 1000 kvadrata u Industrijskoj zoni “Brzan”, a italijanska kompanija želi da u našoj varošici sagradi najsavremeniji Dom za stara lica površine 3500 kvadrata, čija je vrednos 700.000 evra . Dolazak novih investitora stvoriće uslove za otvaranje novih radnih mesta, kaže prvi čovek Batočine.
Dosta je urađeno na unapređenju saobraćajne infratsrukture, a to će, kaže, biti jedan od prioriteta i u narednom periodu. Za 14. oktobar zakazano je otvaranje tendera za asfaltiranje 14 seoskih ulica. Planirani su radovi na poboljšanju vodosnabdevanja u ovoj šumadijskoj opštini, a most na Lepenici u Batočini bi trebalo da dobije i potpuno novi izgled.
Za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose afirmaciji, razvoju i ukupnom napretku opštine Batočina, zaslužnim pojedincima i organizacijama dodeljene su tradicionalne Septembarske nagrade. Povelje „21. septembar“ pripale su kompaniji „Keramika Jovanović“, firmi „Topling grejanje“, Udruženju građana „Sunce“ i Domu zdravlja u Batočini koji je nedavno akreditovan na period od tri godine. Zaslužni pojedinci, njih sedmoro, dobili su diploma, i to poljoprivrednici Nenad Pantić iz Brzana I Marko Sretenović iz Dobrovodice, zatim Jovan Ibrahimović iz Batočine zaposlen u “Johnson controls”-u, student Đorđe Komatović, đak generacije srednje škole Katarina Krstić, sportista generaciju u osnovnoj školi Ana Stojković i karate reprezentativac Luka Radovanović.
Svečnosti koja je, tradicionalno, upriličena u Kulturno-turističkom centru „Dositelj Obradović“ prisustvovali su predstavnici ostalih šumadijskih opština i brojni gosti. Nakon svečane sednice, u muzičkom delu programa nastupili su članovi vokalno-instrumentalnog sastava „Arhangel“ iz Kragujevca.

 

18.09.2015. Odmah na početku 27. sednice lokanog parlamenta odbornici su potvrdili mandat Milošu Staletoviću sa izborne liste SPS – Ivica Dačić koji je u lokalnom parlamentu zamenio Srđana Lepojevića sa iste odborničke liste, kome je, zbog obavljanja druge javne funkcije, prestao mandat.
Zatim su članovi Skupštine opštine Batočina, posle usvojenog zapisnika sa prethodne sednice, većinom glasova odbacili inicijativu za razrešenje Radiše Miloševića sa javne funkcije predsednika opštine Batočina, koju je podnela Agencija za borbu protiv korupcije.
Jednoglasnom odlukom članovi Veća usvojili su Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Batočina za ovu godinu, kao i  Odluku o davanju na korišćenje putničkog vozila “Zastava 101” Narodnoj biblioteci “Vuk Karadžić” na period od pet godina.

Takođe jednoglasno, Skupština opštine Batočina je na današnjoj sednici usvojila odluku o dodeli „Septembarskih nagrada“ u 2015. godini, u znak priznanja za izuzetne rezultate i zasluge koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina. Na svečanosti povodom 21. septembra, Dana opštine Batočina, ove prestižne nagrade, povelje i diplome će dobiti Keramika “Jovanović”, “Topling – grejanje”, Dom zdravlja Batočina, Udruženje građana za socijalni razvoj “Sunce”, Nenad Pantić, poljoprivrednik iz Brzana; Marko Sretenović, poljoprivrednik iz Dobrovodice, Jovan Ibrahimović, radnik “Johnson controls”-a iz Batočine, Đorđe Komatović, student iz Batočine, Katarina Krstić, maturant Srednje škole “Nikola Tesla”; Ana Stojković, najbolja sportistkinja Osnovne škole “Sveti Sava” i Luka Radovanović, karate reprezentativac Srbije.
U okviru tačke pitanja i predlozi, zamenik predsednika opštine Batočina, Srđan Biorac, izvestio je parlament o zainteresovanosti kompanija „Assema“, koja se bavi izradom delova za autoindustriju, i „Kompozit armatura“, čija je osnovna delatnost izrada armatura za betonske konstrukcije, da na teritoriji opštine Batočina izgrade svoje poslovne pogone. Takođe, dodao je on, interesovanje za lokaciju pored Lovačkog doma Rogot izrazio je i italijanski investittor koji ima u planu da izgradi prihvatni centar za stara lica.

 

17.09.2015. Opštinsko veće Opštine Batočina je na današnjoj sednici usvojilo odluku o dodeli „Septembarskih nagrada“ u 2015. godini, u znak priznanja za izuzetne rezultate i zasluge koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina. Na svečanosti povodom 21. septembra, Dana opštine Batočina, ove prestižne nagrade, povelje i diplome će dobiti Keramika “Jovanović”, “Topling – grejanje”, Dom zdravlja Batočina, Udruženje građana za socijalni razvoj “Sunce”, Nenad Pantić, poljoprivrednik iz Brzana; Marko Sretenović, poljoprivrednik iz Dobrovodice, Jovan Ibrahimović, radnik “Johnson controls”-a iz Batočine, Đorđe Komatović, student iz Batočine, Katarina Krstić, maturant Srednje škole “Nikola Tesla”; Ana Stojković, najbolja sportistkinja Osnovne škole “Sveti Sava” i Luka Radovanović, karate reprezentativac Srbije.

Jednoglasnom odlukom članovi Veća usvojili su Predlog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Batočina za ovu godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Saveta za zdravlje opštine Batočina.
Osim Odluke o davanju na korišćenje putničkog vozila “Zastava 101” Narodnoj biblioteci “Vuk Karadžić” na period od pet godina, Opštinsko veće je usvojilo i nekoliko odluka koje se tiču Javnog preduzeća “Lepenica”, između ostalog, Odluku o prvoj izmeni i dopuni Programa poslovanja ovog preduzeća. Takođe, usvojen je i predlog Odluke o proširenju delatnosti ovog preduzeća, pre svega na uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, odnosno rad objekata i opreme na terminalima autobuske stanice u Batočini.

 

16.09.2015. U batočinskom Kulturno-turističkom centru „Dositej Obradović“ ovih dana se uveliko radi na uređenju objekta. Izdvojena su sredstva u visini od 300.000 dinara za zamenu stolarije na ulazu u ovu Ustanovu, a radove izvodi preduzeće „Stefi metal kop“ iz Markovca.
Do kraja godine u planu je da se Centar tehnički još bolje opremi i to kupovinom miksete, mikrofona i drugih uređaja, a za sledeću godinu, prema rečima direktorke Jasmine Mladenović, ostaje da se uradi ono najvažnije, odnosno scenska rasveta.

- Ono što su planovi naše ustanove za septembar i oktobar mesec su pozorišne predstave. Prvu smo već ugovorili, na programu je 29. septembra „Sokin i Bosina“, sa Ljiljanom Blagojević i Kalinom Kovačević. Sa Narodnom bibliotekom „Vuk Karadžić“ i Književnim klubom „Miodrag Petrović“ već neko vreme organizujemo književne večeri, a uveliko se pripremamo i za kulturno-turističku manifestaciju „Obredni hlebovi“ koji već 3. oktobra organizujemo sa Udruženjem „Zlatne ruke Batočine“, rekla je u izjavi za naš sajt Jasmina Mladenović, direktor Centra.

 

02.09.2015. Počela je nova školska godina, učenici osnovne škole u Batočini i svih izdvojenih odeljenja vratili su se u svoje učionice, a najradosnije i najuzbudljivije bilo je među onima koji polaze u prvi razred.
Tim povodom u fiskulturnoj sali za njih je organizovan svečani prijem gde su ih srdačno dočekali drugari, učiteljice i učitelji, buduće razredne starešine.
Najpre im se obratila direktorka škole, Snežana Đorđević, a zatim i predsednik opštine Batočina, Radiša Milošević, koji je mališanima poželeo srećan polazak u školu, roditeljima puno uspeha sa prvacima i, ujedno, uručio pakete sa školskim priborom, a razrednim starešinama prvog i petog razreda novčane poklon-čestitike, kao i cveće za srećan početak školske godine.

Poklone je za decu i razredne starešine obezbedila lokalna samouprava, a sa prvacima će ove godine raditi učiteljice i učitelji u Batočini, Brzanu, Badnjevcu, Crnom Kalu, Kijevu, Dobrovodici, Milatovcu, Prnjavoru i Žirovnici.
Mališani su se za školu, kažu, dobro pripremili, većina njih zna brojeve i slova, a njima u čast mladi lutkari iz Dečjeg pozorištanca „Zvonce“ dobrodošlicu su im poželeli izvođenjem predstave „Priče iz morske dubine“.
I ove godine Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, najmlađim školarcima obezbedilo je po primerak knjige “Pažljivkova pravila u saobraćaju” koje im je uručila Biljana Todorović, predstavnik Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima Opštine Batočina.

 

02.09.2015. Za vikend je odigrano i drugo kolo Šumadijske okružne lige, a na ukupno osam susreta postignuto je čak 35 golova. Već se kao lider prvenstva nametnuo povrtanik iz Zone „Dunav“, Šumadinac iz Brzana, koji je na premijeri pred svojom publikom savladao Banju 5:2. Lepenica iz Badnjevca ostvarila je vrlo važnu pobedu u Vinči, 4:2, dok je ŽSK iz Žirovnice poražen u Šatornji 2:1.
Ipak, najviše golova u ovom kolu viđeno je u Aranđelovcu gde je istoimena ekipa trijumfovala nad Trnavom 6:3, Šumadija je u Toponici savladala pobedu iz Sepaca 4:1, a Vitlina-Bokanja u Goroviču BSK iz Belosavaca 3:0. Bodove u ovom kolu podelili su Prvi srpski ustanak i Junkovac u Orašcu 1:1, odnosno Karađorđe i Borac iz Pajsijevića koji su u Rači odigrali bez golova.
U narednom kolu Šumadinac gostuje Trnavi, Lepenica dočekuje ekipu Aranđelovca, a ŽSK fudbalere Karađorđa.

 

31.08.2015. Batočinska Sloga nastavlja da melje svoje protivnike u tekućem prvenstvu Zone „Dunav“. Oružje je u trećem kolu pred četom Vladimira Vidakovića položila ekipa Basarca koja je u Mišljenovcu poražena 3:2.
Lider prvenstva, VGSK, je u Velikom Gradištu bio bolji od RSK-a iz Rabrova 1:0, a njegov pratilac, Gruža, je na svom terenu uknjižila pobedu protiv Napretka iz Markovca 3:1. Ubedljiv na strani bio je i Proleter iz Vranova koji je u Živici deklasirao fudbalere Obilića 4:0. Prvu prvenstvenu pobedu ostvario je i Radnički 1926 u Požarevcu u susretu sa Omladincem iz Donje Rače 2:0, a interesantno je bilo i u Žagubici gde je Homoljac slavio nad GFK Jasenicom 1911 iz Smederevske Palanke 2:1. U preostalim susretima Morava je u Velikoj Plani pobedila ekipu Rudara iz Kostolca 2:0, a Šapine fudbalere Borca iz Žabara 3:0.
Jedini tim sa maksimalnim učinkom u prva tri kola je VGSK, a prate ga Gruža i Proleter koji su sakupili po sedam bodova. Sloga iz Batočine je peta sa bodom manje i u subotu od 16:30 dočekuje ekipu Obilića.

 

28.08.2015. Uoči početka nove školske godine, u Kragujevcu će biti organizovan Sajam polovnih udžbenika za osnovne i srednje škole, koji će trajati do 25. septembra, na lokaciji pešačka staza od Robne kuće do zgrade Suda. Odlukom članova Gradskog veća, pravo učešća na ovom sajmu imaju isključivo nezaposlena lica sa teritorije grada Kragujevca.
Na 15 pultova biće izloženi  polovni udžbenici. Komunalna taksa za zauzeće javne površine se ne naplaćuje, u ovom slučaju, a izlagači su u obavezi da po isteku perioda na koji im je odobreno zauzeće, uklone pultove sa javne površine i vrate je u prvobitno stanje. 
Razlog za donošenje ove odluke je potreba da se organizuje takav sajam koji će omogućiti roditeljima i deci da na jednom mestu razmenjuju polovne udžbenike.

 

27.08.2015. U prostorijama Opštinskog fudbalskog saveza juče su izvučeni parovi prvog kola najmasovnijeg takmičenja u kome učestvuju batočinski klubovi.
Mečevi prvog kola KUP-a su na programu u sredu i četvrtak, 02. i 03. septembra, a žreb je hteo da se u prvim utakmicama sastanu Lokomotiva i batočinska Sloga u Lapovu, u Crnom Kalu snage će odmeriti Mladost i Lepenica iz Badnjevca, odnosno u Milatovcu Sloga i ŽSK iz Žirovnice.
Ovi mečevi su na programu u sredu, 02. septembra, dok dan kasnije u Lapovu igraju Meteor i Šumadinac iz Brzana.

 

24.08.2015. Za vikend su odigrane utakmice drugog kola Zone „Dunav“, a jedini tim sa maksimalnim učinkom je batočinska Sloga. Fudbaleri ovog zonaša su u subotu „kraj Lepenice“ savaladali novajliji u ligi, ekipu Radničkog 1926 iz Požarevca, minimalnim rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je kapiten Obradović u finišu prvog poluvremena.
U derbiju kola RSK i Gruža su u Rabrovu podelili bodove odigravši bez golova, a mreže su mirovale i u susretu između Proletera i Basarca iz Mišljenovca koji je odigran u Vranovu. Napredak je u Markovcu nadigrao Šapine 2:0, Borac je u Žabarima slavio nad Homoljcem iz Žagubice 2:1, a GFK Jasenica 1911 u Smederevskoj Palanci nad Moravom iz Velike Plane 3:0. Isti rezultat postignut je i u Kostolcu gde je domaći Rudar uknjižio prve bodove protiv Obilića iz Živice, dok je pobedu na strani u ovom kolu zabeležio VGSK iz Velikog Gradišta od 2:0, i to na gostovanju Omladincu u Donjoj Rači.
Nako dva kola Sloga je vodeći tim u Zoni sa šest bodova, a priliku da bodovni saldo uveća imaće već u nedelju kada se u okviru trećeg kola gostuje Basarcu.

 

21.08.2015.U Brusu je, povodom dana opštine i praznika „Dani Preobraženja“, u sredu 19. avgusta 2015. godine organizovana tradicionalna manifestacija „Zlatne ruke Brusa“. Na ovoj manifestaciji organizovane su izložbe narodne radinosti, starih zanata, suvenira i gastronomije.
Turističke potencijale propagandnim materijalom i suvenirima na štandu Centralne Srbije, zajedno sa Gradskom turističkom organizacijom Grada Kragujevca i turističkim organizacijama Topole, Rekovca i Lapova predstavio je Kulturno-turistički centar „Dositej Obradović“ iz Batočine.
Na manifestaciji „Zlatne ruke Brusa“ učestvovala su Udruženja žena iz Kragujevca i Topole koja su predstavljala stara jela, zimnicu, domaću rakiju i vino.

U okviru ove manifestacije dodeljene su nagrade dobitnicima najlepših dvorišta Centralne Srbije u četiri kategorije: najlepše dvorište, najlepše park dvorište, najlepše etno dvorište i najlepši detalj.
U kategoriji “Najlepše dvorište” u Centralnoj Srbiji pobednik je Svetlana Cvetković iz Petrovca kod Kragujevca, drugo mesto podelile su Ljiljana Radivojević iz Kaludre, (opština Rekovac) i Milojka Lukić iz Ovsišta kod Topole, dok treće mesto dele Ana i Nikola Mladenović iz Kijeva i Ivan Jovanović iz Knića.
Za ,,Najlepše park dvorište“ proglašeno je dvorište Srđana Kojića iz Lapova, drugo mesto je pripalo Lidiji Lazić iz Stragara kod Kragujevca, dok je na trećem mestu dvorište Milutina Milojevića iz Badnjevca.
Nagradu za ,,Najlepše etno dvoriše“ dobila je Nevena Ferluga iz Topole, drugo mesto podelili su Andrija Živanović iz Poskurica kod Kragujevca i Kosta Bogićević iz Zlatara, opština Brus, dok je treći Marko Ranković iz Bara kod Knića.
Za ,,Najlepši detalj“ prvu nagradu je dobio Goran Petrović iz Brzeća, opština Brus. U Brzeće je otišla i druga nagrada i pripala je Mladenu Dobrodolcu, dok treće mesto dele Zorica Simović iz Raškovića kod Knića i Ivan Stojiljković iz Lapova.
Komsija koju su činili predstavnici, odnosno direktori turističkih organizacija Kragujevca, Topole, Rekovca, Batočine, Lapova, Knića, Brusa i Rače izabrala je najlepša dvorišta u regionu, od ukupno 170 prijavljenih.
Vredne nagrade za pobednike obezbedile su turističke organizacije, organizatori manifestacije ,,Dani otvenih dvorišta“, zahvaljujući brojnim sponzorima i prijateljima koji su podržali ovaj događaj.

 

20.08.2015. Povodom obeležavanja „21. Septembra“, Dana opštine Batočina, Komisija za odlikovanja i društvena priznanja opštine Batočina, uputila je javni poziv za dostavljanje predloga kandidata za dodelu „Septembarskih nagrada“ za 2015. godinu.
Ove godine, po četrnaesti put, na svečanosti koja će biti upriličena 21. septembra, zaslužnim pojedincima i kolektivima biće dodeljenje povelje i diplome, ustanovljene 2001. godine, u znak priznanja za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose afirmaciji, ostvarenju razvoja i ukupnog napretka opštine Batočina.
Predlog za dodelu „Septembarskih nagrada“ može se podneti najkasnije do 1. septembra preko pisarnice Opštinske uprave opštine Batočina.

 

17.08.2015. Utakmice prvog kola u novoj sezoni Zone „Dunav“ odigrane su juče i prekjuče, a fudbaleri Sloge iz Batočine nisu mogli da zamisle bolji početak. Oni su u premijernom meču koji su u nedelju odigrali u Velikom Gradištu sa ekipom VGSK slavili minimalnim rezultatom 1:0, što je bilo sasvim dovoljno za osvajanje prva tri boda. Radost Batočincima obezbedio je Danilo Džudović koji je mrežu domaćina zatresao u 61. minutu.

U ostalim susretma prvog kola beležimo pobedu RSK-a u Rabrovu nad Napretkom iz Markovca 1:0, Gruža je na svom terenu bila prilično raspoložena u susretu sa novajlijom u ligi, Omladincem iz Donje Rače, kojeg je deklasirala 4:0, Basarac je u Mišljenovcu trijumfovao nad povratnikom iz Srpske lige, Rudarom iz Kostolca, 3:1, a još jedan bivši srpskoligaš, GFK Jasenica 1911 iz Smederevske Palanke, poražen je u Živici od Obilića 2:1. Ubedljiv u ovom kolu bio je i Homoljac koji je u Žagubici savladao Šapine 4:1. Morava i Borac iz Žabara su u Velikoj Plani podelili bodove 1:1, dok je pobedu na strani ostvario jedino Proleter iz Vranova, i to na gostovanju Radničkom 1926 u Požarevcu, 2:0.
U drugom kolu koje se igra za vikend, Sloga će u Batočini ugostiti fudbalere Radničkog 1926. Ovaj meč je na programu u subotu, 22. avgusta, od 17:30 časova.

 

14.08.2015. Sportski savez opštine Batočina i Opštinski fudbalski savez organizovali su javnu tribinu sa ciljem da sportske organizacije sa teritorije Opštine batočina informišu o funkcionisanju lokalnih klubova, kao i o problemima sa kojima se klubovi susreću. Bilo je, takođe, reči i o tome kako i na koji način da klubovi pripreme svoje programe rada i finansijske planove za narednu godinu.
Na tribini su učestvovali predstavnici fudbalskih klubova Sloga (Batočina), Šumadinac (Brzan), ŽSK (Žirovnica), Lepenica (Badnjevac), Sloga (Milatovac) i Mladost-Crni Kao (Crni Kao), zatim Košarkaškog kluba Sloga (Batočina), Karate kluba Enpi (Brzan), Šahovskog kluba Straževica (Batočina) i Dečjeg sportskog kluba Sportić (Batočina).

Osim njih, sastanku su prisustvovali Srđan Biorac, zamenik predsednika Opštine Batočina, Branko Đokić, predsednik Skupštine opštine Batočina, kao i Jovan Pavlović – Bojadžić, bivši pomoćnik gradonačelnika Grada Kragujevca za sport.

 

13.08.2015. Posle dvomesečne pauze, fudbalska lopta će se zakotrljati na terenim u zonskim rangovima takmičenja, a za razliku od minule sezone, čast Batočinaca u „dunavskoj diviziji“ braniće jedino Sloga iz Batočine.
Njeni „saborci“ u prethodnom prvenstvu, Šumadinac iz Brzana i Lepenica iz Badnjevca, takmičenje nastavljaju u nižem rangu, a umesto njih, novi zonaši postali su Proleter iz Vranova, Šapine, Omladinac iz Donje Rače i Radnički 1926 iz Požarevca, te povratnici iz Srpske lige „Zapad“ – GFK Jasenica 1911 iz Smederevske Palanke i Rudar iz Kostolca.

Batočinci će za vikend, u prvom kolu, snagu odmeriti sa VGSK-om u Velikom Gradištu, a evo i ostalih mečeva koji se igraju na premijeri:
RABROVO: RSK – Napredak (Markovac)
GRUŽA: Gruža – Omladinac (Donja Rača)
POŽAREVAC: Radnički 1926 – Proleter (Vranovo)
MIŠLJENOVAC: Basarac – Rudar (Kostolac)
ŽIVICA: Obilić – GFK Jasenica 1911 (Smederevska Palanka)
VELIKA PLANA: Morava – Borac (Žabari)
ŽAGUBICA: Homoljac – Šapine (Šapine)

 

12.08.2015. U kategoriji “Najlepše dvorište” u Centralnoj Srbiji pobednik je Slađana Cvetković iz Petrovca kod Kragujevca, drugo mesto podelile su Ljiljana Radivojević iz Kaludre, opština Rekovac i Milojka Lukič iz Ovsišta kod Topole, dok treće mesto dele Ana i Nikola Mladenović iz Kijeva kod Batočine i Ivan Jovanović iz Knića.
Za ,,Najlepše park dvorište“ proglašeno je dvorište Srđana Kojića iz Lapova, drugo mesto je pripalo Lidiji Lazić iz Stragara kod Kragujevca, dok je na trećem mestu dvorište Milutina Milojevića iz Badnjevca, opština Batočina.
Nagradu za ,,Najlepše etno dvoriše“ dobiće Nevena Ferluga iz Topole, drugo mesto podelili su Andrija Živanović iz Poskurica kod Kragujevca i Kosta Bogićević iz Zlatara, opština Brus, dok je treći Marko Ranković iz Bara kod Knića.

Za ,,Najlepši detalj“ prvu nagradu je dobio Goran Petrović iz Brzeća, opština Brus. U Brzeću je otišla i druga nagrada  i pripala je Mladenu Dobrodolcu, dok treće mesto dele Zorica Simović iz Raškovića kod Knića i Ivan Stojiljković iz Lapova.
Na Preobraženje, 19. avgusta, u Brusu će biti dodeljene nagrade za najlepša dvorišta Centralne Srbije, u okviru manifestacije “Dani otvorenih dvorišta“, domaćinima čija su dvorišta proglašena za najlepša u selima na području Kragujevca, Topole, Lapova, Rekovca, Knića i Brusa.
Nagrade će biti dodeljene u četiri kategorije, za najlepše dvorište, najlepše park dvorište, najlepše etno dvorište i najlepši detalj. Komsija koju su činili predstavnici tj. direktori turističkih organizacija iz sedam gradova i opština centralne Srbije, izabrala je najlepša, od ukupno 170 prijavljenih dvorišta u regionu.
Vredne nagrade za pobednike obezbedile su turističke organizacije, organizatori manifestacije ,,Dani otvenih dvorišta“, zahvaljujući brojnim sponzorima i prijateljima koji su podržali ovaj događaj.

 

11.08.2015. Udruženje građana ,,Sunce’’ iz Kragujevca,   kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta u  saradnji sa KZM Batočina održali su promociju konkursa  „Mladi su zakon 2015 za Šumadijski , Pomoravski i Podunavski okrug’’na Karađorđevom trgu u Batočini. Cilj ovog konkursa  je da motiviše mlade sa teritorije opštine Batočina da stvore uslove za kreativno provodjenje slobodnog vremena u svojoj zajednici. Ciljna grupa su mladi od 15 do 30 godina. A teme pomenutog konkursa su: promovisanje solidarnosti i humanosti, tolerancija, zaštita životne sredine, promocija zdravih stilova života, otvaranja kluba za mlade…Neformalne grupe od pet članova ili udruženja i savezi za mlade mogu da konkurišu za iznos od 40 000 do 100 000 dinara.

Mladi, zainteresovani za konkurs mogu da se obrate u KZM Batočina, gde će dobiti dodatne informacije i pomoć pri pisanju predloga projekta, izjavila je za naš sajt koordinatorka Kzm Saška Orlović.
Sve detalje konkursa,kao i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na linku ispod:
Konkurs

 

11.08.2015. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha na teritoriji opštine Batočina, odnosno naseljenih mesta Batočina, Brzan, Kijevo, Dobrovodica, Crni Kao, Žirovnica, Nikšić, Milatovac i Prnjavor, vršiće se sutra, u sredu, 12. avgusta.
Kako su za naš sajt saopštili iz Fonda za uređenje građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, vodoprivredu, šumarstvo, zaštitu životne sredine i komunalne delatnosti opštine Batočina, tretiranje komaraca obaviće se u ranim večernjim satima u skladu sa povoljnim meteorološkim uslovima, shodno Ugovoru o pružanju ove usluge koji je Fond zaključio sa preduzećem „Aerosistem“ iz Smedereva i Zavoda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „Eko-san“ iz Beograda.
Iz Fonda poručuju da će se tretman izvršiti preparatom Moslink 0.8 ulv na teritoriji od 1000 hektara, pa ovom prilikom apeluju na pčelare da preduzmu sve potrebne mere kako bi svoje pčele zaštitili.

 

06.08.2015. Fudbalski klub „ŽSK“ iz Žirovnice u okviru priprema za nastupajuću sezonu u Šumadijskoj okružnoj ligi, povodom seoske slave, „Pokrova Svete Ane“, organizuje fudbalski turnir na kome, osim domaćina, učestvuju još i Budućnost (Resnik), Sloga (Desimirovac) i Omladinac (Donja Rača).
Na otvaranju turnira juče, novi član Zone „Dunav“, Omladinac, savladao je domaćina reultatom 3:1, a danas se od 18 sati sastaju Sloga i Budućnost. Pobednik ovog susreta će sutra na megdan Omladincu u borbi za pehar, dok će poraženi igrati sa ŽSK-om za treće mesto.
Inače, klub iz Žirovnice je već osvojio fudbalski turnir u Cvetojevcu na kome je u nedelju u finalu savladao fudbalere Žeželja iz Donje Sabante posle boljeg izvođenja jedanaesteraca 5:4 (regularno 2:2).
Na istom turniru su prethodno savladali kragujevačku Zastavu 7:0, a sa domaćinom remizirali 1:1.

 

05.08.2015. Kao i u čitavoj Srbiji, i u Batočini će danas, tačno u podne, u okviru obeležavanja Dana sećanja na stradanje i progon Srba, biti aktivirane sirene za javno uzbunjivanje radi odavanja počasti tragično nastradalom srpskom narodu u akciji “Oluja”. Sirene će emitovati signal “prestanak opasnosti” u trajanju od 60 sekundi, saopštio je MUP.
Istim povodom, u podne će se začuti i crkvena zvona, a od 17 sati u crkvi Rođenja presvete Bogorodice u Batočini biće održan parastos žrtvama postradalim u “Oluji”.

 

 

03.08.2015. Poljoprivredna proizvodnja u Šumadiji će u ovoj godini imati sigurno pad i negativni predznak pošto suša svakodnevno umanjuje prinose osnovnih ratarskih kultura, voća i povrća, ali se šteta za sada ne može proceniti, smatra agroekonomski analitičar Milan Prostran.
Prva polovina godine za poljoprivredu je bila sasvim uspešna, ali je drugi deo godine pod velikim uticajem suše koja će umanjiti ukupanu vrednost poljoprivredne proizvodnje.
On je naglasio da razloga sa strah nema, jer će osnovnih prehrambenih proizvoda biti dovoljno za domaće potrebe, ali da će izvozni rezultati biti znatno umanjeni do kraja godine.

 

28.07.2015. Na jednoj od prethodnih sednica održavanje Velikog seoskog groblja u Brzanu je odlukom Skupštine opštine Batočina povereno Javnom preduzeću „Lepenica Batočina“ iz Batočine.
Meštani Brzana će ovom komunalnom preduzeću, počev od 1. avgusta, za usluge održavanja, mesečno, po utvrđenom cenovniku, plaćati iznos od 160 dinara sa PDV-om, po domaćinstvu.
Inače, ovo preduzeće će obavljati i usluge sahranjivanja pokojnika, izrade opsega, prodaju pogrebne opreme, kao i prevoz pokojnika.
Brzancima su, takođe, na raspolaganju i usluge seoske kapele sa kompletnim pratećim inventarom.

 

22.07.2015. Tradicionalni dvodnevni batočinski vašar posvećen Svetom Prokopiju svojevrstan je praznik kojem su u ponedeljak i utorak imali priliku da prisustvuju brojni Batočinci, ali i njihovi gosti sa raznih strana.
Istina, opšti je utisak da je ove posetilaca bilo znatno manje nego ranijih godina, a i ponuda je, ruku na srce, bila daleko skromnija. Takođe, u kasnim popodnevnim i ranim večernjim satima ljudi je bilo znatno više u odnosu na, recimo, najtopliji deo dana.

Duž glavne, Ulice Kralja Petra I, ali i sporednih, bočnih koje su bile zatvorene za saobraćaj, moglo se kupiti gotovo sve, od garderobe, nameštaja, igračaka za decu, autodelova, alata i kozmetike do kućnih ljubimaca. Čini se da nikada do sada nije bilo tako malo uličnih skara sa pljeskavicama, ćevapima i drugim specijalitetima sa roštilja, ali je zato na nekoliko različitih mesta u varoši goste zabavljala najrazličitija uživo muzika.
Ipak, tradicionalnom batočinskom vašaru redovno se najviše raduju deca.

 

21.07.2015. Ekološke ideje u poljoprivredi počele su da se usvajaju i u Šumadiji. To pokazuje i primer jednog mladog poljoprivrednika iz Milatovca koji je nabavio sušaru na solarni pogon.
Za ovu sušaru umesto struje, potrebna je samo sunčeva energija, koja se akumulira i kada je oblačno vreme.
Mladi poljoprivrednik iz Milatovca, Vladimir Mihajlović rešio je da se oproba u ovom poslu, ali za sada samo eksperimentalno, jer je sušara kapaciteta do 10 kilograma.
Zahvaljujući programu Mladi u Agrobiznisu koji se realizuje u opštinama Batočina i Knić, pod pokroviteljtvom vlade Kraljevine Norveške, Vladimir je iskoristio donaciju od 500 evra za kupovinu ove sušare.
Namerava da pored voća i povrća suši i lekovito bilje, kao i pečurke.

 

20.07.2015. Na današnjo